Szabadtri tzesetekkel kapcsolatos eljrsok Szabadtri tzesetekkel kapcsolatos eljrsok

  • Slides: 18
Download presentation
Szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos eljárások

Szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos eljárások

Szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos eljárások Mikor? � Tűz előtt � Tűz során � Tűz után

Szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos eljárások Mikor? � Tűz előtt � Tűz során � Tűz után Ki? � Kv. I � Kv. K � HTP � Kv. Mb Hol? • Belterületen • Külterületen Mit? • • • Ellenőrzés (előzetes) Engedélyezés Bejelentés / jelzésfogadás Beavatkozás Ellenőrzés (követő) Eljárás

Jogszabályi háttér � � � � 54/2014. (XII. 5. ) BM rendelet az Országos

Jogszabályi háttér � � � � 54/2014. (XII. 5. ) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (225 -228. §, 184 -185. §) 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (18. §) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Kt. 48. §) 306/2010. (XII. 23. ) Korm. rendelet a levegő védelméről (27. §) 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (21. § (1) bekezdés) 67/1998. (IV. 3. ) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról (7. §) 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (64 -67. §) 4/2008. (VIII. 1. ) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről (9. §)

Tűzeset, tűzgyújtás, égetés előtt Belterületen: � tűzvédelmi hatósági ellenőrzések lefolytatása, a Kv. K hatósági

Tűzeset, tűzgyújtás, égetés előtt Belterületen: � tűzvédelmi hatósági ellenőrzések lefolytatása, a Kv. K hatósági feladatok végrehajtására jogosult állománya által, társhatóságok, társszervek bevonásával � önkormányzatok tájékoztatása, a Kv. K által ÖTP, ÖTE-k bevonásával � önkormányzati rendeletek begyűjtése (Kv. K) és a Műveletirányítási Ügyeleten (MiÜ) az elérhetőségük biztosítása (Kv. I)

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e egy kérelmen több hrsz-ú ingatlanon irányított égetés

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e egy kérelmen több hrsz-ú ingatlanon irányított égetés iránti kérelmet benyújtani? Ekkor mennyi illetéket kell fizetnie a kérelmezőnek? Egy kérelmen egy égetési folyamatot lehet bejelenteni. Amennyiben egymás mellett lévő külterületi ingatlanokon kíván egyszerre, egyidejű égetést végezni, az benyújtható egy kérelmen, és az egy engedélyben elbírálható. Ekkor is legfeljebb 10 ha területet érinthet az égetés. Ebben az esetben egyszer 3. 000, - Ft illetéket kell a kérelmezőnek megfizetnie. Ha több, nem egymás melletti hrsz-ú ingatlant jelöl meg a kérelmező, azt a tűzvédelmi hatóságnak külön-külön kérelemként kell kezelnie és kérelmenként kell a 3. 000. - Ft illetéket megfizetni. Ha egy kérelmen több különböző helyszínt jelöltek meg, akkor az eljárás során vizsgálni kell, hogy melyik égetést mely időpontban kívánják végezni és minden helyszínen biztosítják-e az OTSZ-ben előírt követelmények teljesülését (felügyelet, személyek megnevezése, eszközök biztosítása stb. ). Egy 100 ha-s terület irányított égetése esetén 10 eljárásnak megfelelő eljárási illetéket (30. 000. -Ft) kell leróni, de az engedély iránti kérelmet egy kérelmen is be lehet nyújtani.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e pótnapot (esőnapot) megjelölni a kérelemben, illetve a

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e pótnapot (esőnapot) megjelölni a kérelemben, illetve a tűzvédelmi hatóság engedélyezheti-e ezt? Tekintettel arra, hogy az irányított égetés megkezdése előtt min. 10 nappal be kell nyújtani az engedély iránti kérelmet, előfordulhat, hogy az időjárás (eső, erős szél) megakadályozza az égetést, ebben az esetben - ha a kérelmező a kérelemben pótnapot jelölt meg - részére egy pótnap engedélyezhető, melyet az engedélyben külön meg kell jelölni és fel kell hívni a jogosult figyelmét, hogy csak az egyik napon végezhet égetést. Abban az esetben, ha a tűzvédelmi hatóság pótnapot engedélyezett, feltételként a határozatban rögzíteni kell, hogy az égetés megkezdéséről vagy elmaradásáról (a felesleges ellenőrzés elkerülése céljából) a tűzvédelmi hatóságot (kirendeltség ügyintézőjét), az égetés megkezdése előtt legalább 2 órával korábban értesíteni kell.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e egy kérelmen egy területre több időpontot (pl.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e egy kérelmen egy területre több időpontot (pl. : 2015. április 10. 10: 00 -14: 00, vagy 2015. április 11. 10: 00 -14: 00, vagy 2015. április 12. 10: 00 -14: 00, vagy 2015. április 13. 10: 00 -14: 00. ) megjelölni? Irányított égetsére egy nap és legfeljebb egy pótnap engedélyezhető. Amennyiben a kérelmen vagylagosan több időpontot jelöltek meg, az engedély megadását megelőzően tisztázni kell a kérelmezővel, hogy mely időpontot tekintse a hatóság elsődlegesnek, és melyiket pótnapnak, illetve, hogy kíván-e pótnapot engedélyeztetni. Amennyiben a kérelmező valamennyi általa felsorolt időpontban égetni akar, a megjelölt időpontokat külön kérelemként kell kezelni, minden kérelem után külön illetéket kell fizetni.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e egy kérelmen több napon átívelő időtartamot (pl.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Lehet-e egy kérelmen több napon átívelő időtartamot (pl. : 2015. április 10 -20. ) megjelölni? Nem, egy maximum 10 hektáros terület leégetése nem tarthat több napon keresztül, ezért időintervallum nem adható meg. .

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Ki nyújthat be kérelmet irányított égetés engedélyezésére és

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Ki nyújthat be kérelmet irányított égetés engedélyezésére és hogyan kell igazolnia ügyféli jogsultságát? Kérelmező lehet az ingatlan tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, haszonbérlője, vagy az ingatlan használatára egyéb más jogcímen jogosult személy, illetve ezen személyek meghatalmazott képviselője. Az ügyféli jogosultságot (tulajdonjog, használati jog) vagy a kérelmező igazolja a kérelem benyújtásakor (tulajdoni lap, nem hiteles tulajdoni lap másolat, földhasználati lap másolat, szerződés, stb. ), vagy kérelmére azt az eljáró hatóság szerzi be a TAKARNET szolgáltatás igénybevételével. Ha a kérelmező jogosultsága nem állapítható meg az ingatlan-, illetve a földhasználati nyilvántartásból (pl. földhasználati jogosultsága nincs a nyilvántartásba bejegyezve), az ügyfelet fel kell hívni ügyféli jogosultságának igazolására. Ha ennek határidőn belül nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Mi a teendő, ha a tárgyi ingatlan több

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Mi a teendő, ha a tárgyi ingatlan több személy osztatlan közös tulajdonában van? A kérelem elbírálásakor vizsgálni kell a kérelmező által megadott földterület használatára való jogosultságát: született-e használati megosztás (írásbeli), a kérelmező az egyik tulajdonos vagy 3. személy, aki hasznonbérlet, alhaszonbérlet, felesbérlet, részművelés, szívességi földhasználat stb. jogcímen jogosult az irányított égetés alá vont földrészletnek a használatára. (A földhasználati jogosultságot kötelezően be kell jelenti a földhasználati nyilvántartásba)

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Abban a megyében, ahol tűzgyújtási tilalmat rendeltek el,

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Abban a megyében, ahol tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, engedélyezhető-e az irányított égetés? Nem. Bár a tűzgyújtási tilalom csak az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon érvényes, de a tilalom kihirdetésének feltételei (pl. szárazság, tartósan magas hőmérséklet, stb. ) megalapozzák azt, hogy ilyen körülmények miatt ne engedélyezze a tűzvédelmi hatóság az irányított égetést az adott megye területén. Továbbá a már kiadott engedélyeknek tartalmazniuk kell azt a kikötést, hogy "Tűzgyújtási tilalom hatályba lépése esetén az engedély érvényét veszti".

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Milyen szabályok vonatkoznak a külterületi zártkertek, illetve tanyák,

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Milyen szabályok vonatkoznak a külterületi zártkertek, illetve tanyák, stb. esetében? Minden külterületi égetésre, legyen az szántóföldön, gyümölcsösben, tanyán, vagy zártkertben, az irányított égetés szabályait kell alkalmazni, tehát a szabadtéri égetést engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Külterületen tanyán, zártkertben történő szabadtéri égetéskor is alkalmazni

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Külterületen tanyán, zártkertben történő szabadtéri égetéskor is alkalmazni kell az OTSZ 227. § (1) bekezdésében előírt szabályokat, pl. körülszántás, traktor készenlétben tartása? Az OTSZ 227. § (1) bekezdésében előírt rendelkezések minden külterületi égetésre vonatkoznak, de azokat értelemszerűen kell alkalamzni. Így pl. egy zártkertben, egy tanyán nem kell körbeszántani a tűzgyújtás helyét, nem kell traktort készenlétben tartani.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Amennyiben önkormányzati rendelet szabályozza a külterületi égetést, meg

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Amennyiben önkormányzati rendelet szabályozza a külterületi égetést, meg kell-e kérni a tűzvédelmi hatóság engedélyét az irányított égetésre? Az OTSZ 226. § (1) bekezdése nem különbözteti meg, hogy külterületen önkormányzati rendelet határoz-e meg szabályokat a szabadtéri égetésre. Az önkormányzati rendelettől függetlenül az irányított égetésre vonatkozó engedélyt be kell szerezni, és a mellett az önkormányzati rendelet előírásait is be kell tartani.

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Mi történik, ha az irányított égetés engedélyezése iránti

Irányított égetés engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Mi történik, ha az irányított égetés engedélyezése iránti kérelmet úgy adják be, hogy az engedélyező határozat közlése és az égetés időpontja között kevesebb, mint 15 nap telik el, vagyis a határozat nem emelkedik jogerőre az égetés napjáig? A OTSZ előírása alapján min. 10 nappal az irányított égetés tervezett napja előtt kell benyújtani, a tűzvédelmi hatóságnak pedig a kérelem benyújtását követő 5 munkanapon belül kell meghozni a döntést. A Ket. rendelkezései alapján nem rendelhető el a határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatósága, ezért előfordulhat, hogy a határozat nem emelkedik jogerőre az égetés napjáig. Ezt elkerülendő javasolt a Ket. által nyújtott azon lehetőség alkalmazása, miszerint a kérelmező a hatóság kedvező döntése esetén előre lemondjon fellebbezési jogáról, így a határozat a közléssel jogerőre emelkedik. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a határozat nem tartalmaz többlet előírást, követelményt, feltételt, mint amit a jogszabály is előír az irányított égetést végző, kérelmező számára, és amit a kérelmező a kérelemben is vállalt.

Belterületi égetéssel kapcsolatos kérdés A belterületi égetés során milyen szabályokat kell betartania az égetőnek,

Belterületi égetéssel kapcsolatos kérdés A belterületi égetés során milyen szabályokat kell betartania az égetőnek, és mely jogszabályi rendelkezés írja ezeket elő? A belterületi égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, az OTSZ alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírásait kell az égetés során betartani.

Szabadtéri égetés adatinak rögzítésével kapcsolatos kérdések ÖTP vagy ÖTE felvehet-e hatósági ellenőrzéses jegyzőkönyvet akár

Szabadtéri égetés adatinak rögzítésével kapcsolatos kérdések ÖTP vagy ÖTE felvehet-e hatósági ellenőrzéses jegyzőkönyvet akár az irányított égetés, akár belterületi égetés során, ha riasztják őket? Nem, sem az ÖTP, sem ÖTE nem végezhet semmilyen hatósági cselekményt. Az ÖTP és az ÖTE lehetőség szerint gyűjtsék össze a helyszínen a hatósági eljáráshoz szükséges adatokat (az ingatlanról, a tulajdonosról, az égetést végzőről, a körülményekről, stb. ), amely alapján majd a tűzvédelmi hatóság (kirendeltség ügyintézői, HTP parancsnok, parancsnok-helyettes, állomány, katasztrófavédelmi megbízott) lefolytathat egy hatósági ellenőrzést vagy megindíthat egy hatósági eljárást. Az ellenőrzés vagy eljárás során az ÖTP, vagy ÖTE által felvett tényeket ellenőrizni, illetve hivatalosan rögzíteni kell (feljegyzés).

z s ö K a m ö ön e y g fi . t

z s ö K a m ö ön e y g fi . t e lm