Communicatie als er conflicten dreigen Waar In welke

  • Slides: 18
Download presentation
Communicatie als er conflicten dreigen

Communicatie als er conflicten dreigen

Waar? � In welke situaties hebben jullie conflicten? � Welke zijn het meest belastend?

Waar? � In welke situaties hebben jullie conflicten? � Welke zijn het meest belastend? � Welke zijn het taaist om op te lossen? � Hoe probeer je er tot nu toe mee om te gaan? Dit kun je voor jezelf nagaan, maar ook al in het gesprek inbrengen. Je kunt tot een prioriteitenlijstje komen: wat ga je het eerst bespreken. Bespreek nooit alles tegelijk!

Stellingen, mee eens of mee oneens? � Praten is beter dan zwijgen bij conflicten.

Stellingen, mee eens of mee oneens? � Praten is beter dan zwijgen bij conflicten. � Er wordt wel gepraat, maar er wordt niet geluisterd. � Een beetje meer liefde van Christus en de problemen zijn opgelost. � Miscommunicatie heeft met karakters van mensen te maken. � Soms moet je stoppen met praten en dan maar uit elkaar gaan. Niet alles is op te lossen.

De basisvragen van de loodgieter Een loodgieter lost een probleem in vier stappen op.

De basisvragen van de loodgieter Een loodgieter lost een probleem in vier stappen op. Hij kijkt 1. wat er aan de hand is en 2. hoe dat komt en 3. wát hij nou wil bereiken en 4. hóe die dat kan bereiken. � Wat gaat er volgens jou soms fout in de communicatie (of relatie) tussen jou en anderen? � Hoe komt dat, denk je? � Hoe zou er volgens jou gecommuniceerd (beter met elkaar omgegaan) moeten worden? � Wat moet er gedaan worden om dat te bereiken?

Teleurstellingen en verlangens � Als je de vier punten van de ‘loodgieter’ bespreekt, stel

Teleurstellingen en verlangens � Als je de vier punten van de ‘loodgieter’ bespreekt, stel (ook) aan de orde ◦ Wat je verwacht had en ◦ Waarin je vervolgens teleurgesteld bent. Bij wat het moet worden formuleer je je verlangens. Omdat ALLE partijen dit kunnen doen, moet er ergens een compromis komen waarin verwachtingen / verlangens op elkaar afgestemd worden om nieuwe teleurstellingen te voorkomen. Anders duurt het conflict voort.

Enige bijbelse gegevens � Spreuken 15: 1, � Spreuken 18: 13, � Rom. 12:

Enige bijbelse gegevens � Spreuken 15: 1, � Spreuken 18: 13, � Rom. 12: 15, � Ef. 4: 29 -32, � Ef. 5: 17 -21, � 2 Tim. 1: 7 Wat zijn de leerpunten hieruit? Bid erom dat de Heilige Geest leert om allen ernaar te leven. Maar dat begint bij JOU.

Twee soorten conflicten � Emotionele conflicten (je levensovertuiging, persoonlijke identiteit zijn in het geding)

Twee soorten conflicten � Emotionele conflicten (je levensovertuiging, persoonlijke identiteit zijn in het geding) � Rationele conflicten (over zaken, manieren waarop, doelen) Emotionele zijn lastiger dan rationele. � Wordt de conflictstof toegedekt? (gevolg: veenbrand) � Escaleert het conflict? (gevolg: openlijke ruzies)

Bij (dreigende) conflicten zijn drie reacties mogelijk � Je kunt tegen de ander ingaan

Bij (dreigende) conflicten zijn drie reacties mogelijk � Je kunt tegen de ander ingaan strijd � Je kunt tegen jezelf ingaan zelfverloochening / je terugtrekken � Je kunt communiceren het gesprek aangaan � Strijd is duidelijk maar lost niets op � Je terugtrekken is onduidelijk en lost ook niets op � Het gesprek is de enige maar moeilijkste weg

Conflictstijlen � Probleem oplossen (‘we zijn er echt uit!’) � Forceren (doordrukken van één

Conflictstijlen � Probleem oplossen (‘we zijn er echt uit!’) � Forceren (doordrukken van één visie) � Compromis zoeken (ieder krijgt iets) � Ontlopen (zo lang mogelijk toneelspelen) � Toegeven (de minste zijn, over je heen laten lopen) Als je overtuiging (waarheid) belangrijker is dan de relaties (eenheid) neig je naar forceren. Je overtuiging verhindert soms het sluiten van compromissen.

De creativiteit van Paulus � In Efeze 4: 15 zegt Paulus dat we waarheid

De creativiteit van Paulus � In Efeze 4: 15 zegt Paulus dat we waarheid en liefde moeten combineren. � Kan dat wel? ? Wie voor liefde gaat, sluit compromissen. Wie voor waarheid gaat doet dat juist niet. Hoe zie jij dat? � Paulus schrijft voor de gemeente. Is zijn opdracht ook op andere terreinen van toepassing (bijvoorbeeld in huwelijken, gezinnen)? Heb je voorbeelden?

Kies voor eerlijke communicatie! � Jij mag er zijn en eerlijk aansluiten bij wat

Kies voor eerlijke communicatie! � Jij mag er zijn en eerlijk aansluiten bij wat je denkt of voelt � Wees enkelvoudig in je boodschappen � Lees geen gedachten (en stem je gedrag daar niet op af) � Verplaats je in de ander; vráág naar diens gedachten en gevoelens � Spreek positief tot / over de ander

Lagen in de communicatie In een gesprek communiceer je altijd � Inhoud (je hebt

Lagen in de communicatie In een gesprek communiceer je altijd � Inhoud (je hebt een mening over…) � Jezelf (je laat iets van je karakter zien) � Relatie (je laat merken hoe je over de ander denkt) � Appel (je wilt iets bereiken) Hoe eerlijker en hartelijker deze communicatie is, des te eerder is een probleem opgelost of een compromis gevonden.

Als je kritiek hebt � spreek dan voor je zelf (ik-boodschap), � spreek over

Als je kritiek hebt � spreek dan voor je zelf (ik-boodschap), � spreek over feiten � én over je beleving bij de feiten � val een ander niet aan als persoon (‘jij bent…’) � maar spreek hem aan op het gedrag of zijn woorden (‘jij deed… / jij zei…’) � en generaliseer niet (‘altijd ben jij…’)

Spreken is luisteren � Luister naar feiten � Merk de gevoelens van de ander

Spreken is luisteren � Luister naar feiten � Merk de gevoelens van de ander op � Let op de non-verbale uitstraling � Toon dat je luistert door af en toe in eigen woorden weer te geven wat de ander zegt � Toon het luisteren zelf ook non-verbaal (houding, blik, geïnteresseerd zijn)

Storingen van communicatie 1 ◦ Minderwaardigheidsgevoelens (dingen niet dúrven zeggen; je snel aangevallen voelen)

Storingen van communicatie 1 ◦ Minderwaardigheidsgevoelens (dingen niet dúrven zeggen; je snel aangevallen voelen) ◦ Eigenwijsheid (drammen; niet open staan voor anderen; per se je gelijk willen halen) ◦ Over feiten praten en gevoelens negeren (dan voelt iemand zich niet gehoord) ◦ In het eigen denkkader vast blijven zitten (dan neig je naar veroordelen)

Storingen van communicatie 2 Ø Teveel tegelijk aan de orde stellen (dat maakt een

Storingen van communicatie 2 Ø Teveel tegelijk aan de orde stellen (dat maakt een gesprek ingewikkeld en verhoogt de irritatie ‘. . dat heeft hier niets mee te maken…’) Ø De ander aanvallen of negatief benaderen (dan luistert die niet meer maar gaat zich verdedigen) Ø Zelf elke keer in de verdediging schieten, ook als je niet aangevallen wordt (dan neem je de ander niet serieus)

Storingen van communicatie 3 Ø De grootste stoorzender van een gesprek over conflictstof is

Storingen van communicatie 3 Ø De grootste stoorzender van een gesprek over conflictstof is misschien wel vermoeidheid (stress, slaapgebrek). Dan reageer je slecht of te fel of onverschillig op elkaar en vergroot je irritaties. Dus nooit ‘s avonds laat problemen bespreken! En ook niet op vrijdagavond. Dan is iedereen moe.

Uitdaging � Als je je verplaatst in de ander, vervolgens samen oploopt, voelt de

Uitdaging � Als je je verplaatst in de ander, vervolgens samen oploopt, voelt de ander zich begrepen en krijgt hij zin om met je verder te gaan. � Communicatie is niet alleen mededelingen doen, maar ook iets delen: blijdschap, vreugde, visie, inzicht, overtuiging, hoop. � Soms deel je het gezamenlijke verdriet dat je er niet uitgekomen bent.