jps komuniti PROFIL DAERAH OLEH JURUTERA DAERAH JPS

  • Slides: 21
Download presentation
jps @ komuniti PROFIL DAERAH OLEH JURUTERA DAERAH JPS DAERAH PEKAN JABATAN PENGAIRAN DAN

jps @ komuniti PROFIL DAERAH OLEH JURUTERA DAERAH JPS DAERAH PEKAN JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PEKAN

KANDUNGAN BIL TAJUK 1 Peta lokasi 2 Peta Sempadan Mukim 3 Peta Sempadan Kawasan

KANDUNGAN BIL TAJUK 1 Peta lokasi 2 Peta Sempadan Mukim 3 Peta Sempadan Kawasan PBT 4 Peta Sempadan Kawasan Dun Dan Parlimen 5 Senarai lengkap Ahli Parlimen dan Adun 6 Peta Lembangan Dalam Daerah 7 Analisis Aduan 8 Carta Taburan Aduan / Peta Taburan Aduan 9 Maklumat Sediada Dalam Daerah 10 Peta Sub Lembangan Dalam Daerah 11 Inventori Lembangan Sungai Utama 12 Senarai Keupayaan Kakitangan Teknikal Daerah 13 Agihan Kakitangan Teknikal 14 Pemilihan Sub Lembangan Untuk Projek Pertama JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PEKAN

PELAN LOKASI DAERAH

PELAN LOKASI DAERAH

SEMPADAN MUKIM

SEMPADAN MUKIM

KELUASAN MENGIKUT MUKIM Bil Mukim Populasi Luas (hektar) 1 Pekan 24, 173 17, 300

KELUASAN MENGIKUT MUKIM Bil Mukim Populasi Luas (hektar) 1 Pekan 24, 173 17, 300 2 Kuala Pahang 6, 982 3, 900 3 Pulau Rusa 11, 317 3, 900 4 Langgar 4, 455 9, 600 5 Ganchong 1, 359 11, 400 6 Temai 998 12, 700 7 Pulau Manis 1, 498 22, 000 8 Lepar 4, 854 47, 100 9 Penyor 28, 408 73, 600 10 Bebar 15, 263 176, 400 JUMLAH 99, 886 380, 500. 00

PETA SEMPADAN KAWASAN PBT Majlis Perbandaran Majlis Daerah Maran Kuantan Majlis Daerah Pekan Majlis

PETA SEMPADAN KAWASAN PBT Majlis Perbandaran Majlis Daerah Maran Kuantan Majlis Daerah Pekan Majlis Daerah Rompin

KAWASAN PARLIMEN DAN DUN DAERAH PEKAN DUN PERAMU DUN PULAU MANIS DUN CHINI DUN

KAWASAN PARLIMEN DAN DUN DAERAH PEKAN DUN PERAMU DUN PULAU MANIS DUN CHINI DUN BEBAR

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN Kawasan (P 085) : Pekan Y.

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN Kawasan (P 085) : Pekan Y. A. B. Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak Alamat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Pejabat Perdana Menteri, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra, 62502 Putrajaya. Tel : 03 -88883974 Faks : 03 -88883973 DUN Peramu Jaya N. 21 (BN) YB. Encik Ibrahim Bin Awang Ismail, PKC. , PJK adunperamujaya@pahang[dot]gov[dot]my DUN Pulau Manis N. 20 (BN) YB. Encik Khairuddin Bin Mahmud adunpulaumanis@pahang[dot]gov[dot]my

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN DUN Bebar N. 22 (BN) YB.

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN DUN Bebar N. 22 (BN) YB. Dato' Haji Ishak Bin Haji Muhamad, DSAP. , DIMP. , AMP. , PKC. , PPN. adunbebar@pahang[dot]gov[dot]my DUN Chini N. 23 (BN) YB. Dato' Abu Bakar Bin Haji Harun, DIMP. , SMP adunchini@pahang[dot]gov[dot]my

PETA LEMBANGAN SUNGAI UTAMA DI DAERAH PEKAN

PETA LEMBANGAN SUNGAI UTAMA DI DAERAH PEKAN

PEMILIHAN SUB –LEMBAGAN UNTUK PROJEK PERTAMA 7 ISU BERKAITAN DI DAERAH ISU BERKAITAN SIGNIFIKASI

PEMILIHAN SUB –LEMBAGAN UNTUK PROJEK PERTAMA 7 ISU BERKAITAN DI DAERAH ISU BERKAITAN SIGNIFIKASI Banjir _/ Sumber Air Dan Alam Sekitar _/ Saliran Bandar _/ Ramalan Dan Amran Banjir / Kemarau _/ Sungai Dan Koridor _/ Pengairan Dan Saliran Pertanian _/ Pantai _/

ANALISIS ADUAN JPS DAERAH PEKAN KETERANGAN BIL TAHUN 2008 2009 2010 1. Banjir 4

ANALISIS ADUAN JPS DAERAH PEKAN KETERANGAN BIL TAHUN 2008 2009 2010 1. Banjir 4 5 7 2. Sumber Air Dan Alam Sekitar 0 0 1 3. Saliran Bandar 1 2 5 4. Ramalan Dan Amaran Banjir / Kemarau 0 0 0 5. Sungai Dan Koridor 2 2 4 6. Pengairan Dan Saliran Pertanian 3 4 4 7. Pantai 0 0 0

PETA TABURAN ADUAN PETUNJUK : PENCEMARAN PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI

PETA TABURAN ADUAN PETUNJUK : PENCEMARAN PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI

CARTA ANALISA ADUAN

CARTA ANALISA ADUAN

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH BIL NAMA KAJIAN NAMA PERUNDING TAHUN KAJIAN CACATAN - 1965

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH BIL NAMA KAJIAN NAMA PERUNDING TAHUN KAJIAN CACATAN - 1965 KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI PAHANG GLOBAL SURVEY 2008 • PANJANG 1 KM • PEMASANGAN TBM • BUTIRAN DAN ASAS • BEKAL DATA DIGIT 1. WARTA KERAJAAN KANUN TANAH NEGRA ( AKTA 56 TAHUN 1965 ) SUBSEKSYEN 13 2. KERJA – KERJA UKUR KEJURUTERAAN DI SUNGAI PAHANG 3. KERJA –KERJA UKUR BAGI MEMBAIKI PULIH TEBING JURUUKUR JITU RUNDING 2008 • KAJIAN KEJURUTERAAN • PEMASANGAN TBM • BUTIRAN DAN ASAS • BEKAL DATA DIGIT 4. KAJIAN “ INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT AND INTEGRATED FLOOD MANAGEMENT WITH ADAPTION FOR CLIMATE CHANGE TO SELECTED RIVER BASIN IN MALAYSIA “ JAPANINTERTIONAL COORPERATION AGENCY ( JICA ) 2009 KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI PAHANG 5. REKABENTUK RANCANGAN TEBATAN BANJIR. JURUKUR JAUHARI 2009 REKABENTUK RANCANGAN TEBATAN BANJIR

PETA SUB LEMBANGAN DALAM DAERAH Lembangan Sg Che Omar

PETA SUB LEMBANGAN DALAM DAERAH Lembangan Sg Che Omar

INVENTORI LEMBANGAN SG. PAHANG TUA 1. 0 Maklumat Asas Lembangan Sg. Pahang Tua 3.

INVENTORI LEMBANGAN SG. PAHANG TUA 1. 0 Maklumat Asas Lembangan Sg. Pahang Tua 3. 0 Inventori Lembangan Sungai Utama Sg. Pahang Tua 1. Kolam takungan / OSD Panjang 26 Km 2. Jambatan Kategori 1 3. Stesen Hidrologi Tiada 2. 0 Sub Lembangan Sg. Pahang Tua 4. Stesen siren Tiada NAMA SUB LEMBANGAN 5. 0 km i. Sg. Che Omar 0. 8 km Ii. Sg. Pulau Serai 2. 0 km Iii. Sg. Tiada 2

SENARAI KEUPAYAAN KAKITANGAN TEKNIKAL DALAM DAERAH BIL JAWATAN BILANGAN 1 Jurutera Daerah 1 Orang

SENARAI KEUPAYAAN KAKITANGAN TEKNIKAL DALAM DAERAH BIL JAWATAN BILANGAN 1 Jurutera Daerah 1 Orang 2 Penolong Jurutera 1 Orang 3 Juruteknik J 26 1 Orang 4 Juruteknik J 22 3 Orang 5 Merinyu J 22 1 Orang 6 Juruteknik J 17 4 Orang 7 Merinyu J 17 1 Orang 8 Pelukis Pelan J 17 1 Orang

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JD PENOLONG JURUTERA LEMBANGAN SG. PAHANG TUA SUB 1 - Sg.

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JD PENOLONG JURUTERA LEMBANGAN SG. PAHANG TUA SUB 1 - Sg. Che Omar - Juruteknik J 17

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB – LEMBANGAN UNTUK PROJEK PERTAMA v v bahagian v Aduan yang

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB – LEMBANGAN UNTUK PROJEK PERTAMA v v bahagian v Aduan yang meningkat dari semasa ke semasa di kawasan ini. Telahdibangkitdalammesyuarattindakand daerah. tengah- tengah kawasan industri dan penempatan awam. v. Penempatan kepadatan dan penduduk yang bertambah. v Masalah pencemaran selalu berlaku.

PENGENALAN ISU DAN MASALAH q q q Hakisan Tebing Pencerobohan Rizab Sungai Banjir Kilat

PENGENALAN ISU DAN MASALAH q q q Hakisan Tebing Pencerobohan Rizab Sungai Banjir Kilat Pencemaran Sungai Kuantiti Air Yang Berkurangan ( Kemarau )