Hstrapport tall og statistikk Informasjon til UOYnettverkene Tall

  • Slides: 11
Download presentation
Høstrapport – tall og statistikk Informasjon til UOY-nettverkene

Høstrapport – tall og statistikk Informasjon til UOY-nettverkene

Tall og statistikk i utviklingsarbeidet • Informasjon om ståsted • Kunnskap om «hva det

Tall og statistikk i utviklingsarbeidet • Informasjon om ståsted • Kunnskap om «hva det kan handle om» • Grunnlag for å stille kvalifiserte spørsmål, reflektere over sammenhenger • Utgangspunkt for dialog og samarbeid • Kan bidra til presisjon i tiltak

Foreløpige og endelige resultater

Foreløpige og endelige resultater

RPHO og Høstrapport videregående opplæring • Tradisjon for å melde tilbake til kommunene, «Vi

RPHO og Høstrapport videregående opplæring • Tradisjon for å melde tilbake til kommunene, «Vi følger et årskull» • RPHO, handlingsområde 4: Statistikk og analyse – revitalisering av samarbeid om statistikk og analyse • Publisering: Høstrapport – foreløpige resultater siste skoleår – Målgruppe i hovedsak kommunene og ungdomsskolene – Indikatorer utarbeidet i samarbeid med Nøtterøy og Tønsberg kommune – Samarbeid om evaluering • Versjon 3: Høstrapport 2017 – Nivå Vg 1, Vg 2, Vg 3 og opplæring i bedrift – Visning videregående skole, kommune og u-skole

Noen dilemmaer – viktig å huske! • Statistikk viser ikke hele bildet – heller

Noen dilemmaer – viktig å huske! • Statistikk viser ikke hele bildet – heller ikke Høstrapporten! • Ikke tatt hensyn til i høstrapporten: høstrapporten – Karakterpoengsum fra grunnskolen – Andre forutsetninger (eks familiebakgrunn) – Andel av elever med alternativ plan på den enkelte skole • Skolenes bidrag vises ikke • Vær kritisk til å sammenhenger!

Ingen sammenheng!!

Ingen sammenheng!!

Oppfølging HR 2017 • I regi av RPHO • Januar-februar: – ½ dag seminar

Oppfølging HR 2017 • I regi av RPHO • Januar-februar: – ½ dag seminar – Arbeid med egne resultater i HR 2017 – Målgruppe: Rektornettverkene

Oppsummering • Respekt for tall og statistikk! • Tall og statistikk er bare en

Oppsummering • Respekt for tall og statistikk! • Tall og statistikk er bare en del av et bilde – Være nysgjerrige på det vi ikke vet – Være nysgjerrige på, men også kritiske til sammenhenger – Være nysgjerrige på hva mer det kan handle om – Samarbeid og dialog • Viktig med kjennskap til utvalg – Hvem og hvor mange er det snakk om – Er det mulig og ikke minst riktig å sammenlikne? • Små tall kan bli store…