x LTKY OVLIVUJC VEGETATIVN NERVOV SYSTM Vegetativn nervy

  • Slides: 94
Download presentation
x LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

x LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Vegetativní nervy = autonomní Nejsou ovlivnitelné vůlí Inervace hladké svaloviny cév, stěn orgánů a

Vegetativní nervy = autonomní Nejsou ovlivnitelné vůlí Inervace hladké svaloviny cév, stěn orgánů a žláz Zrychlují a zpomalují tep Pracují proti sobě Sympatická vlákna • Z hrudního a bederního úseku míchy • Stimulace aktivity • Mediátor noradrenalin Parasympatická vlákna • Z prodloužené míchy a křížové míchy • Tlumení aktivity • Mediátor acetylcholin

parasympatikus

parasympatikus

LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM PARASYMPATOTROPNÍ PARASYMPATOMIMETIKA PARASYMPATOLYTIKA SYMPATOTROPNÍ SYMPATOMIMETIKA SYMPATOLYTIKA

LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM PARASYMPATOTROPNÍ PARASYMPATOMIMETIKA PARASYMPATOLYTIKA SYMPATOTROPNÍ SYMPATOMIMETIKA SYMPATOLYTIKA

Vegetativní nervový systém I. parasympatikus

Vegetativní nervový systém I. parasympatikus

1. PARASYMPATOTROPNÍ PARASYMPATOMIMETIKA PARASYMPATOLYTIKA

1. PARASYMPATOTROPNÍ PARASYMPATOMIMETIKA PARASYMPATOLYTIKA

Parasympatomimetika – cholinomimetika 1. Přímá – působí na receptory M a N prototyp: ACH

Parasympatomimetika – cholinomimetika 1. Přímá – působí na receptory M a N prototyp: ACH 2. Nepřímá – neovlivňují receptor blokátory ACHE

x Parasympatomimetika (cholinomimetika) 1. přímé působení na receptory M, N prototyp: ACH typy receptorů,

x Parasympatomimetika (cholinomimetika) 1. přímé působení na receptory M, N prototyp: ACH typy receptorů, struktura, postreceptorové děje účinky M a N

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

 Parasympatomimetika (cholinomimetika) Muskarinové a nikotinové (cholinergní) receptory

Parasympatomimetika (cholinomimetika) Muskarinové a nikotinové (cholinergní) receptory

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

M-účinky – muskarinové (I. ) Orgán Účinek • Oko – m. sphincter pupillae –

M-účinky – muskarinové (I. ) Orgán Účinek • Oko – m. sphincter pupillae – m. ciliaris • Srdce – SA uzel – Síně – AV uzel – Komory • Cévy Kontrakce – mióza Kontrakce – akomodace, vidění do blízka frekvence (negativně chronotropní) kontraktility (negativně inotropní) Snížená rychlost vedení (negativně dromotropní), refrakterní perioda kontraktility (negativně inotropní) Dilatace (EDRF) – NO

M-účinky – muskarinové (II. ) Orgán Účinek • Dýchací cesty : – svaly bronchů

M-účinky – muskarinové (II. ) Orgán Účinek • Dýchací cesty : – svaly bronchů – žlázy • Stimulace GIT bronchokonstrikce sekrece motility – Sfinktery – Žlazy uvolnění sekrece • Močový měchýř – Detrusor – Trigonum a sfinkter • Žlázy potní, slinné, slzné kontrakce uvolnění sekrece

N-účinky – nikotinové Závisí na převládající inervaci daného orgánu Cévy (arterioly): sympatikus, α 1

N-účinky – nikotinové Závisí na převládající inervaci daného orgánu Cévy (arterioly): sympatikus, α 1 -receptory – zvýšení TK GIT: parasympatikus – zvýšená motilita GIT Stimulace sekrečních vláken dřeně nadledvin: uvolnění adrenalinu a NA Neuromuskulární ploténka: depolarizace

Parasympatomimetika – cholinomimetika Látky stimulující muskarinové (M) a nikotinové (N) receptory parasympatiku, CNS i

Parasympatomimetika – cholinomimetika Látky stimulující muskarinové (M) a nikotinové (N) receptory parasympatiku, CNS i nervosvalové ploténky cholinomimetika

 Parasympatomimetika – cholinomimetika 1. Přímá – působí na receptory M, N ACH, estery

Parasympatomimetika – cholinomimetika 1. Přímá – působí na receptory M, N ACH, estery cholinu, alkaloidy 2. Nepřímá – neovlivňují receptory M, N blokátory ACHE

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika ACH se uvolňuje: • v gangliích parasympatiku a sympatiku (N-účinky)

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika ACH se uvolňuje: • v gangliích parasympatiku a sympatiku (N-účinky) • v postgangliové synapsi parasympatiku (M-účinky na efektoru) • na neuromuskulární ploténce (N-účinky) • v sekrečních vláknech dřeně nadledvin (N-účinky, sekrece adrenalinu) • v CNS (M i N-účinky) Rozkládán acetylcholinesterázou - účinek krátkodobý (sekundy)

Acetylcholin Transmiter parasympatiku, nervosvalové ploténky, učení, paměť 1. Syntéza acetylcholinu V neuronech 2. Hydrolýza

Acetylcholin Transmiter parasympatiku, nervosvalové ploténky, učení, paměť 1. Syntéza acetylcholinu V neuronech 2. Hydrolýza acetylcholinu V synaptické štěrbině (obnovení klidového potenciálu na postsynaptické membráně)

Acetylcholin – mediátor • Terapeuticky se prakticky neužívá • Špatná absorpce p. o. i

Acetylcholin – mediátor • Terapeuticky se prakticky neužívá • Špatná absorpce p. o. i s. c. , neprochází HE bariérou • Rychlá hydrolýza ACh. E • Pokles TK, bradykardie, až zástava srdce • Zčervenání, pocení, salivace, slzení, mukózní sekrece • Nauzea, kašel, dyspnoe

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika Pro praxi: • syntetické estery cholinu (odolné vůči ACHE) •

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika Pro praxi: • syntetické estery cholinu (odolné vůči ACHE) • přirozené alkaloidy – liší se kinetikou (odolnost k ACHE) – a farmakodynamikou (afinita k M a N receptorům).

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika x

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika x

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika intoxikace symptomy závisí na selektivitě látek: M-účinky: svalové záškuby až

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika intoxikace symptomy závisí na selektivitě látek: M-účinky: svalové záškuby až křeče (stimulace až excitace CNS), mióza, vidění do blízka, dyspnoe (bronchokonstrikce, hypersekrece bronchiálních žlaz), průjem (hypermotilita a hypersekrece v GIT), sklon k hypotenzi (vazodilatace), bradykardie. N-účinky: svalové záškuby až křeče, dezorientace, zmatenost (vliv na CNS), zvýšení TK (stimulace N receptorů v gangliích a nadledvinách).

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika indikace poměrně úzké: • postoperační a neurogenní ileus • retence

Přímá parasympatomimetika – cholinomimetika indikace poměrně úzké: • postoperační a neurogenní ileus • retence moče – betanechol, • glaukom – karbachol, pilokarpin.

Parasympatomimetika – cholinomimetika 1. Přímá – působení na receptory M, N ACH, estery cholinu,

Parasympatomimetika – cholinomimetika 1. Přímá – působení na receptory M, N ACH, estery cholinu, alkaloidy 2. Nepřímá – zvýšení koncentrace ACH blokátory ACHE

Blokátory ACHE • reverzibilní • ireverzibilní

Blokátory ACHE • reverzibilní • ireverzibilní

Blokátory ACHE x Váží se na ACHE a podléhají hydrolýze zvýšení koncentrace ACH v

Blokátory ACHE x Váží se na ACHE a podléhají hydrolýze zvýšení koncentrace ACH v blízkosti cholinergních receptorů • t 1/2 ACH se prodlužuje terciární aminy jsou lipofilní, proto snadno pronikají přes biologické membrány (včetně CNS a absorpce z GIT). kvarterní aminy jsou naopak více hydrofilní, proto je jejich účinek spolehlivější při parenterálním podání.

Reverzibilní (kompetitivní) blokátory ACHE x

Reverzibilní (kompetitivní) blokátory ACHE x

Indikace • Postoperační a neurogenní ileus, retence moče – neostigmin • Glaukom – fyzostigmin

Indikace • Postoperační a neurogenní ileus, retence moče – neostigmin • Glaukom – fyzostigmin • Myastenia gravis – neostigmin, pyridostigmin, edrophonium, ambenonium • Zvrat neuromuskulární blokády – (pachykurarové látky, antiacetylcholinové) • Demence Alzheimerova typu – rivastigmin, donezepil, galantamin, memantin

Blokátory ACHE • reverzibilní • ireverzibilní

Blokátory ACHE • reverzibilní • ireverzibilní

 Ireverzibilní inhibitory ACHE – organofosfáty Fosforylace ACE – aging M a N účinky

Ireverzibilní inhibitory ACHE – organofosfáty Fosforylace ACE – aging M a N účinky pokles aktivity ACHE na: 70% - mírná intoxikace 30% - závažná intoxikace

Význam v toxikologii • přípravky využívané v zemědělství (herbicidní, pesticidní př. ) malathion, parathion,

Význam v toxikologii • přípravky využívané v zemědělství (herbicidní, pesticidní př. ) malathion, parathion, echothiofát • bojové chemické látky: tabun, sarin, soman, (dobrý průnik kůží a mukózními membránami) • intoxikace: – 1. fáze: nauzea, zvracení, pocení, slinění, bradykardie, ztížené dýchání až zástava dechu, zmatenost, desorientace, svalové křeče – 2. fáze- (po 2 týdnech) děje vedoucí k degenerativním změnám: paraplegie, atrofie nervů a svalů.

Terapie intoxikace • • • Zamezit vstřebávání Atropin – blokuje muskarinové účinky Umělá ventilace

Terapie intoxikace • • • Zamezit vstřebávání Atropin – blokuje muskarinové účinky Umělá ventilace Reaktivátory ACHE – pralidoxim Krátkodobé blokátory ACHE – ochrana ještě neblokované ACHE

Indikace málo časté Glaukom: echothiofát Scabies: malathion (pro člověka netoxický)

Indikace málo časté Glaukom: echothiofát Scabies: malathion (pro člověka netoxický)

2. PARASYMPATOTROPNÍ PARASYMPATOMIMETIKA PARASYMPATOLYTIKA

2. PARASYMPATOTROPNÍ PARASYMPATOMIMETIKA PARASYMPATOLYTIKA

 PARASYMPATOLYTIKA • terciární • kvarterní amoniové (oniové) báze

PARASYMPATOLYTIKA • terciární • kvarterní amoniové (oniové) báze

 Terciární amoniové báze Þ přirozené alkaloidy v přírodě v rostlinách z čeledě lilkovitých

Terciární amoniové báze Þ přirozené alkaloidy v přírodě v rostlinách z čeledě lilkovitých (solanaceae). Þatropin z rulíku zlomocného (Atropa belladonna) nebo durmanu obecného (Datura stramonium) Þskopolamin vyskytující se v blínu černém (Hyosciamus niger). Þ polosyntetické deriváty – Þhomatropin, Þipratropium, Þcyklopentolát

Mechanismus účinku x Antimuskarinový – reverzibilní kompetitivní blokáda muskarinových receptorů (není selektivní při působení

Mechanismus účinku x Antimuskarinový – reverzibilní kompetitivní blokáda muskarinových receptorů (není selektivní při působení na jednotlivé podskupiny M receptorů) Intenzita účinku antimuskarinových látek záleží na citlivosti, proto závislost účinku atropinu na dávce

Účinky atropinu v závislosti na dávce (citlivosti cílové tkáně) x

Účinky atropinu v závislosti na dávce (citlivosti cílové tkáně) x

Účinky na CNS ÞAntiemetický účinek skopolaminu uplatňuje se při kinetozách ÞPotlačení třesu při Parkinsonově

Účinky na CNS ÞAntiemetický účinek skopolaminu uplatňuje se při kinetozách ÞPotlačení třesu při Parkinsonově chorobě. Třes je považován za následek nedostatečné dopaminergní aktivity a převahy cholinergní aktivity v CNS (extrapyramid. systém), ÞStimulace vagových center v míše (bradykardie po nízkých dávkách i. v. ), jež je při zvyšování dávky vystřídána přímým antimuskarinovým účinkem na sinoatriální uzel (tachykardie).

Účinky na oko ÞInhibován m. sphincter pupillae uspořádaný koncentricky převaha m. dilatator pupilae uspořádaného

Účinky na oko ÞInhibován m. sphincter pupillae uspořádaný koncentricky převaha m. dilatator pupilae uspořádaného radiálně – mydriáza (pasivní) ÞInhibován m. ciliaris – až cykloplegie. Oko ztrácí schopnost akomodovat na blízko, vidění se stává neostré, ÞZvýšení nitroočního tlaku ÞSnížení sekrece slz, což nemocný vnímá jako “suché oči”

 Mydriatika (antimuskarinová) Krátkodobě a dlouhodobě působící pro diagnostickou a terapeutickou mydriázu tropikamid cyklopentolát

Mydriatika (antimuskarinová) Krátkodobě a dlouhodobě působící pro diagnostickou a terapeutickou mydriázu tropikamid cyklopentolát homatropin skopolamin atropin doba účinku 3 -6 h 24 h 1 -3 dny 3 -7 dní 7 -10 dní) Diagnostická mydriáza: vyšetření očního pozadí Terapeutická mydriáza: záněty v přední oční komoře (uveitidy)

Termoregulace Atropin významně potlačuje pocení - důležitý termoreguláční mechanizmus. U dospělých osob může tímto

Termoregulace Atropin významně potlačuje pocení - důležitý termoreguláční mechanizmus. U dospělých osob může tímto mechanismus docházet ke zvýšení tělesné teploty, pouze však v případě podání vysokých dávek. U dětí se však může projevit “atropinová horečka” již po dávkách nižších.

Indikace ÞParkinsonova nemoc, pomocná terapie vedle látek ovlivňujících aktivně dopaminergní systém. ÞKinetózy. Používá se

Indikace ÞParkinsonova nemoc, pomocná terapie vedle látek ovlivňujících aktivně dopaminergní systém. ÞKinetózy. Používá se skolopamin, nověji jako transdermální léková forma udržující plazmatickou hladinu účinné látky po dobu 24 -48 hod. Nevýhodou jsou nežádoucí účinky, především významný účinek sedativní a sucho v ústech ÞKe zvýšení srdeční frekvence při bradykardii, AV blok navozený farmakologicky

Oční lékařství Þ k navození mydriázy pro diagnostické účely (vyšetření očního pozadí). K tomuto

Oční lékařství Þ k navození mydriázy pro diagnostické účely (vyšetření očního pozadí). K tomuto účelu se používají místně látky s krátkodobým účinkem Þ k prevenci synechií při zánětech v přední oční komoře (uveitis, iritis). Používají se látky s dlouhodobějším účinkem.

K ovlivnění střevní hypermotility (průjem cestovatelů), zřejmě nejsilnější protiprůjmovou kombinací parasympatolytikum s opioidem. (př.

K ovlivnění střevní hypermotility (průjem cestovatelů), zřejmě nejsilnější protiprůjmovou kombinací parasympatolytikum s opioidem. (př. atropin s difenoxylátem)

Účinek na bronchy. Pro navození bronchodilatace a snížení sekrece v bronchiálním systému: Þ k

Účinek na bronchy. Pro navození bronchodilatace a snížení sekrece v bronchiálním systému: Þ k léčbě astmatu: ipratropium nebo v kombinaci s fenoterolem Þ premedikace před narkózou dráždivými parami používání výjimečně pro nebezpečí laryngospasmu, bronchospasmu, bronchiální hypersekrece, Prevence rizika vagové zástavy srdce. Ale: riziko retence moče a střevní hypomotility.

Léčba otrav Inhibitory ACHE (organofosfáty) Atropinsulfát se podává ve vysokých dávkách (1 -2 mg)

Léčba otrav Inhibitory ACHE (organofosfáty) Atropinsulfát se podává ve vysokých dávkách (1 -2 mg) i. v. po 5 -15 min. Otrava houbami – mycetismus nervosus (odlišný od m. choleriformis způsobený Amanita phalloides, která obsahuje faloidin – s hepatotoxickým a nefrotoxickým účinkem. Pozdní nástup příznaků, atropin neúčinný. Mycetismus nervosus – charakteristika: rychlý nástup příznaků otravy (15 -30 min po požití), příznaky muskarinového typu : nauzea, zvracení, průjem, bradykardie, pocení, slinění až známky bronchokonstrikce. Po požití plodnic Amanita muscaria (muchomůrka červená), obsahující alkaloid muskarin. Antidotem atropin (1 -2 mg parenterálně)

Nežádoucí účinky terciálních parasympatolytik, intoxikace, KI Periferní účinky (suchost kůže a sliznic, tachykardie, mydriáza

Nežádoucí účinky terciálních parasympatolytik, intoxikace, KI Periferní účinky (suchost kůže a sliznic, tachykardie, mydriáza a cyklopegie) Stimulace až excitace CNS (halucinace, obluzenost, křeče až koma). Kůže je příznačně teplá, suchá a šarlatově červená (kapilarotoxický účinek). Tělesná teplota bývá zvýšená. Terapie je symptomatická (prevence šoku, proti křečím diazepam). Kontraindikace: • glaukom (uzavřeného úhlu) • hypertrofie prostaty

PARASYMPATOLYTIKA • terciární • kvarterní amoniové (oniové) báze

PARASYMPATOLYTIKA • terciární • kvarterní amoniové (oniové) báze

Účinky Antimuskarinové, Antinikotinové (antagonisté na N receptorech vegetativních ganglií GIT) Spasmolytika GIT butylbromid skopolaminu,

Účinky Antimuskarinové, Antinikotinové (antagonisté na N receptorech vegetativních ganglií GIT) Spasmolytika GIT butylbromid skopolaminu, oxyphenonium, tropenzilin, piperylon, fenpiverin, glykopyrolát, pirenzepin Pro vyšší rozpustnost ve vodě hůře pronikají biomembránami: • nízká distribuce do CNS a do oka (snížené nebezpečí NÚ a toxických účinků) • nespolehlivá absorpce, pro rychlý a intenzivní účinek volba parenterálního podání

Souhrn (podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

Souhrn (podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty II. , 2007. )

Vegetativní nervový systém sympatikus II.

Vegetativní nervový systém sympatikus II.

 Struktura hlavních katecholaminů

Struktura hlavních katecholaminů

 SYNTÉZA, SKLADOVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ KATECHOLAMINŮ x Syntéza katecholaminů Prekursor = tyrosin (aktivně do

SYNTÉZA, SKLADOVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ KATECHOLAMINŮ x Syntéza katecholaminů Prekursor = tyrosin (aktivně do nervového zakončení). Syntéza v několika stupních: - v cytoplasmě neuronu (1 a 2), - ve vesikulách (stupně 3 a 4) : 1) Tyrosin → DOPA (dihydroxyfenylalanin) - tyrosinhydroxyláza - limitující stupeň rychlosti syntézy. 2) DOPA → dopamin - DOPA-dekarboxyláza odštěpuje skupinu - COOH. 3) Dopamin transportován dovnitř vezikul (lze blokovat reserpinem) a zde beta-hydroxylace (dopamin-betahydroxyláza) na noradrenalin. 4) Poslední možný stupeň - N-metylace NOR (N-methyltransferázou) na adrenalin (opět v cytoplazmě, ADR pak aktivně zpět do vezikul).

Katecholaminy 1 2 3 4 1. Hydroxylace aromatického kruhu: tetrahydrobiopterin, DOPA-léčba PD 2. Dekarboxylace

Katecholaminy 1 2 3 4 1. Hydroxylace aromatického kruhu: tetrahydrobiopterin, DOPA-léčba PD 2. Dekarboxylace dopy 3. Hydroxylace dopaminu: askorbát 4. N-methylace noradrenalinu: S-adenosylmethionin

Noradrenalin Fenylethanolamin N-metyltransferáza tyrosinhydroxyláza Adrenalin dekarboxyláza Dopamin b-hydroxylaáza 1. 2. 3. 4. Převzato z

Noradrenalin Fenylethanolamin N-metyltransferáza tyrosinhydroxyláza Adrenalin dekarboxyláza Dopamin b-hydroxylaáza 1. 2. 3. 4. Převzato z http: //themedicalbiochemistrypage. org/amino-acid-metabolism. html Hydroxylace na DOPA (3, 4 dihydrofenylalanin) Konverze DOPA na dopamin Konverze dopaminu na noradrenalin Methylace noradrenalinu na adrenalin.

Po uvolnění do štěrbiny potom NOR může: x Ø vázat se na postsynaptické receptory

Po uvolnění do štěrbiny potom NOR může: x Ø vázat se na postsynaptické receptory adrenergní úč, Ø vázat se na presynaptické receptory a tak zpětnovazebně regulovat výdej katecholaminů, Ø být zpětně vychytáván do presynaptického zakončení = uptake 1 = neuronální uptake (reuptake), Ø být vychytáván extraneuronálně do tkání - hraje roli hormonu = uptake 2, Ø difundovat do cirkulace - ztrácí úlohu přenašeče (= outflow).

Biodegradace katecholaminů. x MAO (monoaminooxidáza) – intracelulárně, vázaná na povrch mitochondriální membrány. Též jinde

Biodegradace katecholaminů. x MAO (monoaminooxidáza) – intracelulárně, vázaná na povrch mitochondriální membrány. Též jinde (např. v játra, střevo) – dvě izoformy - MAO-A (substrát. preference pro serotonin, cíl účinku tzv. antidepresiv IMAO) a MAO-B (substrát. preference pro fenyletylamin, inhibována např. selegilinem, užívaným při léčbě parkinsonismu) - oba enzymy účinné při rozkladu NOR i dopaminu. COMT (katechol-O-methyltransferáza) – široký výskyt i extracelulárně v nervových i dalších tkáních, (inhibitory COMT - ke biotransformace levodopy při léčbě Parkinsonovy n. )

Degradace katecholaminů Dva enzymatické systémy • Monoaminooxidáza (MAO) • Katechol-O-metyltransferáza (COMT) Kyselina vanilmandlová jako

Degradace katecholaminů Dva enzymatické systémy • Monoaminooxidáza (MAO) • Katechol-O-metyltransferáza (COMT) Kyselina vanilmandlová jako produkt působení MAO a COMT na katecholaminy MAO Oxidativně deaminuje primárná amin a uhlík, na kterém byla původně aminoskupina navázána, zoxiduje ho na karboxyl. COMT Přenáší metyl (SAMa. SAH) na OH skupinu katecholového jádra (vzniká methoxyskupina). Vzniká kyselina vanilmandlová.

RECEPTORY KATECHOLAMINŮ a-receptory: noradrenalin > isopropylnoradrenalin b-receptory: isopropylnoradrenalin > noradrenalin Vždy se jedná o

RECEPTORY KATECHOLAMINŮ a-receptory: noradrenalin > isopropylnoradrenalin b-receptory: isopropylnoradrenalin > noradrenalin Vždy se jedná o receptory spřažené s G-proteinem; 1. Receptory a 1 jsou spojeny s fosfolipázou receptory a 2 snižují aktivitu adenylátcyklázy a tak tvorbu c. AMP a inhibují vápníkové kanály. 2. Receptory b Spojeny se stimulací adenylátcyklázy různě distribuovány – b 1 zejména v srdci, b 2 v bronších, cévách, hladkém viscerálním svalstvu, játrech a kosterních svalech, b 3 v tukové tkáni).

podle Barevný atlas farmakologie

podle Barevný atlas farmakologie

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty

(podle Geršl V, Štěrba M: Farmakologie pro farmaceuty

Adrenergní receptorová specificita Látka α 1 Adrenalin Efedrin Noradrenalin Fhenylefrin Isoproterenol Dopamin Dobutamin Terbutalin

Adrenergní receptorová specificita Látka α 1 Adrenalin Efedrin Noradrenalin Fhenylefrin Isoproterenol Dopamin Dobutamin Terbutalin α 2 β 1 β 2 Dopaminergní

Indikace sympatomimetik a 1 sympatomimetika Ø Vasokonstrikce - lokální vasokonstrikca (s lokálními anestetiky a

Indikace sympatomimetik a 1 sympatomimetika Ø Vasokonstrikce - lokální vasokonstrikca (s lokálními anestetiky a k dekongesci sliznic), - Ø Mydriáza. a 2 sympatomimetika Ø TK u hypertenze. b 1 sympatomimetika Ø Stimulace funkce srdce. Ø Stimulace převodního systému v srdci. Ø Akutní alergické reakce (zejména adrenalin). b 2 sympatomimetika Ø Bronchodilatace. Tokolýza. Akutní alergické reakce. Nepřímo působící sympatomimetika Ø Anorektické a psychostimulační účinky.

Dlouhodobější podávání - možnost desenszitizace (např. ztráta citlivosti k b mimetikům při dlouhodobé bronchodilatační

Dlouhodobější podávání - možnost desenszitizace (např. ztráta citlivosti k b mimetikům při dlouhodobé bronchodilatační terapii, při dalším zvyšování dávek vznik NÚ). Po náhlém přerušení terapie -„rebound“ fenomén (např. otok sliznic, větší než před terapií - tzv. sanorinismus; dále i viz b sympatolytika). Tachyfylaxe (zejména u nepřímých sympatomimetik). Další NÚ: mj. poruchy močení a retence moči,

Adrenalin (epinefrin) Zejména stresovým hormonem dřeně nadledvin, částečně i transmiterem na zakončení sympatiku (včetně

Adrenalin (epinefrin) Zejména stresovým hormonem dřeně nadledvin, částečně i transmiterem na zakončení sympatiku (včetně CNS). Silné účinky a i b, působení na TK dle užité dávky a oblasti účinku. V nižších dávkách více patrné účinky b (tachykardie, srdeční stažlivosti, vasodilatace cév kosterních svalů), ve vyšších dávkách dominují účinky a (vasokonstrikce). Terapeuticky: vasokonstrikční přísada k lokálním anestetikům, -dekongescens. Jako lék volby může být užit při alergických reakcích

Dopamin x Mediátor zejména v CNS, dále prekursor v syntéze NOR a ADR Nízké

Dopamin x Mediátor zejména v CNS, dále prekursor v syntéze NOR a ADR Nízké koncentrace - primárně agonisticky na vaskulární D 1 receptory mesenterické a koronární glomerulární filtrace a vylučování Na. Vyšší dávky - účinkuje i na b 1 receptory (+ inotropní účinky a TK), působí též uvolňování NOR z nervového zakončení. Vysoké dávky – účinek i na a 1 receptory. Rychle

Dopamin • Terapeuticky: šokové stavy s oligurií, kardiogenní a septický šok apod. (i. v.

Dopamin • Terapeuticky: šokové stavy s oligurií, kardiogenní a septický šok apod. (i. v. infúze); kardiostimulans - závažné formy levostranného srdečního selhávání či při kardiochirurgii. • KI: tachykardie, tachyarytmie, pozor při současné aplikaci I-MAO. • NÚ: hypertenze, zvýšení srdeční frekvence - případně s arytmiemi, vasokonstrikční účinky při užití vysokých dávek látky.

 Další neselektivní sympatomimetika • Efedrin (rostlinný alkaloid) - stálý, dobře resorbován z GIT,

Další neselektivní sympatomimetika • Efedrin (rostlinný alkaloid) - stálý, dobře resorbován z GIT, přímé i nepřímé a i b účinky a účinky centrální (dobrý prostup přes BBB). Mírné stimulační účinky CNS • Pseudoefedrin – (norpseudoefedrin) podobné účinky. Přísada „protichřipkových přípravků“ • Potenciální návykovost

Látky selektivně působící na a receptory a 1 - sympatomimetika užívaná k dekongesci konjunktivitidy,

Látky selektivně působící na a receptory a 1 - sympatomimetika užívaná k dekongesci konjunktivitidy, rhinitidy; při alergické etiologii často s antihistaminiky. Lze i jako vasokonstrikční přísadu k lokálním anestetikům. Nafazolin, oxymetazolin, tetryzolin a xylometazolin. Po náhlém přerušení déle trvající léčby - rebound hyperémie s potřebou dalšího užívání (sanorinismus). Þpoškození slizničního epitelu a atrofická suché

Selektivní a 2 – sympatomimetika Selektivní a 2 agonisté - užití zejména při léčbě

Selektivní a 2 – sympatomimetika Selektivní a 2 agonisté - užití zejména při léčbě hypertenze. Hypotenzivní efekt souvisí především se stimulací a 2 receptorů v CNS - v oblastech regulujících tonus sympatiku (dochází k potlačení sympatické nervové aktivity z CNS na podkladě zpětnovazebné inhibice, ke které dochází při stimulaci a 2 receptorů).

Klonidin Působí na centrální a 2 receptory a na periferii stimulací a 2 receptorů

Klonidin Působí na centrální a 2 receptory a na periferii stimulací a 2 receptorů snižuje výdej NOR z presynaptické části. tonu sympatiku snížení periferní rezistence (tj. i snížení aktivity systému renin - angiotensin). Užití: antihypertenzivum, léčba lékové závislosti (mírní vegetativní reakce, snižuje touhu po látce), místně ke nitroočního tlaku u glaukomu (mechanismus nejasný). NÚ: výrazná sedace (až v 50 %), sucho v ústech, bradykardie, sexuální dysfunkce (poruchy ejakulace), posturální hypotenze, kontaktní dermatitidy ( přerušení terapie). Léčbu nelze

Metyldopa Pro-léčivo, falešný prekursor (ze kterého vzniká α-metyl-NOR). rezistentní vůči MAO, méně degradován než

Metyldopa Pro-léčivo, falešný prekursor (ze kterého vzniká α-metyl-NOR). rezistentní vůči MAO, méně degradován než NOR a vytěsňuje NOR z vezikulí. Antihypertensivum v těhotenství Alfa-metyl-NOR - výrazně menší účinky na a 1 receptory než NOR (tj. vasokonstrikční účinky), hypotenzivnímu účinku. Efekt za 2 -3 hodiny (doba potřebná pro vytvoření a-metyl-NOR).

Selektivní b 1 - sympatomimetika Dobutamin, selektivní agonista b 1, derivát dopaminu, bez účinků

Selektivní b 1 - sympatomimetika Dobutamin, selektivní agonista b 1, derivát dopaminu, bez účinků na D receptory v periférii. Na účinku se ale projevuje i mírná stimulace receptorů b 2 a a 1. Užití: pro + inotropní účinek ke krátkodobé léčbě srdečního selhání, při kardiogenním šoku NÚ: TK, bolesti hlavy, palpitace a anginózní bolesti. Ibopamin, metyldopamin (pro-léčivo, z něj účinná látka epinin). Stimuluje b 1 a D 1 receptory. Závažné NÚ (tachykardie, arytmie, ischémie srdeční) - užití pouze u rezistentního levostranného srdečního selhávání.

Selektivní b 2 -sympatomimetika Zejména pro bronchodilataci a tokolýzu NÚ kardiovaskulární (tachykardie a spotřeby

Selektivní b 2 -sympatomimetika Zejména pro bronchodilataci a tokolýzu NÚ kardiovaskulární (tachykardie a spotřeby kyslíku myokardem) potlačeny.

a) Krátkodobě účinná b 2 sympatomimetika Orciprenalin - méně selektivní, ne chronicky, např. při

a) Krátkodobě účinná b 2 sympatomimetika Orciprenalin - méně selektivní, ne chronicky, např. při akutním bronchospasmu. Fenoterol, salbutamol, terbutalin, hexoprenalin b 2 selektivnější. Účinek inhalačně během minut. salbutamol (orálně či inhalačně, T 0, 5 cca 4 h); terbutalin (špatně p. o. , podáván jako aerosol). fenoterol - kromě účinků bronchodilatačních často jako tokolytikum (infúze či p. o. ). Při léčbě astmatu často např. s ipratropiem či s kromoglykátem.

b) Dlouho působící b 2 sympatomimetika Klenbuterol, reproterol, prokartelol, formoterol a salmeterol Prodloužený T

b) Dlouho působící b 2 sympatomimetika Klenbuterol, reproterol, prokartelol, formoterol a salmeterol Prodloužený T 0, 5 (až 12 h), vyšší biol. dostupnost (často orálně) - vhodné např. při nočních astmatických obtížích. Klenbuterol - doping u sportovců. b 2 sympatomimetika užívaná k tokolýze - ritodrin, fenoterol, hexoprenalin. Nevhodné podávat do 20. týdne gravidity; zpočátku podání i. v. v infúzi, poté lze p. o. Vzhledem k dávkám mohou být NÚ - zejména na srdce.

Efedrin Přímé i nepřímé a i b účinky na periferii i v CNS Omezené

Efedrin Přímé i nepřímé a i b účinky na periferii i v CNS Omezené využití – kromě NÚ i možnost vzniku závislosti (efedrinismus). Zneužíván jako prekurzor pro syntézu psychotropně účinnějšího metamfetaminu (obdobně i u pseudoefedrinu). Možné užití: pomocný lék v terapii obezity – analeptikum a centrální stimulans (např. u narkolepsie). NÚ: plicní hypertenze (na podkladě chronické vasokonstrikce plicních cév), retence moči u hyperplasie prostaty, palpitace, anginózní bolest, TK, efedrinismus. Zákaz podávat sportovcům před závodem (doping).

Pseudoefedrin norpseudoefedrin Stereoizomer efedrinu, podobné vlastnosti. Součást p. o. přípravků při nachlazení – účinek,

Pseudoefedrin norpseudoefedrin Stereoizomer efedrinu, podobné vlastnosti. Součást p. o. přípravků při nachlazení – účinek, vazokonstrikce v nosní sliznici a stimulace CNS, Kombinován s NSAID (ibuprofenem, paracetamolem). Součást OTC přípravků – ne při ICHS, srdeční insuficienci, kardiomyopatii, arytmiích, hypertenzi, hyperthyreóze, diabetu a epilepsii. NÚL - nervozita, zmatenost, insomnie, tachykardie, arytmie. Závažné interakce při podávání I-MAO a tricyklických antidepresiv (14 -ti denní "wash out" perioda třeba). Zákaz podávat sportovcům před závodem (doping).

NÚ sympatomimetik Pronikající do CNS: pocity úzkosti, strachu či neklidu; nespavost a podrážděnost. I

NÚ sympatomimetik Pronikající do CNS: pocity úzkosti, strachu či neklidu; nespavost a podrážděnost. I schizofrenii podobné stavy (tzv. amfetaminová psychóza) a léková závislost. Anorektické působení, nevolnost a zvracení. Nejzávažnější NÚ na kardiovaskulární systém: - nadměrná vasokonstrikce (a 1 účinky) ischémie v místě podání, - TK (a 1 a částečně i b 1 účinky) mozkové krvácení a plicní edém. - reflexní bradykardie, , ale aktivací receptorů v srdci (zejména b 1 receptorů) dochází zejména k tachykardii, arytmiím, anginózním bolestem, palpitacím i zástavě srdce. Výskyt náhlých úmrtí na podkladě arytmií byl

 SYMPATOLYTIKA (antiadrenergní látky, adrenergní antagonisté)

SYMPATOLYTIKA (antiadrenergní látky, adrenergní antagonisté)

Neselektivní alfa-sympatolytika (Blok a 1 i a 2 -receptoru) • Syntetické: tolazolin, fentolamin, fenoxybenzamin

Neselektivní alfa-sympatolytika (Blok a 1 i a 2 -receptoru) • Syntetické: tolazolin, fentolamin, fenoxybenzamin • Indikace: feochromocytom, stimulace HCl, retence moče • Námelové alkaloidy: dihydroergokristin (migréna) a 1 -sympatolytika • Indikace: hypertenze, srdeční selhání, obstrukce močových cest, hyperplázie prostaty • prazosin, terazosin, metazosin, urapidil, indoramin, alfuzosin a 2 -sympatolytika • Indikace: poruchy erekce (psychického rázu) • Yohimbin zvyšuje výdej noradrenalinu, vazodilatace v oblasti pánve

Účinky BB (b-blokátory) ØSnižují srdeční frekvenci ØSnižují sílu kontrakce ØSnižují vodivost převodního systému ØSnižují

Účinky BB (b-blokátory) ØSnižují srdeční frekvenci ØSnižují sílu kontrakce ØSnižují vodivost převodního systému ØSnižují vzrušivost myokardu ØKorigují hypertenzi ØPůsobí bronchospasmus

Název skupiny BB Neselektivní BB Název látky propranolol metipranolol nadolol sotalol timolol levobunolol pindolol

Název skupiny BB Neselektivní BB Název látky propranolol metipranolol nadolol sotalol timolol levobunolol pindolol Neselektivní BB s VSA bopindolol carteolol antiarytmikum k lokální terapii glaukomu dlouhodobý efekt k lokální terapii glaukomu betaxolol kardioselektivní beta-blokátor atenolol kardioselektivní beta-blokátor metoprolol kardioselektivní beta-blokátor Selektivní BB bez VSA bisoprolol nebivolol Selektivní BB s VSA Poznámka nejstarší používaný beta-blokátor kardioselektivní beta-blokátor talinolol kardioselektivní beta-blokátor esmolol antiarytmikum při SV tachyarytmiích acebutolol celiprolol kardioselektivní beta-blokátor

Indikace BB ØArteriální hypertenze ØArytmie ØIschemická choroba srdeční − angina pectoris ØSrdečního selhání ØHypertrofická

Indikace BB ØArteriální hypertenze ØArytmie ØIschemická choroba srdeční − angina pectoris ØSrdečního selhání ØHypertrofická kardiomyopatie ØGlaukom ØMigréna

Nežádoucí účinky BB Srdeční insuficience ovlivněním srdečního výdeje Bradykardie Hypotenze Bronchokonstrikce Chladné končetiny (nedostatečné

Nežádoucí účinky BB Srdeční insuficience ovlivněním srdečního výdeje Bradykardie Hypotenze Bronchokonstrikce Chladné končetiny (nedostatečné prokrvení) Deprese Metabolické NÚ: hyperkalémie prodloužení doby zotavení z hypoglykémie u diabetiků zvýšení koncentrace triacylglycerolu, snížení HDL-lipoproteinů (pouze u betablokátorů bez VSA)

Hlavní funkce vegetativního NS Sympatikus Odpověď Receptor Parasympatikus Odpověď Receptor SRDCE SA uzel zrychlení

Hlavní funkce vegetativního NS Sympatikus Odpověď Receptor Parasympatikus Odpověď Receptor SRDCE SA uzel zrychlení β 1 zpomalení M 2 svalovina síní ↑ kontraktilita β 1 ↓ kontraktilita M 2 AV uzel ↑ automaticita β 1 ↓ rychlost vedení M 2 svalovina komor ↑ automaticita ↑ kontraktilita β 1 ↓ automaticita ↓ kontraktilita M 2 kůže, mukózy, konstrikce vnitřní orgány α 1, α 2 vazodilatace ? nejsou inervovány kosterní svalstvo β 2 Orgán HLADKÉ SVALSTVO CÉV dilatace

Hlavní funkce vegetativního NS PLÍCE svaly trachey a relaxace bronchů sekrece žláz bronchů β

Hlavní funkce vegetativního NS PLÍCE svaly trachey a relaxace bronchů sekrece žláz bronchů β 2 inhibice kontrakce stimulace M 3 GIT svalovina svěrače relaxace, ↓ motility α 2, β 2 kontrakce α 1 relaxace β 2 ↑ tonu, motility M 3 relaxace M 3 UROGENITÁLNÍ TRAKT m. detrusor relaxace β 2 kontrakce M 3 sfinkter kontrakce α 1 relaxace M 3

Souhrn

Souhrn