Az egyenlsggel kapcsolatos attitdk Lelkes Orsolya European Centre

  • Slides: 21
Download presentation
Az egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök Lelkes Orsolya European Centre for Social Welfare Policy and Research,

Az egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök Lelkes Orsolya European Centre for Social Welfare Policy and Research, Bécs

Motiváció • Jóléti rendszer befolyásolja pl. a munkamorált • Attitűdök hatással vannak a szavazásra,

Motiváció • Jóléti rendszer befolyásolja pl. a munkamorált • Attitűdök hatással vannak a szavazásra, így végül a (jóléti) intézményi rendszerre Attitűdök Egyéni viselkedés Jóléti rendszer

Motiváció (2) • Az egyenlőtlenségekkel való társadalmi elégedetlenség – alááshatja a politikai rendszer legitimációját

Motiváció (2) • Az egyenlőtlenségekkel való társadalmi elégedetlenség – alááshatja a politikai rendszer legitimációját • A preferenciák hatással vannak a viselkedésre – pl. szavazás, sztrájk, fekete gazdaságban való részvétel • „Optimális” egyenlőtlenség? – egyenlőtlenség csökkenti a jól-létet – segíti a növekést (mainstream közgazdaságtan) – az egyenlőtlenség nem gond, ha a legszegényebbek abszolút helyzete javul (Rawls, „trickle-down” hipotézis)

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről:

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről: az információs probléma 2. Hipotézis: önérdek 3. Nemi különbségek 4. Összefoglalás

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről:

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről: az információs probléma 2. Hipotézis: önérdek 3. Nemi különbségek 4. Összefoglalás

1. ábra: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket” állítással egyetértők aránya országonként (%)

1. ábra: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket” állítással egyetértők aránya országonként (%) Azoknak az aránya, akik egyetértenek az állítással: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket. ” Forrás: EES, második és harmadik hullám alapján saját számítás. Referenciaév: 2007, kivéve a Cseh Köztársaság, Görögország, Olaszország és Luxemburg esetében, ahol 2005.

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről:

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről: az információs probléma 2. Hipotézis: önérdek 3. Nemi különbségek 4. Összefoglalás

2. ábra: A jövedelem egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdök és az egyenlőtlenség mértéke Attitűd: azoknak az

2. ábra: A jövedelem egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdök és az egyenlőtlenség mértéke Attitűd: azoknak az aránya, akik „teljesen egyetértenek” vagy „egyetértenek” az állítással: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket. ” Forrás: ESS, második és harmadik hullám (2005, 2007) és az Eurostat online statisztikai adatbázisa alapján saját számítás.

Attitűdök és a jövedelem egyenlőtlenség mértéke • Gyenge kapcsolat • Mérési probléma? – nem:

Attitűdök és a jövedelem egyenlőtlenség mértéke • Gyenge kapcsolat • Mérési probléma? – nem: gyenge kapcsolat más egyenlőtlenségi mutató esetén is (kvintilis ráta) • Információs probléma? – fiskális illúzió: a kormányzat működési költségeit alábecsülik – nincsenek tisztában az egyéni magatartási hatásokkal

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről:

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről: az információs probléma 2. Hipotézis: önérdek 3. Nemi különbségek 4. Összefoglalás

Információs probléma: az egyenlőség „ára” Az „ingyen ebéd” népszerű, de a támogatottság csökken, ha

Információs probléma: az egyenlőség „ára” Az „ingyen ebéd” népszerű, de a támogatottság csökken, ha „ára van” Ezt két felmérés összehasonlításával mutatjuk be 1) World Values Survey A jövedelmeket egyenlőbbé kellene tenni 1 2 3 4 Nagyon jövedelmi különbségek szükségesek az egyéni erőfeszítésre való ösztönzés érdekében 5 6 7 8 9 10 2) European Social Survey „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket” Teljesen egyetért, egyet is ért meg nem is, nem ért egyet, egyáltalán nem ért egyet

3. ábra: A két felmérésben az egyenlőtlenségek csökkentését támogatók aránya, az egyenlőség „árának” megjelenítésével,

3. ábra: A két felmérésben az egyenlőtlenségek csökkentését támogatók aránya, az egyenlőség „árának” megjelenítésével, illetve anélkül ESS: azoknak az aránya, akik „teljesen egyetértenek” vagy „egyetértenek” az állítással: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket. ” WVS: azoknak az aránya, akik a tízfokozatú skálán 1– 4 közötti értéket jelöltek be. 1 – „A jövedelmeket egyenlőbbé kellene tenni. ” 10 – „Nagyobb jövedelmi különbségek kellenek, hogy ösztönözzék az egyéni teljesítményt. ”

Mi magyarázza az „egyenlőtlenség ellenesség” et? • A jelenlegi rendszerek nem felelnek meg a

Mi magyarázza az „egyenlőtlenség ellenesség” et? • A jelenlegi rendszerek nem felelnek meg a társadalmi preferenciáknak – intézményi kudarc? • Az attitűdöket az egyének referencia csoportjának jövedelme befolyásolja (nem a nemzeti szintű egyenlőtlenség) – mivel hajlamosak vagyunk „felfelé” hasonlítani, így az egyenlőtlenségeket „túl nagy”-nak ítéljük – kultúrális tradíciók (a különbségek fennmaradnak 2. generációs migránsoknál is - Luttmer and Singhal, 2008) • Önérdek: – a várható nyertesek nagyobb arányban támogatják az újraelosztást

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről:

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről: az információs probléma 2. Hipotézis: önérdek 3. Nemi különbségek 4. Összefoglalás

4. ábra: Az egyenlőtlenségek csökkentésének támogatottsága jövedelmi csoportok szerint országonként Attitűdök: azoknak az aránya,

4. ábra: Az egyenlőtlenségek csökkentésének támogatottsága jövedelmi csoportok szerint országonként Attitűdök: azoknak az aránya, akik „teljesen egyetértenek” vagy „egyetértenek” az állítással: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket. ” Forrás: ESS, második és harmadik hullám (2005, 2007) alapján saját számítás.

5. ábra: Az egyenlőtlenség csökkentés támogatottsága foglalkoztatási státusz szerint országonként Attitűdök: azoknak az aránya,

5. ábra: Az egyenlőtlenség csökkentés támogatottsága foglalkoztatási státusz szerint országonként Attitűdök: azoknak az aránya, akik „teljesen egyetértenek” vagy „egyetértenek” az állítással: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket. ” Foglalkoztatott: a fizetett munkával rendelkező népesség. Forrás: ESS, második és harmadik hullám (2005, 2007) alapján saját számítás.

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről:

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről: az információs probléma 2. Hipotézis: önérdek 3. Nemi különbségek 4. Összefoglalás

6. ábra: Az egyenlőtlenségcsökkentés támogatottsága nemek szerint országonként Attitűdök: azoknak az aránya, akik „teljesen

6. ábra: Az egyenlőtlenségcsökkentés támogatottsága nemek szerint országonként Attitűdök: azoknak az aránya, akik „teljesen egyetértenek” vagy „egyetértenek” az állítással: „A kormányzatnak csökkentenie kellene a jövedelmi különbségeket. ” Forrás: ESS, második és harmadik hullám (2005, 2007) alapján saját számítás.

A nemi különbségek magyarázata • Nők nagyobb arányban támogatják az újraelosztást • Önérdek? –

A nemi különbségek magyarázata • Nők nagyobb arányban támogatják az újraelosztást • Önérdek? – pl. alacsonyabb jövedelem miatt? – nem: a különbség akkor is fennáll, ha sokváltozós modellben a jövedelemkülönbséget kiszűrjük • Önzetlenség? Segítő magatartás? – más elemzések is hasonló eredményre jutottak (Tóth 2008, 1074. o) – a nők másként segítenek, mint a férfiak: a nők inkább vállalnak hosszú távú ápolást, a férfiak inkább segítenek ismeretleneknek és avatkoznak be veszélyes helyzetekben (Eagly and Crowley 1986).

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről:

Vázlat 1. Tények – vélemények az egyenlőtlenségről és tényleges egyenlőtlenség – vélemények az egyenlőtlenségről: az információs probléma 2. Hipotézis: önérdek 3. Nemi különbségek 4. Összefoglalás

Összefoglalás • Az egyenlőtlenségek csökkentését a többség támogatja • Az egyenlőtlenségek csökkentésének társadalmi támogatottsága

Összefoglalás • Az egyenlőtlenségek csökkentését a többség támogatja • Az egyenlőtlenségek csökkentésének társadalmi támogatottsága nem függ a tényleges jövedelemegyenlőtlenségek mértékétől (országos szinten) • Támogatottság csökken, ha „ára van” • Önérdek: szegények inkább támogatják • Önzetlenség (? ): nők