Dopravn prostriedky CESTOVANIE Dopravn prostriedky auto gondola vrtunk

  • Slides: 10
Download presentation
Dopravné prostriedky CESTOVANIE

Dopravné prostriedky CESTOVANIE

Dopravné prostriedky auto, gondola, vrtuľník, nákladné auto, lietadlo, zubačka, bicykel, plť, električka, vlak, čln,

Dopravné prostriedky auto, gondola, vrtuľník, nákladné auto, lietadlo, zubačka, bicykel, plť, električka, vlak, čln, loď, vzducholoď, trolejbus, autobus, raketa, motocykel, lanovka, metro, ponorka v. Načo slúžia ľuďom dopravné prostriedky? v. . .

Pozor! Hrám sa s autíčkom, ale! Cestujem autom, autobusom, vlakom, člnom, vrtuľníkom, nákladným autom,

Pozor! Hrám sa s autíčkom, ale! Cestujem autom, autobusom, vlakom, člnom, vrtuľníkom, nákladným autom, lietadlom, metrom, električkou, lanovkou, zubačkou, loďou, plťou, gondolou, vzducholoďou. doprava – odboč doprava zastávka zástavka Chodím pešo.

Každý správny cestovateľ, skôr ako sa vydá na cestu, musí vedieť, ako a čím

Každý správny cestovateľ, skôr ako sa vydá na cestu, musí vedieť, ako a čím bude cestovať. Na krátke vzdialenosti pôjde pešo, na bicykli, na kolobežke alebo na dlhšie vzdialenosti bude musieť cestovať autom, autobusom, vlakom, lietadlom. Úlohy: Dokonči vety (123/8). v. Ráno cestujem/chodím do školy (čím? /ako? – mivel? /hogyan? ). . . v. Chcel/a by som cestovať (čím? ). . . v. Otec chodí do práce (čím? /ako? ). . . v. Mamička by chcela cestovať. . . Vymenuj dopravné protriedky. v. Ktoré majú 4 kolesá. vŠtyri kolesá majú. . . v. Ktoré majú viac kolies. v. Viac kolies majú. . . v. Ktoré majú menej kolies. v. Menej kolies majú. . . v. Ktoré nemajú kolesá. v. Nemajú kolesá. . .

Vieš, ktoré dopravné prostriedky jazdia po ceste, po koľajniciach, ktoré lietajú a ktoré plávajú

Vieš, ktoré dopravné prostriedky jazdia po ceste, po koľajniciach, ktoré lietajú a ktoré plávajú na vode? vhnedou farbou vyznač dopravné prostriedky, ktoré jazdia po ceste vmodrou farbou vyznač dopravné prostriedky, ktoré plávajú na vode včervenou farbou vyznač dopravné prostriedky, ktoré jazdia po koľajniciach vžltou farbou vyznač dopravné prostriedky, ktoré lietajú

Urč podľa nasledujúcich obrázkov, ktorý dopravný prostriedok do radu nepatrí. . . . do

Urč podľa nasledujúcich obrázkov, ktorý dopravný prostriedok do radu nepatrí. . . . do radu nepatrí, lebo. . .

. . . do radu nepatrí, lebo. . .

. . . do radu nepatrí, lebo. . .

Uhádneš hádanky? Krídla má tak ako sokol, veľký hrmot robí vôkol. Vezie ľudí v

Uhádneš hádanky? Krídla má tak ako sokol, veľký hrmot robí vôkol. Vezie ľudí v diaľ. Kto by sa ho bál? ČO TO JE? Vrčí, ale nezavíja – nie je teda pes. Hučí, ale nešelestí, nie je teda les. Má pätoro duší, štyri letia o dušu a piata v kufri čuší! ČO TO JE? Z Bratislavy do Komárna vezie čosi mládenca, vezie mnohých ľudí na ich dlhej púti. Na kolesách cesty kus prejde rýchly. . . ČO TO JE? Cestou k mestám, cestou k lesom beží kolo za kolesom. Bežia naraz, zvon im zvoní, jedno druhé nedohoní. ČO TO JE? Na rieke aj po mori brucho do vĺn ponorí. Keď po vode pláva, hojdá sa jej hlava. ČO TO JE? Po koľajach beží, cinká, celým mestom je jej linka. V Bratislave nášho strýčka zvezie rýchlo. . . ČO TO JE? Beží krajom i keď leje a hustý sneh chumelí, počasiu sa hlučne smeje, iba keď je v tuneli. ČO TO JE? Vrtuľu má ako javor, áno, ale letí nahor. Vozí ľudí, balíky, vojsko z boja, z taktiky. ČO TO JE?

Predstav si, ako by nám v budúcnosti nový dopravný prostriedok uľahčil život? Vymysli a

Predstav si, ako by nám v budúcnosti nový dopravný prostriedok uľahčil život? Vymysli a nakresli na papier alebo do zošita, ako si predstavuješ taký prostriedok.

Výborne! Už zase vieš o niečo viac!

Výborne! Už zase vieš o niečo viac!