LITERATURA CATALANA MEDIEVAL HISTRIA DE LA LLENGUA CATALANA

  • Slides: 22
Download presentation
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA

ÍNDEX 1. 1 Situació geogràfica i temporal 1. 2. Substrat, Adstrat, Superstrat 1. 1.

ÍNDEX 1. 1 Situació geogràfica i temporal 1. 2. Substrat, Adstrat, Superstrat 1. 1. D’on prové? Com neix el català? Com s’han originat les diferents llengües romàniques? 1. 3. Primers testimonis escrits de l’existència de la llengua catalana.

Situació geogràfica i temporal Al segle XIII s’incorporen a la corona València i Mallorca

Situació geogràfica i temporal Al segle XIII s’incorporen a la corona València i Mallorca i el català s’espandeix a aquests nous territoris. Al segle XIV Pere el Cerimoniós repobla la ciutat sarda de l’Alguer. Jaume II al segle XIII fixa la frontera entre Catalunya i Aragó i Felip IV de Castella cedeix al Lluís XIV el comtat del Rosselló i part de la Cerdanya

RESUM La llengua catalana avui en dia es parla en quatre estats diferents: Andorra,

RESUM La llengua catalana avui en dia es parla en quatre estats diferents: Andorra, Espanya (Catalunya, València , les Illes i Aragó), l’Alguer(Itàlia) i frança

Marca Hispànica La Marca Hispànica era el territori entre la frontera polica-militar del imperi

Marca Hispànica La Marca Hispànica era el territori entre la frontera polica-militar del imperi carolingi com Al Andalús i els pirineus.

Evolució Els comptats carolingis es van anar consolidant i els seus governants adquirint una

Evolució Els comptats carolingis es van anar consolidant i els seus governants adquirint una autonomia creixent, mentre l’Imperi Carolingi entrava en crisis a causa de les divisions internes.

Orígens comptats aragonesos Després de la conquesta musulmana a la Península Ibèrica, els comptats

Orígens comptats aragonesos Després de la conquesta musulmana a la Península Ibèrica, els comptats que abans formarien el Regne d’Aragó, es van constituir com marquesos carolingis al front dels quals es va situar un marqués o governador franc.

Orígens comptats catalans Després de la conquesta carolíngia, en els territoris dominats per els

Orígens comptats catalans Després de la conquesta carolíngia, en els territoris dominats per els francs, es troba la menció d’uns districtes polític-administratius que reben el nom de comptat.

Desaparició Amb la desintegració del califat de Còrdova, va quedar en mans de les

Desaparició Amb la desintegració del califat de Còrdova, va quedar en mans de les taifes fronteritzes la defensa del territori sota el domini musulmà contra els reines i comptats que configuraven la Marca Hispànica

SUBSTRAT ADSTRAT SUPERSTRAT

SUBSTRAT ADSTRAT SUPERSTRAT

Substrat La llengua o llengües que en un territori determinat ha estat substituïda per

Substrat La llengua o llengües que en un territori determinat ha estat substituïda per una altra per causes d'una colonització o una conquesta. El substrat català, fa referència a les llengües preromanes que van influir en la formació del català, sobretot en el lèxic i en la toponímia. v Substrat indoeuropeu: blat, camí, llauna, maduixa, trencar, tancar, Besalú, Verdú, Salardú i Queralbs. v Substrat grec: Roses i Empúries. v Substrat fenici: Maó, Tagomago i Eivissa. v Substrat iberobasc: pissarra, esquerra, lleganya, bassa, carbassa i bard, i topònims com: Aguja, Gerri, Isavarre, Tossa, Arinsal, Besora i Cotlliure.

Adstrat Són les llengües que un cop ja estan formades reben una influència de

Adstrat Són les llengües que un cop ja estan formades reben una influència de les llengües veïnes. En el cas del català tenim adstrat occità, castellà, francès, anglès, alemany, portuguès… v Com per exemple: bacallà, cordill, capellà, basquet, futbol, Frankfurt. .

Superstrat És aquella llengua que ha estat en contacte amb una altra durant la

Superstrat És aquella llengua que ha estat en contacte amb una altra durant la seva formació i hi ha deixat la seva influència sense substituir-la. En el cas del català hi hauria superstrat germànic i àrab. v Aportació germànica (germanismes): bandera, espia, guaita, guerra, fresc, boig, banc, jardí, rostir, orgull, roba, arpa, blau, blanc, gris, estaca, fang, esquena. . . v Aportació musulmana (arabismes): arracades, golfa, rajola, albercoc, albergínia, llimona, taronja, alcohol, sucre, flassada, safata, tassa, albarà, duana. . .

D’on prové? Com neix el català? Com s’han originat les diferents llengües romàniques? La

D’on prové? Com neix el català? Com s’han originat les diferents llengües romàniques? La romanització del territori començà a finals del segle I a. C, i el centre en fou Tarragona. v Amb la Romanització s’imposa el llatí. v Hi ha diferències entre el llatí parlat i l’escrit (llatí vulgar – llatí culte) v Del llatí vulgar s’esdevenen les llengües romàniques: francès, italià, CATALÀ, castellà, etc.

Primers testimonis escrits de l’existència de la llengua catalana. Forum Iudicum Homilies d’Organyà

Primers testimonis escrits de l’existència de la llengua catalana. Forum Iudicum Homilies d’Organyà

Forum Iudicum Conté: v 12 llibres, subdividits en 54 títols i 578 lleis. v

Forum Iudicum Conté: v 12 llibres, subdividits en 54 títols i 578 lleis. v 324 lleis de l'anterior Codi visigot. v 99 lleis elaborades per Khindasvint v 87 lleis pròpies de Recesvint v 3 lleis de Recared i dos de Sisebut

Homilies d’Organyà

Homilies d’Organyà

Bibliografia v Situació geogràfica i temporal v Substrat, Adstrat i Superstrat v D’on prové?

Bibliografia v Situació geogràfica i temporal v Substrat, Adstrat i Superstrat v D’on prové? Com neix el català? Com s’han originat les diferents llengües romàniques? v Primers testimonis escrits de l’existència de la llengua catalana

Situació geogràfica i temporal v Llibres de la biblioteca Salesians Mataró v http: //es.

Situació geogràfica i temporal v Llibres de la biblioteca Salesians Mataró v http: //es. slideshare. net/hebaro/marca-hispanica v http: //blocs. xtec. cat/lanostrahistoria/? tag=la-formacio-de -la-marca-hispanica v https: //www. google. es/search? q=wikipedia+llengua+cata lana

Substrat: v v v http: //ca. wikipedia. org/wiki/Substrat_(ling%C 3%BC%C 3%ADstica) http: //dlc. iec. cat/results.

Substrat: v v v http: //ca. wikipedia. org/wiki/Substrat_(ling%C 3%BC%C 3%ADstica) http: //dlc. iec. cat/results. asp? txt. Entrada=substrat http: //www. diccionari. cat/lexicx. jsp? GECART=0129412 http: //www. horturba. com/cultivar/fitxa_maneig. php? ID=19 http: //ca. wikipedia. org/wiki/Substrat_catal%C 3%A 0 Adstrat: v http: //www. xtec. cat/sgfp/llicencies/200203/memories/rtorne/public_ html/prerom. pdf v http: //dlc. iec. cat/results. asp? txt. Entrada=adstrat v http: //www. diccionari. cat/lexicx. jsp? GECART=0002981 v http: //nivelldmartorell. blogspot. com/2011/10/els-conceptes-desubstrat-adstrat-i. html Superstrat v http: //nivelldmartorell. blogspot. com/2011/11/substrat-superstrat-iadstrat-del. html v http: //nivelldmartorell. blogspot. com/2011/10/els-conceptes-desubstrat-adstrat-i. html

D’on prové? Com neix el català? Com s’han originat les diferents llengües romàniques? v

D’on prové? Com neix el català? Com s’han originat les diferents llengües romàniques? v http: //blocs. cpnl. cat/nivelldtarragona/files/2011/12/hist. lleng. -1 -els-or%C 3%ADqens-de-la-llengua-catalana. pdf v http: //ca. wikipedia. org/wiki/Història_de_la_llengua_catal ana

Primers testimonis escrits de l’existència de la llengua catalana v http: //webs. racocatala. cat/cat

Primers testimonis escrits de l’existència de la llengua catalana v http: //webs. racocatala. cat/cat 1714/d/histcat. pdf v http: //ca. wikipedia. org/wiki/Homilies_d'Organy%C 3%A 0 v http: //es. wikipedia. org/wiki/Liber_Iudiciorum v Llibres de la biblioteca Salesians Mataró