Az sszetett mondatok Alrendelt s mellrendelt sszetett mondatok

  • Slides: 25
Download presentation
Az összetett mondatok Alárendelt és mellérendelt összetett mondatok

Az összetett mondatok Alárendelt és mellérendelt összetett mondatok

Az összetett mondat fajtái A z ö s s z e t t m

Az összetett mondat fajtái A z ö s s z e t t m o n d a t f a j t á i Azok a mondatok, amelyek két vagy több tagmondatból állnak: összetett mondatok. Az összetett mondat fajai: Az összetett mondat tagmondatai kétféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz: a. két összefüggő tagmondatot egybekapcsolunk. Az ilyen összetett mondat tagmondatai egyenrangúak, egymás mellé vannak rendelve.

Az összetett mondat fajtái Az egyik tagmondatból hiányzó mondatrészt a másik tagmondat fejezi ki.

Az összetett mondat fajtái Az egyik tagmondatból hiányzó mondatrészt a másik tagmondat fejezi ki. A két tagmondat nem egyenrangú: egyik a másiknak alá van rendelve. Az a tagmondat, amelyet a hiányzó mondatrésszel ki kell egészíteni: a főmondat. Az a tagmondat, amely a főmondat hiányzó mondatrészét kifejti: a mellékmondat.

Az alárendelő összetett mondat főmondata kiegészítésre szorul, mert valamilyen mondatrész hiányzik belőle. A mellékmondat

Az alárendelő összetett mondat főmondata kiegészítésre szorul, mert valamilyen mondatrész hiányzik belőle. A mellékmondat a főmondatból hiányzó mondatrészt mondategység formájában fejti ki. A főmondatban lévő (vagy pótolható) utalószó (az, olyan, abba, ott, úgy stb. ) jelzi, milyen mondatrésszel egészíti ki a mellékmondat a főmondatot. A mellékmondatot kötőszóval (hogy, mert, mint, amely, aki, ameddig, amiért stb. ) kapcsoljuk a főmondathoz.

Az alárendelő összetett mondat tagmondatait vesszővel, gondolatjellel, ritkábban pontosvesszővel vagy kettősponttal választjuk el egymástól.

Az alárendelő összetett mondat tagmondatait vesszővel, gondolatjellel, ritkábban pontosvesszővel vagy kettősponttal választjuk el egymástól. Az alárendelő összetett mondat végére olyan írásjelet teszünk, amilyen a főmondat végére kívánkozna. Mondd el, merre jártál! (A főmondat felszólító. ) Nem tudom, mi lesz a vacsora. (A főmondat kijelentő. )

ALÁRENDELŐ MONDAT �A tagmondatok között -tartalmi -logikai -grammatikai (nyelvtani- alárendelt) kapcsolat van. Főmondat –

ALÁRENDELŐ MONDAT �A tagmondatok között -tartalmi -logikai -grammatikai (nyelvtani- alárendelt) kapcsolat van. Főmondat – utalószó Mellékmondat – kötőszó

FŐMONDAT -utalószó Akkor. Ak ko locsolja Kati a virágokat, Akkor 1. 2. a amikor

FŐMONDAT -utalószó Akkor. Ak ko locsolja Kati a virágokat, Akkor 1. 2. a amikor nem süt oda a nap. MELLÉKMONDAT – kötőszó Hi

A tagmondatok lehetséges sorrendje: � 1. Elöl van a főmondat, utána a mellékmondat: �Az

A tagmondatok lehetséges sorrendje: � 1. Elöl van a főmondat, utána a mellékmondat: �Az nem vitéz, I aki bolondul vész. 1 I 2 2. Elöl van a mellékmondat, utána a főmondat: �Ahány ház, I annyi szokás. 2 I 1 3. A főmondatba beleékelődik a mellékmondat. Ilyenkor a tagolásra három megoldás van. a) A közbeékelt tagmondat elé is, után is vesszőt teszünk: �A házba, I ahová nemrég költöztünk, I még érezni a festék illatát. 1 I 2 I 1 b)Vessző helyett gondolatjellel különítjük el egymástól a tagmondatokat: �A padlásra – ahol a dió szárad – szívesen fölmegyek. 1 I 2 I 1

A tagmondatok lehetséges sorrendje: c)A közbeékelt tagmondatot zárójelbe tesszük: A pólót (amelyet a mamitól

A tagmondatok lehetséges sorrendje: c)A közbeékelt tagmondatot zárójelbe tesszük: A pólót (amelyet a mamitól kaptam) az öltözőben elcserélték. 1 I 2 I 1 4. Ritkábban a főmondat ékelődik bele a mellékmondatba vesszővel, gondolatjellel vagy zárójellel tagoltan: Add kölcsön, kérlek szépen, a piros tolladat! 1 I 2 I 1

ÁLLÍTMÁNYI ALÁRENDELT ÖSSZETETT MONDAT �Az állítmányi mellékmondat a főmondat állítmányát fejti ki. �Utalószavai: az,

ÁLLÍTMÁNYI ALÁRENDELT ÖSSZETETT MONDAT �Az állítmányi mellékmondat a főmondat állítmányát fejti ki. �Utalószavai: az, azok, azé, azoké, olyan, olyanok, olyané, olyanoké, akkora, akkorák, annyi �Pl. : Akié a gép, azé az ember. �Amilyen a mosdó, olyan a törölköző

Alanyi alárendelő összetett mondatok Az alanyi mellékmondat a főmondat alanyát fejti ki. Utalószavai: az,

Alanyi alárendelő összetett mondatok Az alanyi mellékmondat a főmondat alanyát fejti ki. Utalószavai: az, azok, olyanok, akkora, akkorák, annyi �Pl. : Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért. �Olyan nem történhet, hogy nem jövök.

Tárgyi alárendelő összetett mondatok A tárgyi mellékmondat a főmondat tárgyát fejti ki. Az utalószó

Tárgyi alárendelő összetett mondatok A tárgyi mellékmondat a főmondat tárgyát fejti ki. Az utalószó mindig tárgyragos mutató névmás. Utalószavai: Azt, azokat, azét, olyanokat, akkorát, akkorákat, annyit Pl. : Minden ember annyit ér, amennyit tud. Olyant kérek, amilyent a testvérem is választott. �

Határozói alárendelő összetett mondatok Bármilyen határozót kifejezhet a mellékmondat, ezért annyiféle határozói alárendelés van,

Határozói alárendelő összetett mondatok Bármilyen határozót kifejezhet a mellékmondat, ezért annyiféle határozói alárendelés van, ahányféle határozó. Utalószavai: mutató névmás: abban, abból, olyanért, annyival, azok mellett, annak alapján, azalatt, ott, amiatt, úgy, azért onnan, abból, arra, oda, ott, az előtt. . . Pl. : Én már megjöttem onnan, ahová mások most mennek.

Időhatározói (azóta, akkorra, aközben stb. ) Pl. : Akkor szép az erdő, mikor zöld.

Időhatározói (azóta, akkorra, aközben stb. ) Pl. : Akkor szép az erdő, mikor zöld. Célhatározói (azért, avégett, arra ahhoz stb. ) Pl. : Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Társhatározói (azzal, azokkal, azzal együtt, olyannal stb. ) Pl. : Olyannal barátkozz, akitől jót tanulsz! Eszközhatározói (azzal, azáltal stb. ) Pl. : Azzal ültette be a kertet, amit a virágkertésztől kapott.

Jelzői alárendelő összetett mondatok: �A főmondatban lévő jelzőt fejti ki a mellékmondat. �Annyiféle jelzői

Jelzői alárendelő összetett mondatok: �A főmondatban lévő jelzőt fejti ki a mellékmondat. �Annyiféle jelzői mellékmondat van, ahányféle jelző. �Minőségjelzői (olyan, akkora stb. ) �Pl. : Olyan madár igen ritka, kinek kedves a kalitka. �Mennyiségjelzői (annyi) �Pl. : Ahány ember, annyi véleménye van.

Birtokos jelzői (annak (a), azoknak (a), olyannak (a)) Pl. : Ki a Tisza vizét

Birtokos jelzői (annak (a), azoknak (a), olyannak (a)) Pl. : Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. Értelmező jelzői (az, olyan, annyi, azé stb. ) Pl. : Érdekes könyv, olyan, amelyet nem lehet letenni. A minőségjelzői alárendelő összetett mondatok Pl. : Arról a meséről beszélgetünk, amelyik neki tetszik.

Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok: �Vannak olyan alárendelő összetett mondatok melyek nemcsak a főmondat valamely mondatrészét,

Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok: �Vannak olyan alárendelő összetett mondatok melyek nemcsak a főmondat valamely mondatrészét, fejtik ki, hanem valamilyen sajátos jelentéstartalommal is rendelkeznek. �Hasonlítás: (mint, akár) �Pl. : Olyan a felelet, mint amilyen a kérdés. �Feltételesség: (ha) �Pl. : Este mindig vidám leszel, ha a napot hasznosan töltötted.

Következmény: (hogy) Pl. : Másokhoz úgy szólj, hogy azt később se bánd meg. Megengedés:

Következmény: (hogy) Pl. : Másokhoz úgy szólj, hogy azt később se bánd meg. Megengedés: (bár, noha, jóllehet, ha – is, mégis) Pl. : Áll a ház még, bár fogy a gazdagsága. Vannak olyan alárendelő összetett mondatok, amelyeket nem lehet egyik mondatrészkifejtő típusba sem besorolni, a mellékmondatra csak sajátos jelentéstartalom kifejezőse a jellemző. Ilyen a megengedő típusú.

A mellérendelt összetett mondat A mellérendelő mondat: 1. Kapcsolatos mondatok: tagmondatai között egyszerű, természetes

A mellérendelt összetett mondat A mellérendelő mondat: 1. Kapcsolatos mondatok: tagmondatai között egyszerű, természetes összefüggés: kapcsolat van. A kapcsolatos mondat tagmondatai összefűzhetjük: kötőszó nélkül kötőszóval. Gyakoribb kötőszavai: a. egyes kötőszók: és, s, meg, is, sem, se b. páros kötőszók: is-is, sem-sem, se-se, nemcsak-hanem. . . is.

A mellérendelt összetett mondatok � 2. Ellentétes mondatok: tagmondatainak tartalma között ellentét (szembeállítás, ellentmondás)

A mellérendelt összetett mondatok � 2. Ellentétes mondatok: tagmondatainak tartalma között ellentét (szembeállítás, ellentmondás) van. Tagmondatai ritkábban kötőszó nélkül, többnyire azonban kötőszóval kapcsolódnak egymáshoz. �Gyakoribb kötőszavai: de, azonban, mégis, mégsem, hanem.

A mellérendelt összetett mondatok 3. Választó mondatok: tagmondatai két vagy több olyan lehetőséget tartalmaznak,

A mellérendelt összetett mondatok 3. Választó mondatok: tagmondatai két vagy több olyan lehetőséget tartalmaznak, amelyek közül választani lehet. Kötőszavai: a. egyes kötőszó: vagy b. páros kötőszók: vagy-vagy, akár-akár.

A mellérendelt összetett mondatok 5. Magyarázó mondatok: a. második tagmondata az első tagmondat magyarázatát

A mellérendelt összetett mondatok 5. Magyarázó mondatok: a. második tagmondata az első tagmondat magyarázatát adja meg. Gyakoribb kötőszavai: ugyanis, hiszen, tudniillik. b. azok az összetett mondatok, amelyekben az első tagmondat megállapítását a második tagmondat részletesebben kifejti. Leggyakoribb kötőszavuk: azaz, vagyis.

A mellérendelt összetett mondatok Jelölések: 1. Kapcsolatos mondatok : O--O 2. Ellentétes mondatok :

A mellérendelt összetett mondatok Jelölések: 1. Kapcsolatos mondatok : O--O 2. Ellentétes mondatok : O<-->O 3. Választó mondatok : O//O (hullámvonal) 4. Következtető mondatok: O-->O 5. Magyarázó mondatok : O<--O.

Szerkesztették: Arnold Ildikó és Schell Klára

Szerkesztették: Arnold Ildikó és Schell Klára