OPTICK PSTROJE Mgr Kamil Kuera Gymnzium a Jazykov

  • Slides: 12
Download presentation
OPTICKÉ PŘÍSTROJE Mgr. Kamil Kučera

OPTICKÉ PŘÍSTROJE Mgr. Kamil Kučera

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1. Kód EVM:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1. Kód EVM: 2. Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 28/01. 0050 3. Vytvořeno: prosinec 2012 4. Ročník: 4. ročník – čtyřleté gymnázium, 8. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), 5. K_INOVACE_1. FY. 11 Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Zobrazení optickými soustavami Anotace: Materiál slouží k zopakování optických přístrojů. Materiál je vhodný pro vysvětlení různých druhů optických přístrojů a jejich využití v praxi. Učivo je ověřeno závěrečným testem. Materiál se využije v průběhu hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Optické přístroje • přístroj

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Optické přístroje • přístroj využívající ke své funkci světlo • tvořen optickými komponenty, které zpracovávají světelný paprsek pro předem stanovený účel • v moderních optických přístrojích je silně zastoupena elektronika • dělení: § subjektivní – využívá k pozorování oka (lupa, mikroskop, dalekohled) § objektivní – (fotoaparát, kamera, dataprojektor)

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Lupa • nejjednodušší optický

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Lupa • nejjednodušší optický přístroj • tvořena spojnou čočkou (soustavou čoček) s ohniskovou vzdáleností f (f < d) • pozorovaný předmět se vkládá mezi předmětové ohnisko a vrchol čočky (vzniká zvětšený, zdánlivý a vzpřímený obraz) • úhlové zvětšení (4 x – 20 x) [ 1] [2]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Mikroskop • sehrál velkou

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Mikroskop • sehrál velkou úlohu v historii • sestrojen v 17. st. (Leeuwenhoek, Jansen, Hooke) • charakterizují ho dva prvky: objektiv a okulár (obě spojky s různými ohniskovými vzdálenostmi) • okulár slouží jako lupa • úhlové zvětšení (max. 2000 x) [3] [4]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Dalekohledy • • [5]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Dalekohledy • • [5] slouží k pozorování vzdálených předmětů tvořen objektivem a okulárem hlavní parametry: světelnost a zvětšení dělení podle konstrukce: o refraktory o reflektory [6]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Refraktory (čočkové dalekohledy) •

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Refraktory (čočkové dalekohledy) • objektiv tvořen čočkou nebo soustavou čoček • optická velikost (apertura) objektivu určuje světelnost dalekohledu, ohnisková vzdálenost maximální možné zvětšení • projevují se u nich vady čoček • úhlové zvětšení • příkladem Keplerův nebo Galileův dalekohled [ 8] [7] Keplerův dalekohled Galileův dalekohled

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Triedr • upravený Keplerův

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Triedr • upravený Keplerův dalekohled pro pozemská pozorování • tvořený soustavou čoček a hranolů (hranoly jsou vzájemně pootočeny o 90°, převrací stranově i výškově) • vyrábí obvykle v binokulárním provedení a je charakterizován dvojicí čísel, jež udávají zvětšení a průměr objektivu (např. 6 x 40) • využití: turistika, myslivost, námořnictví, vojenství [ 9]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Reflektory (zrcadlové dalekohledy) •

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Reflektory (zrcadlové dalekohledy) • objektiv tvořen primárním kulovým nebo parabolickým zrcadlem, jehož plocha určuje světlost obraz předmětu se odráží ještě tzv. sekundárním zrcadlem a pak pozoruje okulárem hlavní výhody: o nepřítomnost barevné vady o snažší výroba velkých zrcadel o výhodnější uspořádání tubusu (tubus má teoreticky jen poloviční délku a těžké zrcadlo je umístěno na straně pozorovatele) • příkladem Newtonův nebo Cassegrainův dalekohled • • [10] Newtonův dalekohled [ 11] Cassegrainův dalekohled

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Objektivní optické přístroje •

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Objektivní optické přístroje • vytváří skutečný obraz • dělení: o snímací přístroje – fotoaparát, kamera o projekční přístroje – zpětný projektor, dataprojektor [12] [13]

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1. Jak

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1. Jak se liší objektivní a subjektivní optické přístroje? 2. Jaký obraz vytváří lupa? 3. Jaký je rozdíl mezi reflektory a refraktory? 4. Popište mikroskop a jak s ním pozorujeme? 5. Jak se musí upravit Keplerův dalekohled, abychom s ním mohli provádět pozemská pozorování? 6. Jaký je hlavní rozdíl mezi Newtonovým a Cassegrainovým dalekohledem?

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura [ 1 ] PAJS. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Opticke_zobrazeni_lupa. svg [ 2 ] TTTRUNG. www. wikipedie. cz [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mag_glass_request. jpg [ 3 ] PAJS. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Opticke_zobrazeni_mikroskop. svg [ 4 ] PAJS. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Optical_microscope_nikon_alphaphot_%2 B. jpg [ 5 ] PACKA. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: 2 m_Telescope 3, _Ond%C 5%99 ejov_Astronomical. jpg [ 6 ] ERICD. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Telescope. jpg [ 7 ] SZŐCS TAMÁSTAMASFLEX. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Kepschem 2. jpg [ 8 ] TAMASFLEX. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Szinhazitavcso. jpg [ 9 ] TAMASFLEX. wikipedia [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Porro_binocular. jpg [ 10 ] SZŐCS TAMÁS TAMASFLEX. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Newtontelescope. png [ 11 ] SZŐCS TAMÁS TAMASFLEX. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Casegraintelescope. png [ 12 ] ANUSKAFM. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: hhttp: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Camara_de_fotos. svg [ 13 ] TRINITRIX. wikipedie [online]. [cit. 26. 11. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Braun_Paximat_S_with_Will_Wezlkar_Super-Stellar. jpg SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN 80 -04 -22435 -0 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. .