Kpc tiek ieviesta Virszemes TV Saska ar ES

  • Slides: 17
Download presentation

Kāpēc tiek ieviesta Virszemes TV? • Saskaņā ar ES direktīvu ES valstīm līdz 2012.

Kāpēc tiek ieviesta Virszemes TV? • Saskaņā ar ES direktīvu ES valstīm līdz 2012. gadam ir jāpāriet no TV programmu zemes apraides analogajā formātā uz apraidi ciparu formātā. • 2008. gadā Satiksmes Ministrija izsludināja konkursu pārejas nodrošināšanai par zemes TV apraidi ciparu formātā • 2009. gada 17. februāri Lattelecom tika pasludināts par konkursa uzvarētāju • TV programmu apraide analogajā formātā Latvijā tiks pārtraukta līdz 2011. gada 1. decembrim

Kas mainās? • Analogajā apraidē pieejami tikai 5 TV kanāli • Jau šobrīd Lattelecom

Kas mainās? • Analogajā apraidē pieejami tikai 5 TV kanāli • Jau šobrīd Lattelecom сiparu formātā apraida 30 TV kanālus • Iedzīvotāju ieguvumi: • TV kanāli, kurus līdz šim varēja skatīties tikai satelīttelevīzijas un kabeļtelevīzijas abonenti • papildus servisi, ko nodrošina ciparu tehnoloģija (audio valodas, subtitru valodas izvēle, elektroniskā TV programma)

Bezmaksas paka

Bezmaksas paka

Ekonomiskā paka

Ekonomiskā paka

Pamata paka

Pamata paka

Pakalpojuma tarifi un nosacījumi • Ierīkošanas maksas nav • Bezmaksas paka LVL 0. 00

Pakalpojuma tarifi un nosacījumi • Ierīkošanas maksas nav • Bezmaksas paka LVL 0. 00 mēnesī • Ekonomiskā paka LVL 3. 50 mēnesī • Pamata paka LVL 6. 90 mēnesī • Vienreizējā maksa par Viedkartes lietošanu LVL 6. 00 • Viedkarte nepieciešama tikai maksas paku lietotājiem • Klienta iekārtas (televizors, antena, uztvērējs) var iegādāties Lattelecom klientu apkalpošanas centros-veikalos

Pārklājuma zona 2009. gada vasarā

Pārklājuma zona 2009. gada vasarā

Kas nepieciešams, lai skatītos 39. 00 LVL (īrējot – 1. 99 LVL mēnesī) Līdz

Kas nepieciešams, lai skatītos 39. 00 LVL (īrējot – 1. 99 LVL mēnesī) Līdz 20 LVL 6. 00 LVL (tikai maksas pakām) 26. 50 LVL Līdz 20 LVL 6. 00 LVL (tikai maksas pakām)

Pārklājuma zona ziema 2009. /2010.

Pārklājuma zona ziema 2009. /2010.

Pārklājuma zona 2010. gada pavasaris

Pārklājuma zona 2010. gada pavasaris

Kā darbojas Lattelecom Virszemes TV?

Kā darbojas Lattelecom Virszemes TV?

LVRTC. Kas paveikts līdz šim? • Noslēgušies pieci starptautiski iepirkumu konkursi, kuru rezultātā LVRTC

LVRTC. Kas paveikts līdz šim? • Noslēgušies pieci starptautiski iepirkumu konkursi, kuru rezultātā LVRTC iegādājas un uzstāda pilnu ciparu TV raidīšanas infrastruktūru, - raidošās antenas un to fīderu sistēmas, TV signāla salikšanas sistēmas, raidītājus un signāla apstrādes un monitoringa kompleksu. • Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana notiek saskaņā ar grafiku, darbi uzsākti visā Latvijas teritorijā. • Līdz 2009. gada beigām LVRTC ir apņēmies izbūvēt un nodot ekspluatācijā trīs multipleksu izplatīšanas tīklus, no kuriem viens būs sabiedrisko programmu pārraidīšanai un aptvers 99% Latvijas teritorijas, bet pārējie divi – maksas programmu pārraidīšanai lielākajās Latvijas pilsētās.

LVRTC. Kas paveikts līdz šim? • Uz milzu spolēm ir uztīti fīderi (tie ir

LVRTC. Kas paveikts līdz šim? • Uz milzu spolēm ir uztīti fīderi (tie ir kabeļi TV raidītāju un antenu savienošanai) TV antenu pieslēgšanai Daugavpilī. • Līdz gada beigām šāds aprīkojums tiks uzstādīts arī Rēzeknē, Cesvainē, Valmierā un Kuldīgā.

LVRTC plānotās investīcijas ciparu TV infrastruktūrā • Līdz analogās TV izslēgšanai (2009. gads) –

LVRTC plānotās investīcijas ciparu TV infrastruktūrā • Līdz analogās TV izslēgšanai (2009. gads) – 8, 9 milj. Ls • Pēc analogās TV izslēgšanas (2010. - 2011. gads) – 6, 2 milj. Ls

Vismodernākās tehnoloģijas • Ieviešot ciparu TV, LVRTC iegādājas un uzstāda tādu aparatūru, kas izmanto

Vismodernākās tehnoloģijas • Ieviešot ciparu TV, LVRTC iegādājas un uzstāda tādu aparatūru, kas izmanto jaunākās ciparu signāla apstrādes tehnoloģijas un ir tehnoloģiski pati modernākā. To ražo telekomunikāciju biznesā visaugstāk novērtētie uzņēmumi. • Tā, piemēram, konkursā par televīzijas raidošo sistēmu piegādi, kas ir visnozīmīgākā ciparu TV infrastruktūras sastāvdaļa, uzvarēja pasaulē pazīstamais Vācijas tehnoloģiju uzņēmums Rohde & Schwarz.

Pakalpojuma attīstības tālākie soļi • 2009. gada nogalē brīvi uztveramie kanāli būs skatāmi 99%

Pakalpojuma attīstības tālākie soļi • 2009. gada nogalē brīvi uztveramie kanāli būs skatāmi 99% LV teritorijas. • 2010. gada pirmajā pusē vairāk nekā 10 maksas kanāli būs pieejami ~97% iedzīvotāju • Sabiedrības izglītošana par pārēju uz ciparu formātu • Uzsākt darbu pie augstās izšķirtspējas kanālu un uztvērēju piedāvājuma • Pēc analogās TV apraides izslēgšanas kanālu skaits tiks ievērojami palielināts