2 ETIIKAN TEORIAT FI 02 LAJM Etiikan teoriat

  • Slides: 55
Download presentation
2 ETIIKAN TEORIAT FI 02 LAJM

2 ETIIKAN TEORIAT FI 02 LAJM

Etiikan teoriat • Tarkastelevat moraalin piiriin kuuluvia tekoja järjestelmällisesti tietystä näkökulmasta

Etiikan teoriat • Tarkastelevat moraalin piiriin kuuluvia tekoja järjestelmällisesti tietystä näkökulmasta

Etiikan teoriat ETIIKAN TEORIAT

Etiikan teoriat ETIIKAN TEORIAT

Hyve-etiikka • Hyve – moraalisesti arvokas luonteenpiirre – ominaisuus, joka tekee oliosta erinomaisen •

Hyve-etiikka • Hyve – moraalisesti arvokas luonteenpiirre – ominaisuus, joka tekee oliosta erinomaisen • Hyve-etiikka tarkastelee elämää kokonaisuutena – miten elää hyvä elämä? – millainen on hyvä persoona?

Hyve-etiikka • Elämällä on telos (kr. ) = tehtävä, tarkoitus tai päämäärä • Hyveellinen

Hyve-etiikka • Elämällä on telos (kr. ) = tehtävä, tarkoitus tai päämäärä • Hyveellinen toiminta on teloksen mukaista toimintaa, joka johtaa onnellisuuteen • Etiikan tehtävänä on osoittaa, mikä ihmisen telos on

Aristoteleen hyve-etiikka • Aristoteles (384– 322 eaa. ) katsoi, että luonnossa kaikki pyrkii olemuksensa

Aristoteleen hyve-etiikka • Aristoteles (384– 322 eaa. ) katsoi, että luonnossa kaikki pyrkii olemuksensa mukaiseen päämäärään – jokaisella lajilla on oma telos

Aristoteleen hyve-etiikka • (P 1) Kaikki ihmiset tavoittelevat onnellisuutta • (P 2) Ihmisen erottaa

Aristoteleen hyve-etiikka • (P 1) Kaikki ihmiset tavoittelevat onnellisuutta • (P 2) Ihmisen erottaa muista eläimistä järjen käyttö • (JP) Ihmisen telos on pyrkiä onnellisuuteen järjen ohjauksessa

Aristoteleen hyve-etiikka • Hyveet ovat kasvatuksen ja harjoituksen avulla hankittuja taipumuksia

Aristoteleen hyve-etiikka • Hyveet ovat kasvatuksen ja harjoituksen avulla hankittuja taipumuksia

Aristoteleen hyve-etiikka • JÄRJEN HYVEET – teoreettinen viisaus (sofia) – käytännöllinen järki (fronêsis) •

Aristoteleen hyve-etiikka • JÄRJEN HYVEET – teoreettinen viisaus (sofia) – käytännöllinen järki (fronêsis) • LUONTEEN HYVEET (êthikê) – kyky valita kultainen keskitie kahden paheen välistä

Aristoteleen hyve-etiikka PAHE (+) HYVE PAHE (–) UHKAROHKEUS PELKURUUS HILLITTÖMYYS KOHTUULLISUUS EPÄAISTILLISUUS TUHLAAVAISUUS ANTELIAISUUS

Aristoteleen hyve-etiikka PAHE (+) HYVE PAHE (–) UHKAROHKEUS PELKURUUS HILLITTÖMYYS KOHTUULLISUUS EPÄAISTILLISUUS TUHLAAVAISUUS ANTELIAISUUS AHNEUS PELLEMÄISYYS SEURALLISUUS JUROUS VIHAISUUS RAUHALLISUUS VIHASTUMATTOMUUS

Aristoteleen hyve-etiikka • Eudaimonia (kr. ) – ’onnellisuus’ tai ’kukoistus’ – ei yksittäinen mielentila

Aristoteleen hyve-etiikka • Eudaimonia (kr. ) – ’onnellisuus’ tai ’kukoistus’ – ei yksittäinen mielentila vaan elämän mittainen ”projekti” – koostuu pitkälti hyveistä ja hyveiden mukaisesta toiminnasta

TEHTÄVÄ • Aristoteles olettaa, että ihmisen telos on enemmän tai vähemmän yleispätevä – onko

TEHTÄVÄ • Aristoteles olettaa, että ihmisen telos on enemmän tai vähemmän yleispätevä – onko meillä universaali tehtävä, tarkoitus tai päämäärä? – voiko meillä olla edes joitain yleisesti hyväksyttyjä hyveitä?

TEHTÄVÄ • Arvioi hyve-etiikkaa – mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? – tulisitko onnelliseksi noudattamalla

TEHTÄVÄ • Arvioi hyve-etiikkaa – mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? – tulisitko onnelliseksi noudattamalla hyveetiikkaa?

Antiikin kardinaalihyveet 1. 2. 3. 4. Viisaus Oikeudenmukaisuus Rohkeus Kohtuullisuus

Antiikin kardinaalihyveet 1. 2. 3. 4. Viisaus Oikeudenmukaisuus Rohkeus Kohtuullisuus

Kristilliset perushyveet 1. Usko 2. Toivo 3. Rakkaus

Kristilliset perushyveet 1. Usko 2. Toivo 3. Rakkaus

TEHTÄVÄ • Mitkä voisivat olla nykyajan keskeisiä hyveitä?

TEHTÄVÄ • Mitkä voisivat olla nykyajan keskeisiä hyveitä?

Miten hyve-etiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako tekijä hyvettä? • Palveleeko telosta, ihmisen tehtävää tarkoitusta

Miten hyve-etiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako tekijä hyvettä? • Palveleeko telosta, ihmisen tehtävää tarkoitusta tai päämäärää?

Velvollisuusetiikka • Velvollisuusetiikka keskittyy sääntöihin, lakeihin ja periaatteisiin – laki tarkoittaa tässä yhteydessä moraalilakia,

Velvollisuusetiikka • Velvollisuusetiikka keskittyy sääntöihin, lakeihin ja periaatteisiin – laki tarkoittaa tässä yhteydessä moraalilakia, ei valtion lakia

TEHTÄVÄ • Lue oppikirjan sivut 94– 95 ja tee sivun 100 tehtävä 1: –

TEHTÄVÄ • Lue oppikirjan sivut 94– 95 ja tee sivun 100 tehtävä 1: – ”Mitä tarkoittaa, että moraali on a) universaalia? b) autonomista? ”

Kantin velvollisuusetiikka • Immanuel Kant (1724– 1804) asetti järjen moraalin perustaksi – järkiperäiset perusteet

Kantin velvollisuusetiikka • Immanuel Kant (1724– 1804) asetti järjen moraalin perustaksi – järkiperäiset perusteet EIVÄT ole henkilökohtaisia – jokainen järkiperäinen yksilö päätyy SAMAAN lopputulokseen eettisissä kiistoissa

Kantin velvollisuusetiikka • Kant asetti järjen myös vapauden perustaksi – järjen avulla ihminen voi

Kantin velvollisuusetiikka • Kant asetti järjen myös vapauden perustaksi – järjen avulla ihminen voi ohjata toimintaansa ja asettaa päämääränsä – järjen avulla ihminen voi päättää, miten suhtautuu haluihinsa ja ulkoisiin ärsykkeisiin

Kantin velvollisuusetiikka JÄRKI • Järki tavoittaa kategorisen imperatiivin (ehdottoman käskyn), joka toimii universaalina moraalisääntönä,

Kantin velvollisuusetiikka JÄRKI • Järki tavoittaa kategorisen imperatiivin (ehdottoman käskyn), joka toimii universaalina moraalisääntönä, velvollisuutena HYVÄ TAHTO VELVOLLISUUS OIKEA TOIMINTA

Kantin velvollisuusetiikka • Kategorisen imperatiivin 1. muotoilu: – ”Toimi aina niin, että toimintaasi ohjaava

Kantin velvollisuusetiikka • Kategorisen imperatiivin 1. muotoilu: – ”Toimi aina niin, että toimintaasi ohjaava periaate voisi tulla yleiseksi (moraali)laiksi” • Kategorisen imperatiivin 2. muotoilu: – ”Toimi aina niin, että kohtelet muita ihmisiä aina päämääränä, ei koskaan pelkästään välineenä”

Kantin velvollisuusetiikka • Moraaliset teot on tehty vain ja ainoastaan velvollisuudesta – teon seurauksilla

Kantin velvollisuusetiikka • Moraaliset teot on tehty vain ja ainoastaan velvollisuudesta – teon seurauksilla ja tunteilla EI ole väliä! • Moraalisen teon tulee olla sisäisesti ristiriidaton

TEHTÄVÄ • Arvioi Kantin velvollisuusetiikkaa: – mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? – tulisitko onnelliseksi

TEHTÄVÄ • Arvioi Kantin velvollisuusetiikkaa: – mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? – tulisitko onnelliseksi noudattamalla Kantin velvollisuusetiikkaa?

TEHTÄVÄ • Tee oppikirjan sivun 100 tehtävä 5: • Prima facie -velvollisuus – keskeinen,

TEHTÄVÄ • Tee oppikirjan sivun 100 tehtävä 5: • Prima facie -velvollisuus – keskeinen, ensisijainen tai perustava velvollisuus – ”Laadi lista viidestä mielestäsi tärkeimmästä prima facie -velvollisuudesta. Laita ne keskinäiseen järjestykseen. ”

Miten velvollisuusetiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako teko moraalisääntöä, -lakia tai -periaatetta?

Miten velvollisuusetiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako teko moraalisääntöä, -lakia tai -periaatetta?

Seurausetiikka • Seurausetiikka keskittyy teon seurauksiin – tekijä tai teon luonne eivät ole tärkeitä

Seurausetiikka • Seurausetiikka keskittyy teon seurauksiin – tekijä tai teon luonne eivät ole tärkeitä

Utilitarismi • ”Mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle”

Utilitarismi • ”Mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle”

Utilitarismi • Moraalisen arvioinnin kohteena ovat ainoastaan teon seuraukset, maailman tilat • On vain

Utilitarismi • Moraalisen arvioinnin kohteena ovat ainoastaan teon seuraukset, maailman tilat • On vain yksi ja ainoa moraalinen arvo: subjektiivinen koettu hyvä (utiliteetti, hyöty) • Ainoa moraalinen toimintaohje tai periaate on koetun hyvän maksimointi

Utilitarismi • Tekoutilitarismi – vertaillaan yksittäisiä tekoja tietyssä tilanteessa – mikä teko tuottaa eniten

Utilitarismi • Tekoutilitarismi – vertaillaan yksittäisiä tekoja tietyssä tilanteessa – mikä teko tuottaa eniten koettua hyvää? • Sääntöutilitarismi – vertailee yksittäisten tekojen sijaan sääntöjen seurauksia – mikä sääntö tuottaa eniten koettua hyvää?

TEHTÄVÄ • Lue oppikirjan sivut 86– 87 ja tee sivun 92 tehtävä 1: –

TEHTÄVÄ • Lue oppikirjan sivut 86– 87 ja tee sivun 92 tehtävä 1: – ”Miten Jeremy Benthamin ja John Stuart Millin käsitykset moraalisella toiminnalla tavoiteltavasta hyvästä eroavat toisistaan? ”

Preferenssiutilitarismi • Oikea toiminta tyydyttää mahdollisimman paljon mahdollisimman monen preferenssejä eli haluja tai ”suosimuksia”

Preferenssiutilitarismi • Oikea toiminta tyydyttää mahdollisimman paljon mahdollisimman monen preferenssejä eli haluja tai ”suosimuksia” – haluan välttyä väkivallalta – haluan ystäviä – haluan opiskella filosofiaa

TEHTÄVÄ • Tee oppikirjan sivun 92 tehtävä 2: – ”Kenen etua oikean toiminnan pitäisi

TEHTÄVÄ • Tee oppikirjan sivun 92 tehtävä 2: – ”Kenen etua oikean toiminnan pitäisi seurausetiikan mukaan ajaa? Piirrä eri vastausvaihtoehdoista kaavio. Ota mukaan ainakin egoismin, altruismin ja utilitarismin mukaiset näkemykset. ”

TEHTÄVÄ • Arvioi utilitaristista etiikkaa – mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? – tulisitko onnelliseksi

TEHTÄVÄ • Arvioi utilitaristista etiikkaa – mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? – tulisitko onnelliseksi noudattamalla seurausetiikkaa?

Miten seurausetiikkaa voi soveltaa? • Seuraako teosta hyviä seurauksia?

Miten seurausetiikkaa voi soveltaa? • Seuraako teosta hyviä seurauksia?

Oikeusetiikka • Hylkää Kantin velvollisuudet, mutta hyväksyy ajatukset moraalin järkiperäisyydestä ja universaalista moraalisäännöstä

Oikeusetiikka • Hylkää Kantin velvollisuudet, mutta hyväksyy ajatukset moraalin järkiperäisyydestä ja universaalista moraalisäännöstä

Oikeusetiikka • Yleinen muotoilu: – (P 1) Ihmisyyteen kuuluu suuntautua toiminnalla kohti päämäärää, joka

Oikeusetiikka • Yleinen muotoilu: – (P 1) Ihmisyyteen kuuluu suuntautua toiminnalla kohti päämäärää, joka johtaa omaan hyvinvointiin – (P 2) Jos A haluaa toimia kohti päämäärää x, hän ei voi kieltää samaa toisilta – (P 3) Jokaisella on oikeus tavoitella omia päämääriään, kunhan ei estä toisten vastaavaa oikeutta – (JP) Toimi aina omien ja muiden oikeuksien mukaisesti

Oikeusetiikka • Ihmisellä tulee olla oikeuksia, joiden pitää toteutua seurauksista piittaamatta

Oikeusetiikka • Ihmisellä tulee olla oikeuksia, joiden pitää toteutua seurauksista piittaamatta

TEHTÄVÄ • Tutustu ihmisoikeuksiin osoitteessa www. ihmisoikeudet. net • Testaa tietosi ihmisoikeuksista osoitteessa www.

TEHTÄVÄ • Tutustu ihmisoikeuksiin osoitteessa www. ihmisoikeudet. net • Testaa tietosi ihmisoikeuksista osoitteessa www. ihmisoikeuspeli. fi/ pelaa. html

TEHTÄVÄ • Mihin ihmisoikeudet voidaan katsoa perustuvan? • Millaisia haasteita ihmisoikeuksilla voidaan katsoa olevan?

TEHTÄVÄ • Mihin ihmisoikeudet voidaan katsoa perustuvan? • Millaisia haasteita ihmisoikeuksilla voidaan katsoa olevan?

Ihmisoikeuksien taustaa • Kant – ihmisarvo • Utilitarismi – kaikkien ihmisten hyvä on samanarvoista

Ihmisoikeuksien taustaa • Kant – ihmisarvo • Utilitarismi – kaikkien ihmisten hyvä on samanarvoista

Ihmisoikeuksien taustaa • Nykyaikainen hyve-etiikka – yhteiskuntien tulisi järjestäytyä niin, että kaikki voisivat hyödyntää

Ihmisoikeuksien taustaa • Nykyaikainen hyve-etiikka – yhteiskuntien tulisi järjestäytyä niin, että kaikki voisivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavallaan peruskykyjään

Miten oikeusetiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako teko oikeuksia?

Miten oikeusetiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako teko oikeuksia?

TEHTÄVÄ • Lue oppikirjan sivut 104 – 108 ja tee sivun 109 tehtävä 4:

TEHTÄVÄ • Lue oppikirjan sivut 104 – 108 ja tee sivun 109 tehtävä 4: – ”Selitä, mitä ovat a) hobbesilaiset ja b) kantilaiset sopimusteoriat. ”

Sopimusetiikka • Jürgen Habermas (1929 –) ehdottaa, että moraaliperiaatteet on arvioitava julkisessa keskustelussa –

Sopimusetiikka • Jürgen Habermas (1929 –) ehdottaa, että moraaliperiaatteet on arvioitava julkisessa keskustelussa – diskurssietiikka

Sopimusetiikka • Habermasin vaatimukset yhteiskunnalliselle keskustelulle – johdonmukaisuus – täsmällinen käsitteiden käyttö – avoimuus

Sopimusetiikka • Habermasin vaatimukset yhteiskunnalliselle keskustelulle – johdonmukaisuus – täsmällinen käsitteiden käyttö – avoimuus – keskustelijoiden vilpittömyys – kunnioitus muiden keskustelijoiden sananvapautta kohtaan

TEHTÄVÄ • Katso Yle-Areenasta A 2 Turvattomuus-ilta – https: //areena. yle. fi/13081799 • Noudattaako

TEHTÄVÄ • Katso Yle-Areenasta A 2 Turvattomuus-ilta – https: //areena. yle. fi/13081799 • Noudattaako keskustelu Habermasin vaatimuksia?

Miten sopimusetiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako teko sopimusta?

Miten sopimusetiikkaa voi soveltaa? • Noudattaako teko sopimusta?

JOS KESKEISET EETTISET TEORIAT HYVÄKSYVÄT TAI KIELTÄVÄT JONKUN MORAALIN PIIRIIN KUULUVAN TEON, SEN MORAALINEN

JOS KESKEISET EETTISET TEORIAT HYVÄKSYVÄT TAI KIELTÄVÄT JONKUN MORAALIN PIIRIIN KUULUVAN TEON, SEN MORAALINEN ASEMA ON SELVÄ MUUSSA TAPAUKSESSA TEKOA ON TUTKITTAVA TARKEMMIN

Kuvalähteet • Etiikan vaaka <http: //www. whyislam. org/social-values-inislam/morality-ethics-in-islam/> Luettu 14. 3. 2016. • Etiikan

Kuvalähteet • Etiikan vaaka <http: //www. whyislam. org/social-values-inislam/morality-ethics-in-islam/> Luettu 14. 3. 2016. • Etiikan osa-alueet. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. • Luonteenpiirteitä <https: //jaimehepp. wordpress. com/tag/goodcharacter/> Luettu 14. 3. 2016. • Virtue <http: //mnpropaintball. com/stores/virtue> Luettu 15. 8. 2015. • Telos <http: //woodmontyg. com/tag/camp-telos/> Luettu 15. 8. 2015. • Aristoteles 1 <http: //www. nyu. edu/classes/keefer/brain/ari. htm> Luettu 15. 8. 2015. • Aristoteles 2 <http: //www. iep. utm. edu/aristotl/> Luettu 15. 8. 2015. • Arete <https: //www. pinterest. com/karolynfrangos/tattoo-ideas/> Luettu 15. 8. 2015.

Kuvalähteet • Aristoteles 3 <http: //shortbiography. org/aristotle. html> Luettu 15. 8. 2015. • Aristoteles

Kuvalähteet • Aristoteles 3 <http: //shortbiography. org/aristotle. html> Luettu 15. 8. 2015. • Aristoteles 4 <https: //en. wikipedia. org/wiki/Aristotle> Luettu 15. 8. 2015. • Aristoteles 5 <http: //paradigm-shift-21 st-century. nl/aristotlebiography. html> Luettu 15. 8. 2015. • Aristoteleen onnellisuustesti. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. • Kardinaalihyveet <https: //www. pinterest. com/St. Matthew. PSR/virtues/> Luettu 15. 8. 2015. • Kristilliset hyveet <http: //www. pronssikivi. com/tuoteryhmat/valimotuotteet_storm/enkelit _uskonto/pub/74 M. html? Nemein. Authentication_e 725435 ec 13 bd 603531 93 d 77 aeed 3 ff 0=4803 a 48 f 41 eac 5 cd 2 d 7 fdcf 3 c 335 a 395> Luettu 15. 8. 2015. • Chaplinin nykyaika <https: //adammohrbacher. wordpress. com/2015/10/06/double-featurethe-kid-and-modern-times-1921 -and-1936/> Luettu 15. 8. 2015. • Onnellinen kahvikuppi <https: //www. success. com/article/4 -ways-to-planyour-happiness> Luettu 7. 3. 2018.

Kuvalähteet • • Caution – Use the golden rule <http: //theodysseyonline. com/southwestern/whathappened-to-the-golden-rule/184021> Luettu 15.

Kuvalähteet • • Caution – Use the golden rule <http: //theodysseyonline. com/southwestern/whathappened-to-the-golden-rule/184021> Luettu 15. 3. 2016. Maapalloa kannattelevat kädet <https: //youniversallabs. com/code-of-ethics/> Luettu 10. 3. 2018. Immanel Kant 1 <https: //en. wikipedia. org/wiki/Immanuel_Kant> Luettu 15. 8. 2015. Immanuel Kant 2 <http: //www. aphex. it/index. php? Interviste=557 D 0301220208755672727677> Luettu 15. 8. 2015 Kantian hero <http: //peped. org/philosophicalinvestigations/article-paul-groschkant-and-truth-telling/> Luettu 15. 8. 2015. Kant – Can so <http: //maverickphilosopher. typepad. com/maverick_philosopher/kant/> Luettu 15. 8. 2015. Moral rules <https: //drawception. com/panel/drawing/Ql 7 F 6336/moral-rulebook/> Luettu 10. 3. 2018.

Kuvalähteet • Dominonappuloita työntävä mies <http: //popupstudionyc. blogspot. fi/2010/12/word-ofday-karma. html> Luettu 15. 3. 2016.

Kuvalähteet • Dominonappuloita työntävä mies <http: //popupstudionyc. blogspot. fi/2010/12/word-ofday-karma. html> Luettu 15. 3. 2016. • Onnellisuussumma <http: //felicifia. org/viewtopic. php? t=479&start=20> Luettu 15. 8. 2015. • Jeremy Bentham <https: //www. iep. utm. edu/bentham/> Luettu 13. 3. 2018. • John Stuart Mill <https: //www. iep. utm. edu/milljs/> Luettu 13. 3. 2018.

Kuvalähteet • • • • Peter Singer <https: //en. wikipedia. org/wiki/Peter_Singer> Luettu 15. 8.

Kuvalähteet • • • • Peter Singer <https: //en. wikipedia. org/wiki/Peter_Singer> Luettu 15. 8. 2015. Utilitaarinen vaaka <http: //powerlisting. wikia. com/wiki/Utilitarian_Embodiment> Luettu 13. 3. 2018. The greater good <https: //bearmarketreview. wordpress. com/2015/05/03/utilitarianism-inhollywood/> Luettu 15. 8. 2015. Seurausten valinta <http: //timmaurer. com/2012/12/03/decisions-and-consequences/> Luettu 13. 3. 2018. Velvollisuuslappuset <https: //betanews. com/2015/11/13/it-is-your-duty-to-use-an-ad-blocker-says -edward-snowden/> Luettu 10. 3. 2018. Iustitia -jumalatar <https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Iustitia. svg> Luettu 15. 8. 2015. YK: n logo <https: //seeklogo. com/vector-logo/247981/united-nations> Luettu 13. 3. 2018. Kahlittu jalka. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Immanuel Kant 3 <https: //fi. wikipedia. org/wiki/Immanuel_Kant> Luettu 13. 3. 2018. Martha Nussbaum <https: //en. wikipedia. org/wiki/Martha_Nussbaum> Luettu 13. 3. 2018. Human rights <http: //outlookafghanistan. net/topics. php? post_id=11059> Luettu 13. 3. 2018. Thomas Hobbes <https: //fi. wikipedia. org/wiki/Thomas_Hobbes> Luettu 13. 3. 2018. Jürgen Habermas <https: //en. wikipedia. org/wiki/Jürgen_Habermas> Luettu 13. 3. 2018. A 2 -ilta <https: //areena. yle. fi/1 -3318225> Luettu 13. 3. 2018. Kättely <http: //nordiclifescience. org/diamyds-shareholders-in-agreement/> Luettu 13. 3. 2018. Kaavio etiikan teorioista. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali.