Innowacje w uzdrowiskach w kontekcie analizy profilu ekonomicznego

  • Slides: 36
Download presentation
Innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego sektora i oceny jego atrakcyjności Paweł

Innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego sektora i oceny jego atrakcyjności Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S. A. , Czerwiec 2012

Plan prezentacji • Analiza profilu ekonomicznego polskiego sektora uzdrowiskowego • Ocena atrakcyjności sektora •

Plan prezentacji • Analiza profilu ekonomicznego polskiego sektora uzdrowiskowego • Ocena atrakcyjności sektora • Wnioski i spostrzeżenia • Innowacje w uzdrowiskach – przykłady

Główne założenia analizy Obszar Ramy geograficzny analizy – Polska Sektor czasowe – 5 lat

Główne założenia analizy Obszar Ramy geograficzny analizy – Polska Sektor czasowe – 5 lat (2008 – 2012) – lecznictwo uzdrowiskowe

Krótka charakterystyka polskiego sektora lecznictwa uzdrowiskowego – atrakcyjność sektora ~ 44 miejscowości uzdrowiskowe ~

Krótka charakterystyka polskiego sektora lecznictwa uzdrowiskowego – atrakcyjność sektora ~ 44 miejscowości uzdrowiskowe ~ 30 – 40 miejscowości posiadających surowce naturalne ~ 45 tys. łóżek (wg. MZ 41, 5 tys. ) 5, 5 - 6, 5 tys. łóżek – uzdrowiska państwowe udział Państwa w rynku: 15% (wg ilości łóżek) średnia krajowa łóżek: 1. 100 / uzdrowisko 38 uzdrowisk z wodą, 6 z klimatem

Koncentracja sektora • Sektor uzdrowiskowy koncentruje się w południowej i północnej części Polski •

Koncentracja sektora • Sektor uzdrowiskowy koncentruje się w południowej i północnej części Polski • Sprzyja temu występowanie wód leczniczych na terenach górskich i silnie bodźce klimatyczne obszarów nadmorskich i pojezierzy • Uzdrowiska mieszczące się na obszarze wschodniej i centralnej Polski uzupełniają tę mapę 5

Uzdrowiska na mapie Źródło: Gazeta Kuracjusz

Uzdrowiska na mapie Źródło: Gazeta Kuracjusz

Udział stref bioklimatycznych w liczbie uzdrowisk i łóżek Źródło: T. Kozłowska-Szczęsna i in. ,

Udział stref bioklimatycznych w liczbie uzdrowisk i łóżek Źródło: T. Kozłowska-Szczęsna i in. , Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie” 7

Uzdrowiska wg liczby łóżek Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych

Uzdrowiska wg liczby łóżek Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych

Uzdrowiska wg specjalizacji Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych

Uzdrowiska wg specjalizacji Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych

Sektor wartościowo ok. 45 - 50 tys. łóżek średnia ilość osobodni w roku: 350

Sektor wartościowo ok. 45 - 50 tys. łóżek średnia ilość osobodni w roku: 350 (17 turnusów po 21 dni minus „niedojazdy”) średnia cena za osobodzień: 80 zł (bez dopłaty) średnia wartość rynku 1. 400, 0 * Wszystkie grupy klientów (NFZ, ZUS, pełnopłatni) tys. zł

Ewaluacja i rozwój sektora okresy życia sektora * do 1990 roku lata 1990 1999

Ewaluacja i rozwój sektora okresy życia sektora * do 1990 roku lata 1990 1999 1990 – 1995 po 1999 roku 1996 - 1999 * dla celów prezentacji uproszczono i skrócono analizę czasową 11

…do 1990 roku • • • przedsiębiorstwa państwowe - podstawowa forma prawna skierowania dystrybuowane

…do 1990 roku • • • przedsiębiorstwa państwowe - podstawowa forma prawna skierowania dystrybuowane centralnie brak konkurencji pełne obłożenie okres deprecjacji majątku 12

lata 1990 – 1999 (głębokie zmiany) 1990 – 1995 – okres spadku liczby pacjentów

lata 1990 – 1999 (głębokie zmiany) 1990 – 1995 – okres spadku liczby pacjentów 1996 – 1999 – okres odbudowy i komercjalizacji W drugiej połowie lat 90 -tych szybko rośnie znaczenie dwóch nowych grup klientów: ZUS i klient pełnopłatny 13

po roku 1999… Po 1999 roku rozpoczyna się i trwa do dziś proces dalszej

po roku 1999… Po 1999 roku rozpoczyna się i trwa do dziś proces dalszej komercjalizacji i prywatyzacji polskiego rynku lecznictwa uzdrowiskowego, pojawiły się też tendencje w postaci m. in. : ◦ kształtuje się nowa grupa klientów młodszych, zainteresowanych innym profilem usług, takich jak np. aktywny wypoczynek połączony z profilaktyką czy terapiami regeneracyjnymi ◦ turystyka uzdrowiskowa ◦ SPA i wellness 14

Fazy życia sektora uzdrowiskowego w Polsce rozwój dojrzałość i stabilizacja narodziny Polski sektor uzdrowiskowy

Fazy życia sektora uzdrowiskowego w Polsce rozwój dojrzałość i stabilizacja narodziny Polski sektor uzdrowiskowy znajduje się w fazie dojrzałości i jest raczej ustabilizowany. Potwierdza to też analiza konkurencji, którą można określić jako względnie stałą. Na rynku istnieje kilkadziesiąt uzdrowisk o ugruntowanej marce i pozycji. Ze względu na szereg barier wejścia nie należy się spodziewać pojawienia się wielu zupełnie nowych graczy na rynku lecz raczej fuzji i przejęć oraz działań konkurencyjnych podejmowanych przez już funkcjonujące podmioty *. *Przykłady: tworzące się grupy kapitałowe, uzdrowisko Latoszyn k/Dębicy 15

Geograficzny zakres konkurowania podmioty konkurują na obszarze całego kraju na razie brak konkurencji międzynarodowej

Geograficzny zakres konkurowania podmioty konkurują na obszarze całego kraju na razie brak konkurencji międzynarodowej jedynie kilka uzdrowisk (głównie ze względu na położenie geograficzne: nadmorskie i dolnośląskie) podejmuje udane próby wejścia na rynki zagraniczne (czeski i niemiecki)

5 sił Portera – w odniesieniu do sektora uzdrowiskowego Siła przetargowa odbiorców Siła przetargowa

5 sił Portera – w odniesieniu do sektora uzdrowiskowego Siła przetargowa odbiorców Siła przetargowa dostawców Konkurencja przedsiębiorstw Groźba pojawienia się nowych substytutó producentów w

Bariery wejścia Bariery prawne (w zakresie m. in. : ochrony zdrowia, sanitarne, epidemiologiczne, geologiczne,

Bariery wejścia Bariery prawne (w zakresie m. in. : ochrony zdrowia, sanitarne, epidemiologiczne, geologiczne, górnicze) Geograficzne – możliwość prowadzenia działalności tylko na obszarze uzdrowiskowym Inwestycyjne – wysokie koszty wybudowania obiektów Kadrowe – zwłaszcza w zakresie kadry medycznej Sprzętowe – wyspecjalizowany sprzęt

Bariery wyjścia Poniesione koszty na budowę (kupno, modernizację) obiektów sanatoryjnych Koszty związane z posiadaniem

Bariery wyjścia Poniesione koszty na budowę (kupno, modernizację) obiektów sanatoryjnych Koszty związane z posiadaniem koncesji na eksploatację surowców naturalnych (często kilkaset tysięcy złotych)

Efekt skali, postęp technologiczny, zróżnicowanie produktów, zależność kosztów od „mocy produkcyjnych” Trudności w wykorzystaniu

Efekt skali, postęp technologiczny, zróżnicowanie produktów, zależność kosztów od „mocy produkcyjnych” Trudności w wykorzystaniu efektu skali Ograniczony poziom sprzedaży ceną i ilością łóżek Stabilność technologiczna Poziom usług uzależniony od posiadanych profili Niekorzystny wpływ przepisów w zakresie podatku VAT na: możliwość kształtowania struktur organizacyjnych, płynność finansową, koszty itp. .

Plusy i minusy sektora - Duża zależność poziomu kosztów od wykorzystania „mocy produkcyjnych” i

Plusy i minusy sektora - Duża zależność poziomu kosztów od wykorzystania „mocy produkcyjnych” i wysokie koszty stałe - Stosunkowo niska rentowność (lecznictwo) i duża zależność od klientów instytucjonalnych (ZUS, NFZ) - Znaczące bariery wejścia i wyjścia - Słaba dynamika wzrostu (ograniczona zazwyczaj ilością miejsc) - Niewielka możliwość wykorzystania efektu skali - Stosunkowo powolne tempo zmian technologicznych - Skomplikowany system prawny (głównie VAT) + Znaczące bariery wejścia i wyjścia + Ograniczona konkurencja krajowa i zagraniczna 21

Wnioski – ocena atrakcyjności sektora Sektor uzdrowiskowy w Polsce na skutek jego niedokapitalizowania w

Wnioski – ocena atrakcyjności sektora Sektor uzdrowiskowy w Polsce na skutek jego niedokapitalizowania w poprzednich dekadach jest sektorem trudnym i wymagającym Pomimo to, obecne trendy sprawiają, że przy odpowiednim dostosowaniu sektor może stać się atrakcyjny (dowód: oferty kupna uzdrowisk, zawarte transakcje) Aby tak się stało niezbędne są duże inwestycje 22

Atrakcyjność sektora a innowacje Nie wystarczą zwykłe inwestycje. Muszą to być inwestycje innowacyjne, wprowadzające

Atrakcyjność sektora a innowacje Nie wystarczą zwykłe inwestycje. Muszą to być inwestycje innowacyjne, wprowadzające nowe i procesowe rozwiązania zachować proporcje w Ważne przy tym jest aby odpowiednie kontekście tradycyjnych funkcji i roli uzdrowisk Byłoby idealnie, gdyby innowacje wzmacniały tożsamość danego uzdrowiska a nie powodowały jej utratę. 23

W przypadku innowacji w uzdrowiskach ważne są właściwe proporcje i nawiązanie do charakteru uzdrowisk…….

W przypadku innowacji w uzdrowiskach ważne są właściwe proporcje i nawiązanie do charakteru uzdrowisk……. .

inaczej można zatracić własną tożsamość …. .

inaczej można zatracić własną tożsamość …. .

lub w ogóle zgubić właściwy sens innowacji …. .

lub w ogóle zgubić właściwy sens innowacji …. .

albo nawet osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego.

albo nawet osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego.

Stereotyp uzdrowiskowy

Stereotyp uzdrowiskowy

Obecnie… Uzdrowiska dziś to nie tylko leczenie ale również m. in. : rehabilitacja •

Obecnie… Uzdrowiska dziś to nie tylko leczenie ale również m. in. : rehabilitacja • profilaktyka • relaks • • SPA i Wellness turystyka (przyrodnicza, poznawcza, inna) • wypoczynek • inne aktywne formy spędzania czasu •

Postępy innowacyjne w uzdrowiskach i w turystyce

Postępy innowacyjne w uzdrowiskach i w turystyce

Postępy innowacyjne w uzdrowiskach

Postępy innowacyjne w uzdrowiskach

Postępy innowacyjne w uzdrowiskach

Postępy innowacyjne w uzdrowiskach

Postępy innowacyjne w turystyce Sztuczna plaża w Japonii

Postępy innowacyjne w turystyce Sztuczna plaża w Japonii

Postępy innowacyjne w turystyce Sztuczna plaża w Japonii

Postępy innowacyjne w turystyce Sztuczna plaża w Japonii

Uzdrowiska dziś nowe inwestycje w uzdrowiskach

Uzdrowiska dziś nowe inwestycje w uzdrowiskach

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę