Kmves Anyagismeret ptanyagok tulajdonsgai pt anyagok n Azok

  • Slides: 32
Download presentation
Kőműves Anyagismeret Építőanyagok tulajdonságai

Kőműves Anyagismeret Építőanyagok tulajdonságai

Építő anyagok n Azok a természetben megtalálható illetve mesterséges úton előállított termékek, melyek természetes

Építő anyagok n Azok a természetben megtalálható illetve mesterséges úton előállított termékek, melyek természetes állapotukban, vagy feldolgozás után alkalmasak építőipari célra

Természetes építő anyag n Azok az anyagok, melyek a természetben megtalálható összetételben eredeti állapotukban

Természetes építő anyag n Azok az anyagok, melyek a természetben megtalálható összetételben eredeti állapotukban építőipari célra alkalmasak

Mesterséges építő anyagok n Azok az anyagok melyeket a természetben megtalálható anyagokból állítanak elő

Mesterséges építő anyagok n Azok az anyagok melyeket a természetben megtalálható anyagokból állítanak elő

Építési víz A Föld 71 %-a vízzel borított, és ennek a víznek a 97

Építési víz A Föld 71 %-a vízzel borított, és ennek a víznek a 97 %-a az óceánokban van. A víz két atom hidrogénbõl és egy oxigénatomból áll. n Olvadáspontja: 0 °C, forráspontja: 100 °C. A „víz” megnevezés általában a szobahőmérsékleten folyékony állapotra vonatkozik, szilárd halmazállapotban jégnek, légnemű halmazállapotban gőznek nevezik n A víz keménységét a benne oldott kalcium, és magnéziumsók adják n n Vizsgálata: szín, szag, átláthatóság

Általános tulajdonságok Fizikai: n változása nem jár az anyag összetevőinek megváltozásával, Szín, keménység, halmazállapot,

Általános tulajdonságok Fizikai: n változása nem jár az anyag összetevőinek megváltozásával, Szín, keménység, halmazállapot, szag, íz

Mérések Egyes fizikai mennyiségek közötti összefüggéseket mérésekkel állapíthatjuk meg. Az alapul választott rögzített értéket

Mérések Egyes fizikai mennyiségek közötti összefüggéseket mérésekkel állapíthatjuk meg. Az alapul választott rögzített értéket a mennyiség mértékegységének nevezzük

Mértékegységek n Hosszúság: m n Tömeg: kg n Idő: s n Áramerősség: A n

Mértékegységek n Hosszúság: m n Tömeg: kg n Idő: s n Áramerősség: A n Hőmérséklet: K

Kémiai változások n Azok a változások, amelyek az anyag összes tulajdonságainak megváltozásával, új minőségű

Kémiai változások n Azok a változások, amelyek az anyag összes tulajdonságainak megváltozásával, új minőségű anyagok keletkezésével járnak PL: korrózió, égés

Építőanyagok tulajdonságai Fizikai: n az anyagokat általános felhasználhatóság, szempontjából jellemzik pl: sűrűség, tömörség, hézagosság

Építőanyagok tulajdonságai Fizikai: n az anyagokat általános felhasználhatóság, szempontjából jellemzik pl: sűrűség, tömörség, hézagosság stb Mechanikai: n Az anyagok szilárdsági viselkedését jellemzik PL húzás, nyomás , nyírás

Az anyagok halmazállapota n. A szilárd halmazállapotú anyagoknak meghatározott alakjuk és térfogatuk van n

Az anyagok halmazállapota n. A szilárd halmazállapotú anyagoknak meghatározott alakjuk és térfogatuk van n folyadékok térfogata állandó, alakjuk azonban nem n A gázhalmazállapotú anyagoknak állandó alakjuk és térfogatuk nincs

Halmazállapot változás n Olvadás n Fagyás n Párolgás n Szublimáció

Halmazállapot változás n Olvadás n Fagyás n Párolgás n Szublimáció

Sűrűség (ρ) n Sűrűség alatt a kiszárított anyag tömegének (m), valamint tömör, üreg- és

Sűrűség (ρ) n Sűrűség alatt a kiszárított anyag tömegének (m), valamint tömör, üreg- és pórusmentes térfogatának (V) a hányadosát értjük. ρ=m/V n. A sűrűség SI-egysége: kg/m 3.

Testsűrűség (ρt) testsűrűség a test tömegének (mt) és térfogatának (Vt), azaz pórusokkal együtt mért

Testsűrűség (ρt) testsűrűség a test tömegének (mt) és térfogatának (Vt), azaz pórusokkal együtt mért térfogatának a hányadosa. Tehát: ρ t = m t /V t A testsűrűség SI-egysége: kg/m 3. n. A

Halmazsűrűség (ρh) n. A halmazsűrűség valamely szemcsés vagy darabos anyag tömegének (mh) és a

Halmazsűrűség (ρh) n. A halmazsűrűség valamely szemcsés vagy darabos anyag tömegének (mh) és a belőle képzett halmaz térfogatának (Vh) a hányadosa. Tehát: Ρh=mh/Vh. A n halmazsűrűséget 10 l-es szabványos mérőedényben határozzuk meg, általában lazán beszórt állapotban.

Hidrotechnikai tulajdonságok n Hidrotechnikai tulajdonságok alatt értjük az anyagok vízzel kapcsolatos tulajdonságait.

Hidrotechnikai tulajdonságok n Hidrotechnikai tulajdonságok alatt értjük az anyagok vízzel kapcsolatos tulajdonságait.

Anyagok csoportosítása: Vízhatlan az anyag, ha adott vastagság és víznyomás esetén vizet nem enged

Anyagok csoportosítása: Vízhatlan az anyag, ha adott vastagság és víznyomás esetén vizet nem enged át. Ilyen anyagok a fémek, az üveg, egyes műanyagok, a vízszigetelő anyagok n Vízzáró az anyag, ha adott vastagság és víznyomás esetén csak annyi víz hatol át rajta, amennyi a víznyomással ellentétes felületen el is tud párologni. A gyakorlatban ez a vízmennyiség 0, 1 -0, 4 liter/m 2/nap. Ebbe a csoportba tartozik a porózus építőanyagok n közül a betonok és habarcsok egy része n Vízáteresztő anyagok azok, amelyeken víznyomás hatására a víz a pórusokon keresztülhatol és átfolyik. Ilyen anyag például a szűrőbeton

Fagyállóság n Vizsgálat nélkül is általában fagyállónak tekinthetők azok az anyagok, amelyek vízfelvétele 0,

Fagyállóság n Vizsgálat nélkül is általában fagyállónak tekinthetők azok az anyagok, amelyek vízfelvétele 0, 5%-nál kisebb.

Hőtechnikai tulajdonságok A hőmérséklet az anyagok hőállapotának jellemzésére szolgál. Mérését hőmérőkkel végzik. SI-egysége: K.

Hőtechnikai tulajdonságok A hőmérséklet az anyagok hőállapotának jellemzésére szolgál. Mérését hőmérőkkel végzik. SI-egysége: K. Megengedett a o. C használata. n A hőtárolás az anyagnak az a tulajdonsága, hogy a vele közölt hőmennyiséget felhalmozza – tárolja –, miközben a hőmérséklete emelkedik n A hőtágulási együttható ismeretében megítélhetjük, hogy két anyag összeépíthető-e, és kiszámolhatjuk, hogy mekkora hosszváltozásra kell számítanunk, hol kell tágulási (dilatációs) hézagokkal megszakítanunk a szerkezetet n

Hőtechnikai tulajdonságok A hő terjedése az anyagokban háromféleképpen jöhet létre: vezetés, áramlás és sugárzás

Hőtechnikai tulajdonságok A hő terjedése az anyagokban háromféleképpen jöhet létre: vezetés, áramlás és sugárzás útján. n A hőátbocsátási tényező (k) az a hőmennyiség, amely valamely épületszerkezet 1 m 2 -es felületén 1 másodperc alatt átvezetődik, ha az épületszerkezettel két oldalt határos levegő vagy folyadék hőmérséklet-különbsége 1 o. C. Mértékegysége: W/(m 2 · K). n

Tűzálló anyagok n Tűzálló anyagoknak azokat az anyagokat tekintjük, amelyek 1580 o. C-ot vagy

Tűzálló anyagok n Tűzálló anyagoknak azokat az anyagokat tekintjük, amelyek 1580 o. C-ot vagy ennél magasabb hőmérsékletet káros elváltozás nélkül elviselnek.

Mechanikai tulajdonságok Az építményekre és a szerkezetekre ható terhelések jellege szerint megkülönböztetünk: n statikus

Mechanikai tulajdonságok Az építményekre és a szerkezetekre ható terhelések jellege szerint megkülönböztetünk: n statikus és dinamikus terheket, n rövid idejű és tartós terheket, n egyszeri és ismétlődő (fárasztó) terheket.

Húzószilárdság n. A szakítószilárdság vagy húzószilárdság (Rm) az a legnagyobb feszültség, amelyet a próbapálca

Húzószilárdság n. A szakítószilárdság vagy húzószilárdság (Rm) az a legnagyobb feszültség, amelyet a próbapálca még éppen elbír, vagy amelynél már elszakad.

Nyomószilárdság n. A nyomószilárdság meghatározható kockán, hengeren, hasábon. Ennek megfelelően kocka-, henger-, hasáb- és

Nyomószilárdság n. A nyomószilárdság meghatározható kockán, hengeren, hasábon. Ennek megfelelően kocka-, henger-, hasáb- és testszilárdságnak nevezik. n A rideg anyagoknak (beton, kő, tégla) a nyomószilárdságukhoz képest kicsi a húzószilárdságuk.

Nyírószilárdság n Nyírófeszültség lép fel terhelés hatására a fa-, fém-, műanyag szerkezetek ragasztott, szegecselt,

Nyírószilárdság n Nyírófeszültség lép fel terhelés hatására a fa-, fém-, műanyag szerkezetek ragasztott, szegecselt, csapos és csavarkapcsolataiban.