BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER Giri BarAliBlent Cuma Bilim bilgi

  • Slides: 10
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Giriş Barış—Ali—Bülent --Cuma

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Giriş Barış—Ali—Bülent --Cuma

Bilim, bilgi, araştırma, yöntem, bilimsel araştırma. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim, bilgi, araştırma, yöntem, bilimsel araştırma. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel bilginin özellikleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel bilginin özellikleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilgi – enformasyon farkı “Bilgi toplumu” – enformasyon toplumu farkı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilgi – enformasyon farkı “Bilgi toplumu” – enformasyon toplumu farkı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel bilginin metafizik bilgiden farkları Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel bilginin metafizik bilgiden farkları Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Pozitif bilimde; 1. Akıllı düşüneceksin 2. Olguları reddetmeyeceksin 3. Açık yürekli olacaksın 4. Sağlam

Pozitif bilimde; 1. Akıllı düşüneceksin 2. Olguları reddetmeyeceksin 3. Açık yürekli olacaksın 4. Sağlam bilimsel verilere dayanacaksın 5. Doğruya ve sadece doğruya ulaşmaya çalışacaksın. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Çağdaş bilim büyük ölçüde araştırmaya bağlıdır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Çağdaş bilim büyük ölçüde araştırmaya bağlıdır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın özellikleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın özellikleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırmacıda bulunması gereken özellikler açık fikirli olması farklı görüşlerde de mantık arayabilmesi kuşkucu olması

Araştırmacıda bulunması gereken özellikler açık fikirli olması farklı görüşlerde de mantık arayabilmesi kuşkucu olması gözlemlerinde bağımsız olması yeterli kanıt, bilgi olmadığında kararı erteleyebilmesi tüm değerlendirmelerini belli ölçütlere göre yapması çalışmalarında sebatlı ve özenli olması olaylar arasındaki bağıntıları kurarak bunları değerlendirebilmesi Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın birey ve toplum hayatındaki önemi Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın birey ve toplum hayatındaki önemi Bilimsel Araştırma Yöntemleri