ZAPOJOVN REZISTOR Mgr Kamil Kuera Gymnzium a Jazykov

  • Slides: 14
Download presentation
ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ Mgr. Kamil Kučera

ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ Mgr. Kamil Kučera

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1. Kód EVM:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1. Kód EVM: 2. Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 28/01. 0050 3. Vytvořeno: srpen 2014 4. Ročník: 3. ročník – čtyřleté gymnázium, 7. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), 5. K_INOVACE_1. FY. 41 Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Elektrický proud v kovech Anotace: Materiál slouží k zopakování elektrického odporu vodiče. Materiál se zabývá především rezistory, jejich druhy a možnostmi jejich zapojení. Učivo je ověřeno závěrečným testem. Materiál se využije v průběhu hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Elektrický odpor • vlastnost

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Elektrický odpor • vlastnost látky, která se projevuje zmenšením procházejícího proudu • skalární veličina, která charakterizuje elektrický odpor vodivého tělesa v elektrickém obvodu • značíme R vodivost G Werner von Siemens Georg Ohm [1] [2]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Rezistor [4] • součástka

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Rezistor [4] • součástka se soustředěným odporem stálé velikosti • vyrobena z materiálu s malým teplotním součinitelem elektrického odporu • rezistory, jejichž odpor lze měnit: [3] § reostaty – rezistory s nastavitelnými kontakty, které umožňují měnit jeho odpor R § potenciometry - rezistory s nastavitelnými kontakty, které se používají k nastavení požadované hodnoty el. napětí [5] [6]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Využití rezistorů nejpoužívanější slaboproudá

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Využití rezistorů nejpoužívanější slaboproudá elektronická součástka topná tělesa (pračka, el. trouba, rychlovarná konvice) měření proudu – bočník v ampérmetru tlumení kmitavých obvodů [9] měření výkonu u elektrodynamických brzd [10]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Druhy rezistorů Rezistory se

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Druhy rezistorů Rezistory se rozlišují podle konstrukce, podle velikosti odporu a dovoleného zatížení. dělení podle konstrukce: [7] • drátové - dlouhý drát navíjí kolem izolačního tělíska • vrstvové - nanesení elektricky vodivé vrstvy (např. grafitu) na izolační (keramické) tělísko velikost odporu rezistorů určena barevným proužkovým kódem [8] dovolené zatížení - největší přípustné provozní zatížení rezistoru, které je určeno nejvyšší teplotou součástky, při které ještě nenastávají trvalé změny jejího odporu ani podstatné zkracování doby její životnosti.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zapojení rezistorů Rezistory se

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zapojení rezistorů Rezistory se vyrábějí v řadách s určitými hodnotami elektrických odporů. Požadovanou hodnotu el. odporu dostaneme vhodným zapojením. Druhy zapojení kondenzátorů: • paralelní • sériové • kombinované

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Paralelní zapojení Uvažujme dva

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Paralelní zapojení Uvažujme dva (resp. tři) rezistory o el. odporech R 1, R 2, (R 3) a zapojíme je paralelně (vedle sebe). Výsledný el. odpor po zapojení kondenzátorů označme R. R 1 R 2 R 3 Výsledný elektrický odpor zapojení se zmenší.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sériové zapojení Uvažujme dva

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sériové zapojení Uvažujme dva (resp. tři) rezistory o el. odporech R 1, R 2, (R 3) a zapojíme je sériově (za sebou). Výsledný el. odpor po zapojení kondenzátorů označme R. R 1 R 2 R 3 Výsledný elektrický odpor zapojení se zvětší.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Kombinované zapojení Rezistory můžeme

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Kombinované zapojení Rezistory můžeme zapojit kombinací paralelního a sériového zapojení. Ukázky možného zapojení 3 rezistorů. R 2 R 1 R 3 R´ R 1 R 2 R 3 R´

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklady na zapojení rezistorů

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklady na zapojení rezistorů (1. část) Př. Vypočítejte výsledný elektrický odpor tří rezistorů zapojených podle schémat:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklady na zapojení rezistorů

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklady na zapojení rezistorů (2. část)

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1. Vysvětlete,

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1. Vysvětlete, co je to rezistor. 2. Porovnejte reostat a potenciometr. 3. Vysvětlete pojem elektrický odpor. 4. Uveďte využití rezistorů v praxi. 5. Vypočítejte výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených podle schématu:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura [1] WDWD. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/Georg_Ohm#mediaviewer/File: Georg_Simon_Ohm 3. jpg [2] DRDOHT. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/Category: Werner_von_Siemens#mediaviewer/File: Wvs_1885 [3] JIC. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Rezistor#mediaviewer/Soubor: Resistors-photo. JPG [4] SERYCH. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Rezistor#mediaviewer/Soubor: Sch-Rezistor. png [5] KUDRYAVTSEV, Sergey. wikipedia [online]. cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Potenciometr#mediaviewer/Soubor: Variable_resistor_as_rheostat_symbol. svg [6] IAINF. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Potenciometr#mediaviewer/Soubor: Potentiometer. jpg [7] OMEGATRON. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/Category: Resistor_components#mediaviewer/File: Resistors. jpg [8] DLLUDOV. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/Category: Resistor_components#mediaviewer/File: Carbon_and_ceramic_resistors_of_different_power_r atings. jpg [9] MEDITOR 333. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/Category: Resistance_heating_elements#mediaviewer/File: Stove. Coil 1. jpg [10] SESE, Ingolstadt. wikipedia [online]. [cit. 15. 8. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Elektrodynamick%C 3%A 1_brzda#mediaviewer/Soubor: Wirbelstrombremse_aktiv. jpg schémata zapojení rezistorů byla vyrobena ve freewarovém programu Curcuit Diagram 2. 0 SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN 80 -04 -22435 -0