ANGLICK JAYZK PSEMN PRCE ANGLICK JAYZK PSEMN PRCE

  • Slides: 25
Download presentation
ANGLICKÝ JAYZK PÍSEMNÁ PRÁCE

ANGLICKÝ JAYZK PÍSEMNÁ PRÁCE

ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou

ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním. V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky. Doba trvání zkoušky je 60 min.

ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE 1. část PP 120 – 150 slovmax. 24 bodů

ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE 1. část PP 120 – 150 slovmax. 24 bodů 2. část PP 60 – 70 slov max. 12 bodů Maximální počet bodů 36 bodů Hranice úspěšnosti 44% 16 bodů

1. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail) Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e- mail) Charakteristika

1. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail) Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e- mail) Charakteristika (Characteristic/Profile) Vypravování (Story/Narration) Článek (Article/Essay) Popis (Description)

2. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail) Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e- mail) Zpráva,

2. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail) Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e- mail) Zpráva, oznámení (Note/Annuoncement) Leták, upoutávka (Leaflet/Announcement) Vzkaz (Message) Pozvánka (Invitation) Instrukce, návod (Instruction) Popis (Description)

FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Struktura formálního dopisu: Datum v pravém horním rohu / 1 May, 2014

FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Struktura formálního dopisu: Datum v pravém horním rohu / 1 May, 2014 / Oslovení /Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith) Úvod: I am writing to… Hlavní část Závěr: I look forward to your answer/I hope to hear from you soon Rozloučení: Yours faithfully/Yours sincerely Podpis (Vždy celé jméno i příjmení) Nepoužívat zkrácené tvary Dodržovat odstavce!!!!!!

FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Oslovení a závěr: 1) adresáta neznáme - Oslovení Dear Sir/Madam - Závěr

FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Oslovení a závěr: 1) adresáta neznáme - Oslovení Dear Sir/Madam - Závěr Yours faithfuly, 2) adresáta známe -Oslovení Dear Mr. Young/ Dear Ms. Smith -Závěr Yours sincerely,

FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Motivační dopis (Letter of application) Žádost o informaci (Letter of enquiry) Stížnost

FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Motivační dopis (Letter of application) Žádost o informaci (Letter of enquiry) Stížnost (Letter of complaint)

MOTIVAČNÍ DOPIS (LETTER OF APPLICATION) Motivační dopis je písemné sdělení pisatele v roli uchazeče

MOTIVAČNÍ DOPIS (LETTER OF APPLICATION) Motivační dopis je písemné sdělení pisatele v roli uchazeče o pracovní místo. I am writing to apply for a position of…. . , which I saw in…. (název novin/časopisu) I would like to apply for the job of………. . . I am applying for this job because I would like to get some new experiences and improve my skills. I worked for………as a ……………last summer. I will be grateful for…. . I would be happy to come to an interview at any time that is convenient for you.

ŽÁDOST O INFORMACI (LETTER OF ENQUIRY) Obsahem žádosti je nějaký požadavek nebo prosba, která

ŽÁDOST O INFORMACI (LETTER OF ENQUIRY) Obsahem žádosti je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci nebo příslušné osobě. I am writing in connection with. . . I am writing to enquire about… I am writing to ask for information about… I have read your advertisement in. . . and I would like to know, if. . I hope you can answer some questions. I am planning to… I cannot understand if… Next I would like to ask if/when/where/why… Thank you in advance

STÍŽNOST (LETTER OF COMPLAINT) I am writing to complain about. . I would like

STÍŽNOST (LETTER OF COMPLAINT) I am writing to complain about. . I would like to make a complaint about the quality of… I bought…. last week, but I am very disappointed with this purchase. The holiday was too expensive The hotel room was dirty The food was not cooked properly. I insist on a full refund. I hope I can expect…. the exchange of… I hope you will find the solution of this problem. Could you please send me….

NEFORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL � Oslovení Hi John/Dear John, � Úvod How are you doing? I

NEFORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL � Oslovení Hi John/Dear John, � Úvod How are you doing? I hope you´re fine. � Hlavní část I am writing to tell you… � Závěr - rozloučeníBye for now, /See you � Podpis Mike � Možno používat zkrácené tvary Odstavce!!!

CHARAKTERISTIKA Nadpis - uprostřed řádku Úvod / jméno, věk, bydliště, původ, povolání, informace o

CHARAKTERISTIKA Nadpis - uprostřed řádku Úvod / jméno, věk, bydliště, původ, povolání, informace o vztahu pisatele k osobě Hlavní část /vzhled, styl oblékání, zvyklosti a zájmy, chování, schopnosti a vlastnosti/ Závěr - hodnocení charakterizované osoby pisatel uvádí, v čem je pro něho osoba vzorem a co pro něj znamená Odstavce!!!

VYPRAVOVÁNÍ Líčí skutečnou nebo fiktivní událost a její průběh fáze děje na sebe časově

VYPRAVOVÁNÍ Líčí skutečnou nebo fiktivní událost a její průběh fáze děje na sebe časově navazují, jsou zpravidla řazeny chronologicky struktura: nadpis – úvod – hlavní část – závěr Nadpis uprostřed řádku Odstavce!!!

ČLÁNEK text určený pro noviny či časopis většinou určený pro studenty/čtenáře časopisu – možno

ČLÁNEK text určený pro noviny či časopis většinou určený pro studenty/čtenáře časopisu – možno použít semiformální styl struktura: nadpis – úvod – hlavní část – závěr Nadpis uprostřed řádku Důraz se klade na dodržení tématu Odstavce!!!

POPIS přináší informace o předmětu, místě, události měl by být věcný a výstižný postupujeme

POPIS přináší informace o předmětu, místě, události měl by být věcný a výstižný postupujeme zpravidla od globálního popisu k detailním informacím struktura: nadpis – úvod – hlavní část – závěr Odstavce!!!

POPIS PŘEDMĚTU Nadpis /uprostřed řádku/ Úvod - název věci a důvod výběru; Hlavní část

POPIS PŘEDMĚTU Nadpis /uprostřed řádku/ Úvod - název věci a důvod výběru; Hlavní část - popis daného předmětu (příp. jak předmět používat); Závěr - pocity týkající se onoho předmětu – využití, vzpomínky, vztah.

POPIS MÍSTA Nadpis /uprostřed řádku/ Úvod - název a poloha místa, důvody proč si

POPIS MÍSTA Nadpis /uprostřed řádku/ Úvod - název a poloha místa, důvody proč si pisatel místo vybral; Hlavní část – celkový vzhled + detaily týkající se daného místa; Závěr - pocity týkající se daného místa (příp. doporučení).

POPIS UDÁLOSTI Nadpis /uprostřed řádku/ Úvod – název, čas, místo, případně důvod události; Hlavní

POPIS UDÁLOSTI Nadpis /uprostřed řádku/ Úvod – název, čas, místo, případně důvod události; Hlavní část – příprava a průběh události; Závěr – dojmy a pocity týkající se dané události.

ZPRÁVA, OZNÁMENÍ Základní komunikační funkcí je předávat informace Stručné, jasné informace o události, krátké

ZPRÁVA, OZNÁMENÍ Základní komunikační funkcí je předávat informace Stručné, jasné informace o události, krátké věty, nepoužívat hovorové výrazy (jen v případě velice neformálního zadání) Neuvádět vlastní názor Nadpis nebo oslovení /Facebook – Hi everybody/ Úvod-hlavní část-závěr Odstavce nemusí být

LETÁK, UPOUTÁVKA Pozvánka na soutěž, turnaj, zápas, ples… Nadpis: Attention!/Announcement! Všechny informace o události

LETÁK, UPOUTÁVKA Pozvánka na soutěž, turnaj, zápas, ples… Nadpis: Attention!/Announcement! Všechny informace o události uvedené v zadání (čas, místo, odměny…) Vyzvání k účasti (rozkazovací způsob) Join us! Uvést kontaktní adresu/způsob přihlášení Není zde oslovení a podpis !!! Správné členění (jako na plakátu – nejde o dopis!!)

VZKAZ Neformální, bez odstavců Oslovení: Hi Honza/Susan Hlavní část – problém – proč vzkaz

VZKAZ Neformální, bez odstavců Oslovení: Hi Honza/Susan Hlavní část – problém – proč vzkaz píšete Zakončení vzkazu (I am sorry about that) Rozloučení (See you at six/See you later) Podpis

POZVÁNKA Úvod: Invitation…to celebrate the end of school year/maturita examination/I am organising a birthday

POZVÁNKA Úvod: Invitation…to celebrate the end of school year/maturita examination/I am organising a birthday party/fancy dress party. . . ) Všechny informace o události uvedené v zadání (čas, místo, odměny…) Vyzvání k účasti (rozkazovací způsob) Zakončení: See you there!/I hope to see you!/Please let me know if you can/can’t come…

INSTRUKCE, NÁVOD Instrukce podávají návod k nějaké činnosti musí být jednoznačné, srozumitelné a úplné

INSTRUKCE, NÁVOD Instrukce podávají návod k nějaké činnosti musí být jednoznačné, srozumitelné a úplné Nadpis-za nadpisem jsou uvedeny jednotlivé pokyny Členění – číslování, body nebo odrážky jednoduché věty, žádná souvětí Rozkazovací způsob ( Add 2 eggs/Open the oven, Wait for a few minutes…)

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Dodržet typ textu (formální/neformální) Zvolit správné oslovení/nadpis DODRŽET počet slov Delší písemnou

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Dodržet typ textu (formální/neformální) Zvolit správné oslovení/nadpis DODRŽET počet slov Delší písemnou práci VŽDY členit na odstavce Nutno uvést VŠECHNY body zadání Korespondenci zakončit rozloučením a podpisem