AHLAK FELSEFES Evrensel Ahlak Yasasnn Varln Kabul Edenler

  • Slides: 11
Download presentation
AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler

AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler

AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasını Kabul Edenler Subjektif Nedenlere Dayandıranlar Objektif Nedenlere Dayandıranlar

AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasını Kabul Edenler Subjektif Nedenlere Dayandıranlar Objektif Nedenlere Dayandıranlar

AHLAK FELSEFESİ ÖZNEL NEDENLERE DAYANDIRANLAR J. BENTHAM NESNEL NEDENLERE DAYANDIRANLAR SOKRATES PLATON J. S.

AHLAK FELSEFESİ ÖZNEL NEDENLERE DAYANDIRANLAR J. BENTHAM NESNEL NEDENLERE DAYANDIRANLAR SOKRATES PLATON J. S. MİLL H. BERGSON FARABİ SPİNOZA KANT

AHLAK FELSEFESİ l Bu düşünceyi savunanlara göre Evrensel Ahlak Yasası varlığını insandan, onun öznel

AHLAK FELSEFESİ l Bu düşünceyi savunanlara göre Evrensel Ahlak Yasası varlığını insandan, onun öznel dünyasından alır.

AHLAK FELSEFESİ J. Bentham (Utililarizm-Faydacılık): Ona göre insan, doğası gereği hazza yaklaşıp, acıdan uzaklaşmak

AHLAK FELSEFESİ J. Bentham (Utililarizm-Faydacılık): Ona göre insan, doğası gereği hazza yaklaşıp, acıdan uzaklaşmak ister. l O halde yararlı olan haz verendir. Burada geçici haz değil, sürekli haz söz konusudur. l Sonunda ulaşılan ilke "her eylemde olabildiğince çok insanın, olabildiğince çok yararı göz önüne alınmalıdır. " l

AHLAK FELSEFESİ l J. Stuart Mill: Ona göre iyiyi kötüden ayırt eden fayda, yarar

AHLAK FELSEFESİ l J. Stuart Mill: Ona göre iyiyi kötüden ayırt eden fayda, yarar anlayışıdır. l Herkes kendi yararı ile başkalarının yararı arasında uyum kurmalıdır. l "O halde yalnız tek insan için değil herkes için yararlı (iyi) olanın gerçekleştirilmesi gerekir" ilkesine ulaşılmıştır.

AHLAK FELSEFESİ H. Bergson (Intuisyonizm - Sezgicilik): l Ona göre insan iyi ve kötüyü

AHLAK FELSEFESİ H. Bergson (Intuisyonizm - Sezgicilik): l Ona göre insan iyi ve kötüyü ancak sezgi ile kavrayabilir. l Ulaştığı ilke: "Kendi sezgine uy ki hem kendin için hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın. "dır. l Bir başka deyimle; insan, sezgisine dayanarak hareket ederse iyi olanı yapmış olur, dolayısıyla herkes için iyi gerçekleştirilir. l

AHLAK FELSEFESİ l Evrensel Ahlak Yasasının Nesnel (Objektif) Temele Dayandıranlar: l Bu düşünceye göre

AHLAK FELSEFESİ l Evrensel Ahlak Yasasının Nesnel (Objektif) Temele Dayandıranlar: l Bu düşünceye göre evrensel ahlak yasası varlığını insanın dışındaki bir temelden alır.

AHLAK FELSEFESİ l Platon: Platon, her konuda olduğu gibi ahlak görüşünde de ideaları temel

AHLAK FELSEFESİ l Platon: Platon, her konuda olduğu gibi ahlak görüşünde de ideaları temel almaktadır. l "İyi ideasına" uygun olan davranış iyi, uygun olmayan kötüdür. l İyi ideasının bilgisine ulaşan biri, ahlak yasasına da ulaşmış demektir. l Bu yasa insanın dışındadır, ona neyin yapılıp neyin yapılmayacağını belirtir.

AHLAK FELSEFESİ Sokrates l Sofistlerin bilginin tamamen göreceli olduğu görüşüne karşı çıkmıştır.

AHLAK FELSEFESİ Sokrates l Sofistlerin bilginin tamamen göreceli olduğu görüşüne karşı çıkmıştır.

AHLAK FELSEFESİ l Mutluluğu ve rasyonalizmi temel alan bir yaklaşımı vardır. l Ona göre

AHLAK FELSEFESİ l Mutluluğu ve rasyonalizmi temel alan bir yaklaşımı vardır. l Ona göre en temel ilke erdem, erdeme ulaşmak da bilgi ile mümkündür. l Kimse bile kötülük yapmaz. l Ona göre filozofun görevi, “iyilik, kötülük, erdem, adalet” gibi kavramların tam bilgisine ulaşmaktır.