SLOHOV TVARY oekvan pro zadn maturitn psemn prce

  • Slides: 8
Download presentation
SLOHOVÉ ÚTVARY očekávané pro zadání maturitní písemné práce CHARAKTERISTIKA VOŠ a SZeŠ, Tábor Ph.

SLOHOVÉ ÚTVARY očekávané pro zadání maturitní písemné práce CHARAKTERISTIKA VOŠ a SZeŠ, Tábor Ph. Dr. Iva Petrová

CHARAKTERISTIKA n n n funkční styl: prostě sdělovací, umělecký slohový postup: popisný (prvky vyprávěcího,

CHARAKTERISTIKA n n n funkční styl: prostě sdělovací, umělecký slohový postup: popisný (prvky vyprávěcího, popř. úvahového postupu) markantní prvek: vytvoření co nejnázornějšího a nejpřesnějšího obrazu charakterizované osoby

CHARAKTERISTIKA zahrnuje: n n charakteristiku vnější: popis vzhledu charakteristiku vnitřní: popis a hodnocení psychických

CHARAKTERISTIKA zahrnuje: n n charakteristiku vnější: popis vzhledu charakteristiku vnitřní: popis a hodnocení psychických vlastností temperament charakter schopnosti a nadání zvyky chování a jednání postoje a názory

KOMPOZICE POŽADAVKY: n logická n systematická tzn. záměrně zvolit určitý způsob, jakým se postupuje

KOMPOZICE POŽADAVKY: n logická n systematická tzn. záměrně zvolit určitý způsob, jakým se postupuje např. od vnější charakteristiky k vnitřní nebo naopak

ZPŮSOBY CHARAKTERIZOVÁNÍ n n přímá charakteristika: pojmenování vlastností nepřímá charakteristika: jednáním osoby, dialogem, poznámkou

ZPŮSOBY CHARAKTERIZOVÁNÍ n n přímá charakteristika: pojmenování vlastností nepřímá charakteristika: jednáním osoby, dialogem, poznámkou jiné osoby atd.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n n n spisovný jazyk vyhýbat se opakovanému použití sloves „být“ a

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n n n spisovný jazyk vyhýbat se opakovanému použití sloves „být“ a „mít“ možno používat přirovnání

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ CHARAKTERISTIKY n n n LITERÁRNÍ / FILMOVÁ POSTAVA REÁLNÝ ČLOVĚK TYPICKÝ REPREZENTANT

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ CHARAKTERISTIKY n n n LITERÁRNÍ / FILMOVÁ POSTAVA REÁLNÝ ČLOVĚK TYPICKÝ REPREZENTANT URČITÉ SKUPINY (PROFESE, PŘÍSLUŠNÍK SUBKULTURY, NOSITEL URČITÉ ZKUŠENOSTI) IDEÁLNÍ JEDINEC ZACHYCENÍ FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI

POUŽITÁ LITERATURA: Baumgartnerová, Gabriela; Kapustová Andrea. Český jazyk a literatura – písemná práce. Praha:

POUŽITÁ LITERATURA: Baumgartnerová, Gabriela; Kapustová Andrea. Český jazyk a literatura – písemná práce. Praha: Tauris, 2002. ISBN 978 -80 -87337 -11 -0.