Juraj Holek 5 4 1811 4 5 1869

  • Slides: 24
Download presentation
Juraj Holček 5. 4. 1811 – 4. 5. 1869

Juraj Holček 5. 4. 1811 – 4. 5. 1869

Juraj Holček 7 dcér Alžbeta Peerová 2 synovia Juraj Holček

Juraj Holček 7 dcér Alžbeta Peerová 2 synovia Juraj Holček

Rodný dom Juraja Holčeka

Rodný dom Juraja Holčeka

Štúdiá Budmerice – dedinská škola Bratislava, Trnava, Komárno – gymnázium Segedín – štúdium filozofie

Štúdiá Budmerice – dedinská škola Bratislava, Trnava, Komárno – gymnázium Segedín – štúdium filozofie Trnava – štúdium teológie

Juraj Holček – farár september 1835 – Trnava – kňažská vysviacka Kostelec pri Ostrihome,

Juraj Holček – farár september 1835 – Trnava – kňažská vysviacka Kostelec pri Ostrihome, Majcichov, Jablonica, Trstín – kaplan Veselé, Dolný Ohaj, Jasová - kňaz

Juraj Holček - pedagóg povznášal a staval školy zavádzal nové vyučovacie metódy usporadúval vzorové

Juraj Holček - pedagóg povznášal a staval školy zavádzal nové vyučovacie metódy usporadúval vzorové vyučovacie hodiny zaviedol skúšky zručnosti podporoval chudobných žiakov

kritizoval využívanie učiteľov na iné funkcie (zvonári, kantori. . . ) modernizoval učebnice, učebné

kritizoval využívanie učiteľov na iné funkcie (zvonári, kantori. . . ) modernizoval učebnice, učebné pomôcky bol odborníkom na dedinské ľudové školstvo zasadzoval sa o vyučovanie v materinskom jazyku a v slovenskom národnom duchu

Škola v Jablonici – založená Jurajom Holčekom

Škola v Jablonici – založená Jurajom Holčekom

Juraj Holček – národný buditeľ bernolákovec meniaci sa na štúrovca zjednocuje katolíkov a evanjelikov

Juraj Holček – národný buditeľ bernolákovec meniaci sa na štúrovca zjednocuje katolíkov a evanjelikov v otázke kodifikácie spisovného jazyka , , Som teda tatranský Sloven i srdcom i slovom i skutkom. “

5. -6. 6. 1861 – člen Memorandového výboru 27. 6. 1861 – člen peštianskej

5. -6. 6. 1861 – člen Memorandového výboru 27. 6. 1861 – člen peštianskej delegácie – memorandové požiadavky boli predložené cisárovi

5. 7. 1863 – účastník velehradských miléniových osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda 4.

5. 7. 1863 – účastník velehradských miléniových osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda 4. 8. 1863 – účastný na prvom valnom zhromaždení Matice slovenskej v Turčianskom sv. Martine

Juraj Holček – publicista prispieval do: Slovenské národné noviny Orol tatranský Cyril a Method

Juraj Holček – publicista prispieval do: Slovenské národné noviny Orol tatranský Cyril a Method Katolícke noviny Obzor

venoval sa školským a pedagogickým problémom 1846 – Orol tatranský – Osvedčenie za slovenčinu

venoval sa školským a pedagogickým problémom 1846 – Orol tatranský – Osvedčenie za slovenčinu 1845 – 1847 – Orol tantranský – Schopnosti a spôsobnosti Slovákov, Schopnosti Slovákov

v článkoch sa venoval aj roľníkom 1853 – Katolícke noviny – Beseda o zakladaní

v článkoch sa venoval aj roľníkom 1853 – Katolícke noviny – Beseda o zakladaní ovocných škôl pri osadách 1857 – Cyril a Method – Beseda o zakladaní štepníc, K Húlanom

uverejňoval články s protialkoholickou tematikou venoval sa charitatívnej činnosti 1870 – Slovenský Sion (prvý

uverejňoval články s protialkoholickou tematikou venoval sa charitatívnej činnosti 1870 – Slovenský Sion (prvý kazateľský časopis) – posmrtne mu boli vydané jeho kázne

Juraj Holček - kronikár ku koncu roka v matrike zomrelých zaznamenával najvýznamnejšie udalosti obce,

Juraj Holček - kronikár ku koncu roka v matrike zomrelých zaznamenával najvýznamnejšie udalosti obce, ale i celej krajiny

Náš Juraj Holček 1848 – 1865 – pôsobenie vo farnosti Dolný Ohaj Roky mučenícke.

Náš Juraj Holček 1848 – 1865 – pôsobenie vo farnosti Dolný Ohaj Roky mučenícke. . .

Ďakujem za pozornosť Mgr. Eva Smolíková

Ďakujem za pozornosť Mgr. Eva Smolíková