Juraj Fndly Ferdinand Juriga Juraj Fndly 21 oktber

  • Slides: 6
Download presentation
Juraj Fándly Ferdinand Juriga

Juraj Fándly Ferdinand Juriga

Juraj Fándly Ø * 21. október 1750, Častá – † 7. marec 1811, Ompital

Juraj Fándly Ø * 21. október 1750, Častá – † 7. marec 1811, Ompital Ø Osvietenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz Ø Študoval teológiu v Budíne a Trnave Ø Farár v Naháči, zelinkár, lekár

Ø Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o starodávních, aj včúlajších

Ø Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o starodávních, aj včúlajších premenách reholňíckích, prvé dielo v Bernolákovskej slovenčine Ø Piľní domajší a poľní hospodár, Krátke dejiny slovenského národa, Zeľinkár, Príhodné a svátečné kázňe, O úhoroch aj včelách rozmlúváňí, Slovenskí včelár, Vzdych a nárek, Prátelské porozumeňí

Ferdinand Juriga Ø *12. 10. 1874 Gbely † 23. 11. 1950 Bratislava Ø Slovenský

Ferdinand Juriga Ø *12. 10. 1874 Gbely † 23. 11. 1950 Bratislava Ø Slovenský kat. kňaz, národný buditeľ, politik Ø Študoval v Ostrihome Ø Farár vo Vajnoroch Ø Zvolený za poslanca SĽS v uhorskom sneme Ø Za články v Kat. novinách 2 roky väzenia

Ø Zakladal potravné družstvá Ø Správca Ľudovej banky Ø Založil Záhorskú ľudovú banku Ø

Ø Zakladal potravné družstvá Ø Správca Ľudovej banky Ø Založil Záhorskú ľudovú banku Ø Poslanec a podpredseda HSĽS v česko- slovenskom parlamente Ø Snažil sa získať biskupský úrad- Vatikán to zamietol Ø Spory s predstaviteľmi HSĽS- vylúčený Ø Založil vlastnú stranu, ktorá nebola vo voľbách úspešná Ø Cirkev ho zbavila kňazstva

Ďakujem za pozornosť Soňa Harangozová 2. C

Ďakujem za pozornosť Soňa Harangozová 2. C