Ffenestr Johari www cgadcymru org uk Ffenestr Johari

  • Slides: 13
Download presentation
Ffenestr Johari www. cgad-cymru. org. uk

Ffenestr Johari www. cgad-cymru. org. uk

Ffenestr Johari • Wedi ei henwi ar ôl enwau cyntaf ei dyfeiswyr • Joseph

Ffenestr Johari • Wedi ei henwi ar ôl enwau cyntaf ei dyfeiswyr • Joseph Luft a Harry Ingham • Modelau defnyddiol yn disgrifio’r broses o ryngweithio dynol. www. cgad-cymru. org. uk

 • “Ffenestr” pedair chwarel yn rhannu ymwybyddiaeth bersonol yn bedwar math gwahanol •

• “Ffenestr” pedair chwarel yn rhannu ymwybyddiaeth bersonol yn bedwar math gwahanol • fel y’u cynrychiolir gan ei phedwar cwadrant: agored, cuddiedig, dall, ac anhysbys. • Mae’r llinellau sy’n rhannu’r pedair chwarel fel cysgodlenni ffenestr, sy’n gallu symud wrth i’r rhyngweithio fynd yn ei flaen. www. cgad-cymru. org. uk

 • • • Hysbys i’r Hunan Hysbys i Eraill Heb fod yn hysbys

• • • Hysbys i’r Hunan Hysbys i Eraill Heb fod yn hysbys i’r Hunan AGORED DALL CUDDIEDIG ANHYSBYS www. cgad-cymru. org. uk

Agored • 1. Mae’r cwadrant “agored” yn cynrychioli pethau rwyf yn eu gwybod amdanaf

Agored • 1. Mae’r cwadrant “agored” yn cynrychioli pethau rwyf yn eu gwybod amdanaf fy hun, ac rydych chithau yn eu gwybod amdanaf www. cgad-cymru. org. uk

Dall • 2. Mae’r cwadrant “dall” yn cynrychioli pethau rydych chi yn eu gwybod

Dall • 2. Mae’r cwadrant “dall” yn cynrychioli pethau rydych chi yn eu gwybod amdanaf, ond nad wyf i’n ymwybodol ohonynt. www. cgad-cymru. org. uk

Cuddiedig • 3. Mae’r cwadrant “cuddiedig” yn cynrychioli pethau rwyf yn eu gwybod amdanaf

Cuddiedig • 3. Mae’r cwadrant “cuddiedig” yn cynrychioli pethau rwyf yn eu gwybod amdanaf fy hun, nad ydych chi yn eu gwybod www. cgad-cymru. org. uk

Anhysbys • 4. Mae’r cwadrant “anhysbys” yn cynrychioli pethau nad wyf i’n eu gwybod

Anhysbys • 4. Mae’r cwadrant “anhysbys” yn cynrychioli pethau nad wyf i’n eu gwybod amdanaf fy hun, na chithau yn eu gwybod amdanaf chwaith www. cgad-cymru. org. uk

 • Un ffordd o wneud y cwadrant agored yn fwy yw drwy hunanddatgeliad,

• Un ffordd o wneud y cwadrant agored yn fwy yw drwy hunanddatgeliad, • Proses o roi a derbyn rhyngof i a’r bobl rwyf yn rhyngweithio â nhw. • Wrth i mi rannu rhywbeth amdanaf fy hun (Rwy’n symud gwybodaeth o’r cwadrant cuddiedig i’r un agored) www. cgad-cymru. org. uk

Agored Dall Hunan Ddatgeliad Cuddiedig Anhysbys www. cgad-cymru. org. uk

Agored Dall Hunan Ddatgeliad Cuddiedig Anhysbys www. cgad-cymru. org. uk

 • Os oes gan y parti arall ddiddordeb mewn dod i’m hadnabod, byddant

• Os oes gan y parti arall ddiddordeb mewn dod i’m hadnabod, byddant yn ymateb yn ôl, drwy ddatgelu gwybodaeth o’u cwadrant cuddiedig nhw yn yr un modd www. cgad-cymru. org. uk

 • Rydym hefyd yn ennill gwybodaeth amdanom ein hunain drwy gael adborth gan

• Rydym hefyd yn ennill gwybodaeth amdanom ein hunain drwy gael adborth gan eraill ac mae hynny yn galluogi i mi ddysgu mwy am agwedd arnaf fy hun nad wyf yn ymwybodol ohoni ac felly mae gwybodaeth yn symud o’r cwadrant DALL i’r un AGORED. www. cgad-cymru. org. uk

 • Wrth i mi rannu mwy ac ennill mwy o wybodaeth amdanaf fy

• Wrth i mi rannu mwy ac ennill mwy o wybodaeth amdanaf fy hun dechreuaf ennill mewnwelediad drwy fewnsyllu am agweddau amdanaf fy hun nad oeddwn i nac eraill yn ymwybodol ohonynt, pethau fel yr ysgogiadau sydd yn ein gyrru, cymhellion a greddfau, y pethau llai cyffyrddadwy hynny rydym yn eu derbyn heb feddwl llawer amdanynt. Mae’r mewnwelediadau hyn yn helpu i symud gwybodaeth o’r cwadrant anhysbys i’r un AGORED. www. cgad-cymru. org. uk