JPS KOMUNITI PROFIL DAERAH OLEH JURUTERA DAERAH JPS

  • Slides: 45
Download presentation
JPS @ KOMUNITI PROFIL DAERAH OLEH JURUTERA DAERAH JPS DAERAH PEKAN JABATAN PENGAIRAN DAN

JPS @ KOMUNITI PROFIL DAERAH OLEH JURUTERA DAERAH JPS DAERAH PEKAN JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PEKAN

KANDUNGAN BIL TAJUK 1 Peta lokasi 2 Peta Sempadan Mukim 3 Peta Sempadan Kawasan

KANDUNGAN BIL TAJUK 1 Peta lokasi 2 Peta Sempadan Mukim 3 Peta Sempadan Kawasan PBT 4 Peta Sempadan Kawasan Dun Dan Parlimen 5 Senarai lengkap Ahli Parlimen dan Adun 6 Peta Lembangan Dalam Daerah 7 Analisis Aduan 8 Carta Taburan Aduan / Peta Taburan Aduan 9 Maklumat Sediada Dalam Daerah 10 Peta Sub Lembangan Dalam Daerah 11 Inventori Lembangan Sungai Utama 12 Senarai Keupayaan Kakitangan Teknikal Daerah 13 Agihan Kakitangan Teknikal 14 Pemilihan Sub Lembangan Untuk Projek Pertama

PELAN LOKASI DAERAH

PELAN LOKASI DAERAH

SEMPADAN MUKIM

SEMPADAN MUKIM

KELUASAN MENGIKUT MUKIM Bil Mukim Populasi Luas (hektar) 1 Pekan 24, 173 17, 300

KELUASAN MENGIKUT MUKIM Bil Mukim Populasi Luas (hektar) 1 Pekan 24, 173 17, 300 2 Kuala Pahang 6, 982 3, 900 3 Pulau Rusa 11, 317 3, 900 4 Langgar 4, 455 9, 600 5 Ganchong 1, 359 11, 400 6 Temai 998 12, 700 7 Pulau Manis 1, 498 22, 000 8 Lepar 4, 854 47, 100 9 Penyor 28, 408 73, 600 10 Bebar 15, 263 176, 400 JUMLAH 99, 886 380, 500. 00

PETA SEMPADAN KAWASAN PBT Majlis Daerah Maran Majlis Daerah Rompin Majlis Perbandaran Kuantan Majlis

PETA SEMPADAN KAWASAN PBT Majlis Daerah Maran Majlis Daerah Rompin Majlis Perbandaran Kuantan Majlis Daerah Pekan

KAWASAN PARLIMEN DAN DUN DAERAH PEKAN DUN PERAMU DUN PULAU MANIS DUN CHINI DUN

KAWASAN PARLIMEN DAN DUN DAERAH PEKAN DUN PERAMU DUN PULAU MANIS DUN CHINI DUN BEBAR

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN Kawasan (P 085) : Pekan Y.

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN Kawasan (P 085) : Pekan Y. A. B. Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak Alamat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Pejabat Perdana Menteri, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra, 62502 Putrajaya. Tel : 03 -88883974 Faks : 03 -88883973 DUN Peramu Jaya N. 21 (BN) YB. Encik Ibrahim Bin Awang Ismail, PKC. , PJK adunperamujaya@pahang[dot]gov[dot]my DUN Pulau Manis N. 20 (BN) YB. Encik Khairuddin Bin Mahmud adunpulaumanis@pahang[dot]gov[dot]my

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN DUN Bebar N. 22 (BN) YB.

SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN ADUN DAERAH PEKAN DUN Bebar N. 22 (BN) YB. Dato' Haji Ishak Bin Haji Muhamad, DSAP. , DIMP. , AMP. , PKC. , PPN. adunbebar@pahang[dot]gov[dot]my DUN Chini N. 23 (BN) YB. Dato' Abu Bakar Bin Haji Harun, DIMP. , SMP adunchini@pahang[dot]gov[dot]my

PETA LEMBANGAN SUNGAI UTAMA DI DAERAH PEKAN

PETA LEMBANGAN SUNGAI UTAMA DI DAERAH PEKAN

PEMILIHAN SUB –LEMBAGAN UNTUK PROJEK PERTAMA 7 ISU BERKAITAN DI DAERAH ISU BERKAITAN SIGNIFIKASI

PEMILIHAN SUB –LEMBAGAN UNTUK PROJEK PERTAMA 7 ISU BERKAITAN DI DAERAH ISU BERKAITAN SIGNIFIKASI Banjir _/ Sumber Air Dan Alam Sekitar _/ Saliran Bandar _/ Ramalan Dan Amran Banjir / Kemarau _/ Sungai Dan Koridor _/ Pengairan Dan Saliran Pertanian _/ Pantai _/

ANALISIS ADUAN JPS DAERAH PEKAN BIL TAHUN KETERANGAN 2008 2009 2010 1. Banjir 4

ANALISIS ADUAN JPS DAERAH PEKAN BIL TAHUN KETERANGAN 2008 2009 2010 1. Banjir 4 5 7 2. Sumber Air Dan Alam Sekitar 0 0 1 3. Saliran Bandar 1 2 5 4. Ramalan Dan Amaran Banjir / Kemarau 0 0 0 5. Sungai Dan Koridor 2 2 4 6. Pengairan Dan Saliran Pertanian 3 4 4 7. Pantai 0 0 0

PETA TABURAN ADUAN PETUNJUK : PENCEMARAN PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI

PETA TABURAN ADUAN PETUNJUK : PENCEMARAN PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI

CARTA ANALISA ADUAN

CARTA ANALISA ADUAN

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH BI L NAMA KAJIAN NAMA PERUNDING TAHUN KAJIA N CACATAN

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH BI L NAMA KAJIAN NAMA PERUNDING TAHUN KAJIA N CACATAN - 1965 KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI PAHANG 1. WARTA KERAJAAN KANUN TANAH NEGRA ( AKTA 56 TAHUN 1965 ) SUBSEKSYEN 13 2. KERJA – KERJA UKUR KEJURUTERAAN DI SUNGAI PAHANG GLOBAL SURVEY 2008 • PANJANG 1 KM • PEMASANGAN TBM • BUTIRAN DAN ASAS • BEKAL DATA DIGIT 3. KERJA –KERJA UKUR BAGI MEMBAIKI PULIH TEBING JURUUKUR JITU RUNDING 2008 • KAJIAN KEJURUTERAAN • PEMASANGAN TBM • BUTIRAN DAN ASAS • BEKAL DATA DIGIT 4. KAJIAN “ INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT AND INTEGRATED FLOOD MANAGEMENT WITH ADAPTION FOR CLIMATE CHANGE TO SELECTED JAPANINTERTIONAL COORPERATION AGENCY ( JICA ) 2009 KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI PAHANG

PETA SUB LEMBANGAN DALAM DAERAH Lembangan Sg Che Omar

PETA SUB LEMBANGAN DALAM DAERAH Lembangan Sg Che Omar

INVENTORI LEMBANGAN SG. PAHANG TUA 1. 0 Maklumat Asas Lembangan Sg. Pahang Tua 3.

INVENTORI LEMBANGAN SG. PAHANG TUA 1. 0 Maklumat Asas Lembangan Sg. Pahang Tua 3. 0 Inventori Lembangan Sungai Utama Sg. Pahang Tua 1. Kolam takungan / OSD Panjang 26 Km 2. Jambatan Kategori 1 2. 0 Tiada 2 3. Stesen Hidrologi Tiada 4. Stesen siren Tiada Sub Lembangan Sg. Pahang Tua NAMA SUB LEMBANGAN 5. 0 km i. Sg. Che Omar 0. 8 km ii. Sg. Pulau Serai 2. 0 km iii. Sg. Mambang 2. 0 km

SENARAI KEUPAYAAN KAKITANGAN TEKNIKAL DALAM DAERAH BIL JAWATAN BILANGAN 1 Jurutera Daerah 1 Orang

SENARAI KEUPAYAAN KAKITANGAN TEKNIKAL DALAM DAERAH BIL JAWATAN BILANGAN 1 Jurutera Daerah 1 Orang 2 Penolong Jurutera 1 Orang 3 Juruteknik J 26 1 Orang 4 Juruteknik J 22 3 Orang 5 Merinyu J 22 1 Orang 6 Juruteknik J 17 4 Orang 7 Merinyu J 17 1 Orang 8 Pelukis Pelan J 17 1 Orang

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JD PENOLONG JURUTERA LEMBANGA N SG. PAHANG TUA SUB 1 -

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JD PENOLONG JURUTERA LEMBANGA N SG. PAHANG TUA SUB 1 - Sg. Che Omar - Juruteknik J 17

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB – LEMBANGAN UNTUK PROJEK PERTAMA v Aduan yang meningkat dari semasa

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB – LEMBANGAN UNTUK PROJEK PERTAMA v Aduan yang meningkat dari semasa ke semasa di kawasan ini. v Telah dibangkit dalam mesyuarat tindakan di daerah. v Sebahagian omar besar Che mengalir sg. di tengah kawasan industri dan penempatan awam. Penempatan kepadatan v penduduk dan yang bertambah. v Masalah pencemaran selalu berlaku.

PENGENALAN ISU DAN MASALAH q q q Hakisan Tebing Pencerobohan Rizab Sungai Banjir Kilat

PENGENALAN ISU DAN MASALAH q q q Hakisan Tebing Pencerobohan Rizab Sungai Banjir Kilat Pencemaran Sungai Kuantiti Air Yang Berkurangan ( Kemarau )

PRINSIP DEEP DESCRIB E MENGENALPASTI ISU DAN MASALAH

PRINSIP DEEP DESCRIB E MENGENALPASTI ISU DAN MASALAH

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB LEMBANGAN 1 Keputusan Mesyurat JK Tindakan Daerah 2 Dibangkitkan Oleh ADUN/JKKK/Penduduk/

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB LEMBANGAN 1 Keputusan Mesyurat JK Tindakan Daerah 2 Dibangkitkan Oleh ADUN/JKKK/Penduduk/ 3 Pemerhatian Pihak Jabatan 4 Mengalir Di Kawasan Padat Populasi

PENEMPATAN POPULASI DI SEKITAR SG. CHE OMAR 1. PERUMAHAN RUMAH MURAH 2. TAMAN LKNP

PENEMPATAN POPULASI DI SEKITAR SG. CHE OMAR 1. PERUMAHAN RUMAH MURAH 2. TAMAN LKNP 3. TAMAN MENTIGA 4. TAMAN PERDANA 1 5. TAMAN PERDANA 2 6. TAMAN AUTOMOBILL 7. PERUMAHAN 100 8. PERUMAHAN 500 9. PERUMAHAN PULAU SERAI

PENEMPATAN POPULASI DI SEKITAR SG. CHE OMAR 10. TAMAN SEPEKAN JAYA 11. KAWASAN INDUSTRI

PENEMPATAN POPULASI DI SEKITAR SG. CHE OMAR 10. TAMAN SEPEKAN JAYA 11. KAWASAN INDUSTRI HICOM 12. KAWASAN INDUSTRI DEFTECH 13. KAWASAN INDUSTRI IKS 14. SEKOLAH – SEKOLAH BERASRAMA PENUH 15. PUSAT GIAT MARA 16. KG. PERAMU JAYA 1, 2, 3 17. KG. BENTAN SERANDU, TANAH PUTIH.

INFRASTRUKTUR /INVENTORI DALAM LEMBANGAN SUNGAI CHE OMAR No. Infrastruktur Bilangan 1 Jambatan 2 2

INFRASTRUKTUR /INVENTORI DALAM LEMBANGAN SUNGAI CHE OMAR No. Infrastruktur Bilangan 1 Jambatan 2 2 Pembetong 5

PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI Pembinaan kawasan perumahan dan industri di sekitar kawasan lembangan sungai menjadikan

PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI Pembinaan kawasan perumahan dan industri di sekitar kawasan lembangan sungai menjadikan sungai berkenaan tercemar dan sukar diselenggara Kuantiti Air Yang Berkurangan Di Musim Kemarau Tiada Takungan menyebabkan air di sungai berkenaan akan kering setiap kali musim kemarau terutama April hingga Ogos. .

STAKEHOLDERS (PIHAK YANG BERKEPENTINGAN) PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH PERINGKAT JABATAN JK Program 1 Sg.

STAKEHOLDERS (PIHAK YANG BERKEPENTINGAN) PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH PERINGKAT JABATAN JK Program 1 Sg. 1 Daerah § § § § § Pegawai Daerah Adun Majlis Daerah Pekan JAS JPS JKKK NGO-KRT, Badan Bukan Kerajaan dll Pejabat Tanah Dan Galian JBA Penduduk Sekitar Kumpulan Petugas Khas

PRINSIP DEEP EXPLAIN PERINCIKAN DAN PERJELASKAN

PRINSIP DEEP EXPLAIN PERINCIKAN DAN PERJELASKAN

PENGENALAN ISU DAN MASALAH q q q Hakisan Tebing Pencerobohan Rizab Sungai Banjir Kilat

PENGENALAN ISU DAN MASALAH q q q Hakisan Tebing Pencerobohan Rizab Sungai Banjir Kilat Pencemaran Sungai Kuantiti Air Yang Berkurangan ( Kemarau )

HAKISAN TEBING SERTA ENAPAN - Penerokaan Tanah dengan pelbagai kaedah seperti “cut and fill

HAKISAN TEBING SERTA ENAPAN - Penerokaan Tanah dengan pelbagai kaedah seperti “cut and fill yang tidak teratur terutama di kawasan berhampiran tebing sungai akan menyebabkan terjadinya hakisan tebing dan tebing runtuh yang boleh menjejaskan kawasan sekitarnya.

KUALITI AIR Hal ini disebabkan oleh enapan sisa – sisa buangan, bahan kimia daripada

KUALITI AIR Hal ini disebabkan oleh enapan sisa – sisa buangan, bahan kimia daripada kilang berdekatan. Pertumbuhan lalang, rumput – rumput menghalang laluan air dan akan mengakibatkan kualiti air berkurangan.

KUANTITI AIR BERKURANGAN

KUANTITI AIR BERKURANGAN

PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI Pembinaan penempatan di kawasan rezab. Penggunaan kebenaran. rezab sungai tanpa

PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI Pembinaan penempatan di kawasan rezab. Penggunaan kebenaran. rezab sungai tanpa

PRINSIP DEEP EVALUAT E PENILAIAN KAEDAH PENYELESAIAN

PRINSIP DEEP EVALUAT E PENILAIAN KAEDAH PENYELESAIAN

MENGENALPASTI OPSYEN PENYELESAIAN v PENCEMARAN KELODAK / LUMPUR * Perangkap Lumpur * Jeram *

MENGENALPASTI OPSYEN PENYELESAIAN v PENCEMARAN KELODAK / LUMPUR * Perangkap Lumpur * Jeram * Wetland * Ubah cara membajak v PENCEMARAN MINYAK DARI RESTORAN *FOG * Grease trap v PENINGKATAN KUANTITI AIR SUNGAI * Jeram * Pintu Air v PENCEMARAN DARI PENEMPATAN/ PERKILANGAN *GPT *Penguatkuasaan v PENGAWALAN REZAB SUNGAI * Penandaan * Memagar Kawasan Rezab * Mewujudkan Landskap / taman rekreasi v BANJIR * Kempen Kesedaran tentang Kepentingan Dataran banjr

PRINSIP DEEP PRESCRIBE MENETAPKAN SYOR PENYELESAIAN PELAN TINDAKAN Ø JANGKA PENDEK Ø JANGKA SEDERHANA

PRINSIP DEEP PRESCRIBE MENETAPKAN SYOR PENYELESAIAN PELAN TINDAKAN Ø JANGKA PENDEK Ø JANGKA SEDERHANA Ø JANGKA PANJANG

PELAN TINDAKAN ( JANGKA PENDEK ) 1. Kerja Ukur Rezab Sungai Dan Penandaan Kawasan

PELAN TINDAKAN ( JANGKA PENDEK ) 1. Kerja Ukur Rezab Sungai Dan Penandaan Kawasan Rezab Sungai 2. Perbincangan dengan Pengusaha Kedai/ Industri/ Penduduk • FOG • Kesedaran tentang pencemaran sungai 3 Gotong Royong bersama komuniti 4 Program Penyenggaraan Sungai

PELAN TINDAKAN ( JANGKA SEDERHANA ) 1. Melantik perunding bagi perancangan holistik 2. Menaiktaraf

PELAN TINDAKAN ( JANGKA SEDERHANA ) 1. Melantik perunding bagi perancangan holistik 2. Menaiktaraf Landskap Sedia Ada 3. Membina Taman Permainan/ Gelanggang Untuk kemudahan komuniti 4. Membina “Check Dam” dan kemudahan asas. 5. Membina Papan tanda kesedaran kepentingan sungai 6. Membina Sistem Saliran Yang Lebih sistematik

PELAN TINDAKAN ( JANGKA PANJANG) MELAKSANAKAN PROGRAM YANG MENYELURUH DAH HOLISTIK Ø Program Tebatan

PELAN TINDAKAN ( JANGKA PANJANG) MELAKSANAKAN PROGRAM YANG MENYELURUH DAH HOLISTIK Ø Program Tebatan Banjr Ø Pembinaan Stesen Kualiti air Ø Pembinaan Infrastruktur yang lengkap dan sistematik Ø Pembinaan Struktur penstabilan tebing Ø Pembinaan wetland Ø Pembinaan GPT

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 1 Pemantauan Kualiti Air Sungai Secara Berkala 2 Penilaian – Soal

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 1 Pemantauan Kualiti Air Sungai Secara Berkala 2 Penilaian – Soal Selidik 3 Respon Dari Masyarakat 4 Perbincangan dengan agensi lain / NGO

IMPAK 1 Jeram – Tingkatkan Kualiti Dan Kuantiti Air Sungai 2 Landskap dan Program

IMPAK 1 Jeram – Tingkatkan Kualiti Dan Kuantiti Air Sungai 2 Landskap dan Program Rakan Alam Sekitar – Tingkatkan Kesedaran Masyarakat 3 Penglibatan PBT Dengan Lebih Serius 4 Penglibatan Komuniti : NGO, JKKK, KRT, dll 5 Kesedaran Masyarakat – Fungsi Dataran Banjir

APLIKASI GIS DALAM PENGURUSAN SUB LEMBANGAN 1 Pengurusan Pangkalan data sistematik 2 Mengakses data

APLIKASI GIS DALAM PENGURUSAN SUB LEMBANGAN 1 Pengurusan Pangkalan data sistematik 2 Mengakses data secara interaktif 3 Telah diamalkan secara meluas di pelbagai agensi 4 Perkongsian maklumat JPS dan agensi lain

KESIMPULAN Pendekatan JPS @ Komuniti berdasarkan Prinsip DEEP adalah penting bagi pengurusan sub lembangan

KESIMPULAN Pendekatan JPS @ Komuniti berdasarkan Prinsip DEEP adalah penting bagi pengurusan sub lembangan yang lebih sistematik, bersepadu dan mudah diurus.

TERIMA KASIH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PEKAN NEGERI PAHANG

TERIMA KASIH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PEKAN NEGERI PAHANG