INTERNET HISTRIA INTERNETU Pojem Internet Je celosvetov potaov

  • Slides: 13
Download presentation
INTERNET HISTÓRIA INTERNETU

INTERNET HISTÓRIA INTERNETU

Pojem Internet ØJe celosvetová počítačová sieť, je všade okolo, ale nepatrí nikomu, nikto ho

Pojem Internet ØJe celosvetová počítačová sieť, je všade okolo, ale nepatrí nikomu, nikto ho neriadi. Napriek tomu existujú spoločnosti, ktoré sa podieľajú na jeho spravovaní, napr. ISOC(Internet Society), Inter. NIC, alebo W 3 C (WWW Consorcium). ØĽudia najčastejšie využívajú dve hlavné služby, world wide web (www) a elektronickú poštu. Ako to vlastne celé

História Internetu Počas Studenej vojny bolo treba v USA nejakým spôsobom prepojiť počítače. Tento

História Internetu Počas Studenej vojny bolo treba v USA nejakým spôsobom prepojiť počítače. Tento projekt realizovala NASA a finančnú záštitu poskytla organizácia z Pentagonu ARPA (Advance Research Project Agency).

A tak v rokoch 1968 -69 vznikol ARPANET, prvá Sieť tvorená z počítačov štyrochuniverzít:

A tak v rokoch 1968 -69 vznikol ARPANET, prvá Sieť tvorená z počítačov štyrochuniverzít: University of California v Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California v Santa Barbare a University of Utah v Salt Lake City.

História Internetu Táto sieť mala tzv. decentralizovanú štruktúru (bez hlavného bodu) – ak by

História Internetu Táto sieť mala tzv. decentralizovanú štruktúru (bez hlavného bodu) – ak by bol jeden uzol siete napadnutý, informácia by išla inou trasou. Prvá veta tohto prepojenia znela: Are you receiving this? Po úspešnom zapojení siete sa ARPA premenovala na DARPA (Defence Advance Research Project Agency). Dáta prechádzajúce cez spojenie vedci rozdelili na menšie časti, ktoré nazvali pakety, aby sa pri napadnutí spojenia nezrušili. V tomto období sa začal projekt prepojenia počítačov nazývať INTERNET.

Historický prierez • V roku 1971 sa ARPANET rozrástol na 15 uzlov. • V

Historický prierez • V roku 1971 sa ARPANET rozrástol na 15 uzlov. • V roku 1972 bolo k Internetu pripojených 50 armádnych a výskumných centier, a sieť sa rozdelila na dve: ARPANET a MILNET (vojenská sieť). • V roku 1973 sa pripojili historicky prvé neamerické inštitúcie: britská University College of London a nórska Royal Radar Establishment. • ARPANET používal protokol NCP, no v roku 1974 bola zverejnená prvá špecifikácia protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), na ktorý sa potom za deväť rokov prešlo.

 • V roku 1981 sa pridala sieť BITNET, ktorá spájala americké stredné a

• V roku 1981 sa pridala sieť BITNET, ktorá spájala americké stredné a vysoké školy. • V januári roku 1983 sa uskutočnil prechod na protokol TCP/IP. ARPANET vtedy formálne zanikol, aj keď až do konca osemdesiatych rokov prebiehalo odpájanie z tejto siete. • V roku 1984 bolo k Internetu pripojených viac ako 1 000 počítačov. • V roku 1986 vznikla sieť NSFNET (National Science Foundation Network). Vytvorená organizáciou na podporu vedy a výskumu • V roku 1987 bolo spolu k Internetu pripojených okolo 10 000 počítačov.

World Wide Web Tim Berners-Lee Prelom nastal v roku 1989, keď vo švajčiarskom výskumnom

World Wide Web Tim Berners-Lee Prelom nastal v roku 1989, keď vo švajčiarskom výskumnom stredisku CERN vymyslel Tim Berners-Lee nový spôsob výmeny informácii - dobre známy World Wide Web - u používateľa beží v počítači určitý program, ktorý dekóduje dáta, zaslané serverom, a na obrazovke sa zobrazí stránka, ktorú program z týchto

1. webová stránka Tento program sa nazýva prehliadač (browser). Na webe sa ďalej nachádzajú

1. webová stránka Tento program sa nazýva prehliadač (browser). Na webe sa ďalej nachádzajú hyperlinky, čo je vlastne systém navzájom prepojených súborov a stránok. Hypertextovými odkazmi je v súčasnosti pospájaný celý svet.

K Internetu sa pripojilo za dva roky ďalších 90 000 počítačov, takže do roku

K Internetu sa pripojilo za dva roky ďalších 90 000 počítačov, takže do roku 1989 ich počet vzrástol na 100 000. Pôvodne bola sieť NSFNET určená na prepojenie piatich superpočítačov ale po čase sa ukázalo, že je veľmi výhodná práve preto, že nemala také prísne pravidlá používania ako ARPANET, takže ARPANET nakoniec v roku 1990 nadobro zrušili.

K NSFNET-u sa začali pridávať aj iné spoločnosti, napr. Institute of Health, Departent of

K NSFNET-u sa začali pridávať aj iné spoločnosti, napr. Institute of Health, Departent of Energy. . . NSF však spozorovalo, že sieť sa využíva aj komerčne, a preto z projektu vycúvalo. Internet sa teda od roku 1992 začal využívať na komerčné účely. V tomto roku existuje 50 webových serverov, na ktorých sa pôvodne nachádzali len stránky s textom.

 • v roku 1993 sa pridali k textovým stránkam aj obrázky. • rok

• v roku 1993 sa pridali k textovým stránkam aj obrázky. • rok 1995 priniesol 100 000 webových serverov a 20 miliónov užívateľov Internetu. Služba www sa dostala na prvé miesto v počte prenesených dát. • v roku 1996 sa uskutočnil Prvý Veľtrh Internetovej Technológie. • v roku 2000 mal Internet viac ako 300 000 užívateľov. . . • nedávno sa zistilo, že existuje viac ako 50 000 000 stránok s informáciami. . .

Najpoužívanejším jazykom na komunikáciu na internete je angličtina. Dôvodmi sú: Ø pôvod internetu v

Najpoužívanejším jazykom na komunikáciu na internete je angličtina. Dôvodmi sú: Ø pôvod internetu v USA Ø rastúca úloha angličtiny ako jazyka medzinárodnej komunikácie a Ø neschopnosť skorých počítačov používať iné znaky ako základnú západnú abecedu. Na svete je vytvorených: 56 % webstránok je v angličtine 8 % nemčina, 6 % francúzština, 5 % japončina a 3 % španielčina. . .