Kapittel 5 Europeisk middelalder og norrn litteratur Lreplanen

  • Slides: 18
Download presentation
Kapittel 5 Europeisk middelalder og norrøn litteratur Læreplanen sier at du skal kunne •

Kapittel 5 Europeisk middelalder og norrøn litteratur Læreplanen sier at du skal kunne • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen og fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskapi norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene • analysere tekster i ulike sjangrer for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie Tema Vg 2, kap 5 1

Europeisk middelalder År 500 -1500 Tema Vg 2, kap 5 2

Europeisk middelalder År 500 -1500 Tema Vg 2, kap 5 2

Nytt kulturelt klima i Europa • Kristendommen sprer seg gradvis over Europa • Det

Nytt kulturelt klima i Europa • Kristendommen sprer seg gradvis over Europa • Det latinske alfabetet spres med de kristne munkene som er skrivekyndige Bildeserie fra middelalderen som forteller om korsfarere Tema Vg 2, kap 5 3

Hva var det munkene satt og skrev i klostrene? • religiøs litteratur • dikt

Hva var det munkene satt og skrev i klostrene? • religiøs litteratur • dikt og fortellinger fra muntlig tradisjon • tekster som de oversatte fra et språk til et annet Pave Gregor den store (pave 590 -604) skriver og munker kopierer Tema Vg 2, kap 5 4

Middelalderens dikt og fortellinger handler om helter i kamp for viktige verdier. Munkene som

Middelalderens dikt og fortellinger handler om helter i kamp for viktige verdier. Munkene som skriver, er kristne, og det preger teksten. Kristne verdier og Gud nevnes ofte. Tema Vg 2, kap 5 5

Europeisk middelalder Engelsk: Beowulf kjemper mot ondskapen Tema Vg 2, kap 5 6

Europeisk middelalder Engelsk: Beowulf kjemper mot ondskapen Tema Vg 2, kap 5 6

Europeisk middelalder Fransk: Rolandskvadet Roland kjemper for kristendommen Tema Vg 2, kap 5 7

Europeisk middelalder Fransk: Rolandskvadet Roland kjemper for kristendommen Tema Vg 2, kap 5 7

Europeisk middelalder Tysk: Niebelungen-eposet Norrønt: heltedikt i Den eldre Edda Helten Sigurd dreper draken

Europeisk middelalder Tysk: Niebelungen-eposet Norrønt: heltedikt i Den eldre Edda Helten Sigurd dreper draken Fåvne. Han blir blandet inn i trollkyndiges kamp om en gullskatt. Gullets korrumperende kraft er et sentralt tema. Tema Vg 2, kap 5 8

Oversatt middelalderlitteratur Fra fransk: Soga om Tristram og Isond elsker hverandre, men kan ikke

Oversatt middelalderlitteratur Fra fransk: Soga om Tristram og Isond elsker hverandre, men kan ikke få hverandre. Teksten tematiserer konflikten mellom ekteskap og lidenskap i et samfunn der ekteskap er maktallianser og ikke kjærlighetsforbindelser. Tema Vg 2, kap 5 9

Oversatt middelalderlitteratur Fra fransk til norrønt: Tekstene til Marie de France – om kjærlighetens

Oversatt middelalderlitteratur Fra fransk til norrønt: Tekstene til Marie de France – om kjærlighetens besettelser og orviklinger Marie de France i arbeid Tema Vg 2, kap 5 10

Middelalder i Norden Norrøn litteratur Tema Vg 2, kap 5 11

Middelalder i Norden Norrøn litteratur Tema Vg 2, kap 5 11

Norrøn poesi – Den eldre Edda • Gudedikt: om norrøne guder og helter •

Norrøn poesi – Den eldre Edda • Gudedikt: om norrøne guder og helter • Heltedikt: om helter fra en fjern fortid • Eddadiktene er anonyme • Diktene ble funnet som håndskrift på Island i 1643 Volven fra gudediktet «Voluspå» , slik hun framtrer i en moderne danseforestilling Tema Vg 2, kap 5 12

Norrøn poesi - skaldekvad • Skaldekvadene ble diktet til en person eller i en

Norrøn poesi - skaldekvad • Skaldekvadene ble diktet til en person eller i en bestemt situasjon. • Skaldene var middelalderens reportere. • Skaldekvadene finner vi i sagaene. Bilde: Egil Skallagrimsson var en stor skald. Tema Vg 2, kap 5 13

Norrøn prosa -ættesagaer • Ættesagaene er fortellinger om mektige slekter på Island. • De

Norrøn prosa -ættesagaer • Ættesagaene er fortellinger om mektige slekter på Island. • De er blitt til i en muntlig fortellertradisjon. • Skriverne er anonyme. • Det er bevart ca. 45 ættesagaer. Bilde: En av de bevarte ættesagaene handler om slekta til Egil Skallagrimsson. Tema Vg 2, kap 5 14

Norrøn prosa - kongesagaer • Snorre Sturluson har skrevet Heimskringla, sagaene om norske konger

Norrøn prosa - kongesagaer • Snorre Sturluson har skrevet Heimskringla, sagaene om norske konger i middelalderen. De er blitt til i en muntlig fortellertradisjon. • Kongesagaene begynner med opphavet til kongeslekta og føres fram til 1177. Olav den hellige har falt i slaget på Stiklestad. Tema Vg 2, kap 5 15

Norrøn prosa –Den yngre Edda Snorre Sturluson gjenforteller innholdet i gamle gudedikt (eddadiktningen). Fenresulven

Norrøn prosa –Den yngre Edda Snorre Sturluson gjenforteller innholdet i gamle gudedikt (eddadiktningen). Fenresulven blir bundet. Tema Vg 2, kap 5 16

Norrøn prosa Kongespeilet er ei lærebok fra middelalderen som handler om hva som er

Norrøn prosa Kongespeilet er ei lærebok fra middelalderen som handler om hva som er rett framferd. • Boka vil både oppdra og opplyse. • Teksten har form av en dialog mellom en far og en sønn. Tema Vg 2, kap 5 17

Bildeliste side 3 Foto: Svein Skare - Bergen museum Alterfront fra ca. 1310 og

Bildeliste side 3 Foto: Svein Skare - Bergen museum Alterfront fra ca. 1310 og har motiv fra korsfarertida side 4 Scanpix / AKG Images / Kunsthistorisches Museum, Wien Bokproduksjon i middelalderen. side 5 Kulturhistorisk Museum - Universitetet i Oslo / foto: Ove Holst Sigurd Fåvnesbane side 5 høyre http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Escribano. jpg Bokproduksjon i middelalderen. side 6 www. beowulfgame. com © 2005– 2007 Gustaf Stechmann & 3 d-io Beowulf side 7 http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/18/M ort_de_Roland. jpg Keiser Karl og Roland. Bokillustrasjon fra ca. 1460 side 8 Kulturhistorisk Museum - Universitetet i Oslo / foto: Ove Holst Sigurd Fåvnesbane side 9 The Bridgeman Art Libary / Bibliotheque National, Paris Tristan og Isolde drikker trylledrikken side 10 (ingen kreditering) Marie de france i arbeid side 12 Eirik Berg / Den Norske Opera Scenebilde fra ballettforestillingen Volven, som hadde premiere på Den Norske Opera i oktober 1989 side 11 (ingen kreditering) Egil Skallagrimsson. side 14 (ingen kreditering) Egil Skallagrimsson. side 15 Kulturhistorisk Museum - Universitetet i Oslo / foto: Eirik Irgens Johnsen Olav den hellige i en scene fra slaget på Stiklestad i 1030 Utsnitt fra alterfront fra Haltdalen stavkirke i Sør-Trøndelag (ca. 1200) side 16 (ingen kreditering) Christian Krohgs teikning av Snorre side 16 høyre (ingen kreditering) Fenrisulven blir bunden Tema Vg 2, kap 5 18