Lepo pozdravljeni na predstavitvi Primeri dobre prakse e

  • Slides: 25
Download presentation
Lepo pozdravljeni na predstavitvi Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov v slovenskih podjetjih Andreja

Lepo pozdravljeni na predstavitvi Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov v slovenskih podjetjih Andreja Pignar Tomanič Perspektive e-učenja Kranjska Gora, 27. september 2004

Vizija DOBE Postati ena izmed najboljših izobraževalnih ustanov v Evropi. Pignar Tomanič: Primeri dobre

Vizija DOBE Postati ena izmed najboljših izobraževalnih ustanov v Evropi. Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Razvoj izobraževanja na daljavo na Dobi n n n n n 1996 – 1998

Razvoj izobraževanja na daljavo na Dobi n n n n n 1996 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 - razvoj višješolskega strokovnega programa Poslovni sekretar ustanovitev višje strokovne šole 1. generacija tradicionalnih študentov pričetek razvoja modela študija na daljavo razvoj programa usposabljanje mentorjev 1. generacija študentov na daljavo 2. generacija študentov na daljavo 1. izvedba e. Izobraževanja za podjetje 3. generacija študentov na daljavo Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Prednosti e. Izobraževanja učinkovit in ekonomičen način izobraževanja zaposlenih n decentralizirano organizirana podjetja dopolnitev

Prednosti e. Izobraževanja učinkovit in ekonomičen način izobraževanja zaposlenih n decentralizirano organizirana podjetja dopolnitev tradicionalnega načina izobraževanja vlaganje v razvoj zaposlenih individualiziranje izobraževalne ponudbe spodbujanje odgovornosti za izobraževanje spodbujanje managementa in decentralizacije znanja Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Prisotnost e. Izobraževanja v slovenskih podjetjih Seznanjenost s pojmom: 84 % podjetij vseh velikostnih

Prisotnost e. Izobraževanja v slovenskih podjetjih Seznanjenost s pojmom: 84 % podjetij vseh velikostnih skupin Izkušnje: vsako deseto podjetje v vseh velikostnih skupinah Lastna organizacija: slaba desetina srednjih in malih podjetij niti 1/20 mikro in velikih podjetij Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Poslanstvo Telekoma Slovenije Ostati vodilni ponudnik telekomunikacijskih storitev v Sloveniji: Z nudenjem visoko kakovostnih

Poslanstvo Telekoma Slovenije Ostati vodilni ponudnik telekomunikacijskih storitev v Sloveniji: Z nudenjem visoko kakovostnih storitev in omrežij poslovnim in rezidenčnim uporabnikom ustvariti dobiček, zadovoljiti uporabnike in poslovne partnerje in zagotoviti stimulativno delovno okolje za zaposlene. Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Organiziranost Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Organiziranost Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Izobrazbena struktura n število zaposlenih v letu 2001: 2934 Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse

Izobrazbena struktura n število zaposlenih v letu 2001: 2934 Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Pomen in vloga izobraževanja v Telekomu Slovenije Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja

Pomen in vloga izobraževanja v Telekomu Slovenije Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Razlogi pri odločitvi za e. Izobraževanje Poznavanje prednosti prilagajanje nvsebine in nizvedbe ciljni skupini

Razlogi pri odločitvi za e. Izobraževanje Poznavanje prednosti prilagajanje nvsebine in nizvedbe ciljni skupini n hitro in enostavno posodabljanje n istočasna vključitev več poslovnih enot n Razpoložljivost telekomunikacijske in računalniške opreme Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Program usposabljanja Pisno sporazumevanje v poslovnih in prodajnih besedilih Cilj Na podlagi praktičnih primerov:

Program usposabljanja Pisno sporazumevanje v poslovnih in prodajnih besedilih Cilj Na podlagi praktičnih primerov: razširiti in poglobiti znanje slovenskega jezika in njegove uporabe v poslovnih okoliščinah usvojiti načela dobre korespondence in usvojiti kreativno poslovno pisanje usposobiti se za računalniško oblikovanje dopisov Ciljna skupina zaposleni na področju prodaje Izvedba uvodno srečanje z uvodnim tednom 3 tedni prek interneta zaključno srečanje Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Priprava programa Izhodišče: n poslovna besedila n konkretni primeri poslovnih dopisov potrebe delovnega mesta

Priprava programa Izhodišče: n poslovna besedila n konkretni primeri poslovnih dopisov potrebe delovnega mesta Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Aktivnosti za izvedbo e. Izobraževanja n n n metodično didaktična prilagoditev gradiv prenos gradiv

Aktivnosti za izvedbo e. Izobraževanja n n n metodično didaktična prilagoditev gradiv prenos gradiv v virtualno učno okolje izdelava načrta izvedbe priprava navodil za uporabo okolja izdelava načrta za spremljanje napredovanja udeležencev zagotovitev podpore udeležencem Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Struktura udeležencev Število vključenih: 109 n ženske: 58 n moški: 51 Starostna struktura: n

Struktura udeležencev Število vključenih: 109 n ženske: 58 n moški: 51 Starostna struktura: n do 34 let: 38 udeležencev n od 35 do 44 let: 44 udeležencev n nad 45 let: 10: 27 udeležencev Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Predznanje na področju uporabe računalnika in interneta n n uporaba računalnika n več kot

Predznanje na področju uporabe računalnika in interneta n n uporaba računalnika n več kot 5 let: 79% n 3 – 5 let: 14% n 1 – 2 leti: 7% dostop do interneta n v službi in doma: 71 % n samo v službi: 18 % nuporaba interneta nvsakodnevno: 74 % n 3 x – 5 x/teden: 14 % ndo 2 x/teden: 11 % nga ne uporablja: 1 % Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Potek e. Izobraževanja n n n virtualno učno okolje Web. CT n spletni brskalnik

Potek e. Izobraževanja n n n virtualno učno okolje Web. CT n spletni brskalnik n uporabniško ime in geslo n gradiva, naloge in navodila za delo vodeno samostojno učenje in delo v skupini n 1 do 2 uri na dan n 2 do 3 krat tedensko n priporočen termin: med 13. in 17. uro mentorstvo n navodila, spodbude, odgovori na vprašanja Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Virutalno učno okolje Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Virutalno učno okolje Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Vloga mentorja n n n spodbujanje k sodelovanju in izmenjavi izkušenj dodatno pojasnjevanje vsebine

Vloga mentorja n n n spodbujanje k sodelovanju in izmenjavi izkušenj dodatno pojasnjevanje vsebine dajanje navodil za delo in načini predelave vsebin n odgovarjanje na vprašanja n n delo v skupini vloge posameznika v skupini v 24 -ih urah individualno ali skupini spremljanje napredovanja dajanje povratne informacije o doseženih ciljih Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Aktivnost udeležencev Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Aktivnost udeležencev Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Ocena udeležencev n n uvodno srečanje: delo v forumih: interna e-pošta: delo mentorice: 6,

Ocena udeležencev n n uvodno srečanje: delo v forumih: interna e-pošta: delo mentorice: 6, 6 5, 9 6, 4 6, 8 poznavanje področja 4, 1 5, 9 Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Popotnica udeležencem ob pričetku usposabljanja ‘Tehnologija je bav-bav samo na začetku …’ ‘Delaš to,

Popotnica udeležencem ob pričetku usposabljanja ‘Tehnologija je bav-bav samo na začetku …’ ‘Delaš to, kar dejansko potrebuješ …’ ‘Ko si v dilemi, lahko vprašaš mentorico …’ ‘Pri delu (v forumu) smo bolj povezani med seboj …’ Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Ocena izvedbe e. Izobraževanja Izvedba omogoča doseganje ciljev programa 98 % uspešnost Prednosti e.

Ocena izvedbe e. Izobraževanja Izvedba omogoča doseganje ciljev programa 98 % uspešnost Prednosti e. Izobraževanja Predlogi za nadaljnje izvedbe Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Prednosti izvedbe e. Izobraževanja n n n vsebina, prilagojena potrebam zaposlenih možnost usklajevanja z

Prednosti izvedbe e. Izobraževanja n n n vsebina, prilagojena potrebam zaposlenih možnost usklajevanja z obveznostmi na delovnem mestu načini komunikacije povečujejo aktivnost udeležencev srečanja izven virtualnega prostora prispevajo k boljši skupinski dinamiki mentorjeva vloga je ključnega pomena Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Predlogi za nadaljnje izvedbe n n n večji poudarek na informiranju udeležencev – interni

Predlogi za nadaljnje izvedbe n n n večji poudarek na informiranju udeležencev – interni marketing vključevanje udeležencev z ustreznim predznanjem (osnove pri delu z računalnikom in internetom) usklajevanje tekočih obveznosti na delovnem mestu in v programu usposabljanja Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov

Zakaj je to primer dobre prakse na področju uvajanja e. Izobraževanja Ocena kriterijev za

Zakaj je to primer dobre prakse na področju uvajanja e. Izobraževanja Ocena kriterijev za uspešno izvedbo e. Izobraževanja je bila ustrezna: n n vsebinsko-didaktični vidik organizacijska struktura izvedbe tehnični in tehnološki vidik ekonomski vidik - sodelovanje Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse e. Izobraževanja kadrov