NERVOV SSTAVA LOVEKA Centrlna nervov sstava a ochorenia

  • Slides: 13
Download presentation
NERVOVÁ SÚSTAVA ČLOVEKA Centrálna nervová sústava a ochorenia

NERVOVÁ SÚSTAVA ČLOVEKA Centrálna nervová sústava a ochorenia

Obsah I. III. IV. V. VI. Úvod Centrálna nervová sústava Chrbticova miecha (medulla spinalis)

Obsah I. III. IV. V. VI. Úvod Centrálna nervová sústava Chrbticova miecha (medulla spinalis) Stavba miechy, autonómne funkcie Mozog, makroskopická štruktúra Poruchy CNS

Úvod • orgánová sústava, ktorá slúži na zachytenie podnetov, ich spracovanie a vytvorenie odpovedajúcej

Úvod • orgánová sústava, ktorá slúži na zachytenie podnetov, ich spracovanie a vytvorenie odpovedajúcej reakcie na ne. • najrýchlejšia reagulačná sústava • neurón – základná anatomická jednotka • reflex – základná funkčná jednotka • Delenie nerv. sústavy: Centrálna N. S (CNS) Periferná N. S (PNS)

Centrálna nervová sústava • ústredná časť nervovej sústavy stavovcov • spracovanie informácií z periférie,

Centrálna nervová sústava • ústredná časť nervovej sústavy stavovcov • spracovanie informácií z periférie, koordinácia činnosti ostatných sústav • Patrí sem: a) mozog b) miecha • sú chránené kostným tkanivom a obalmi

Chrbticova miecha (medulla spinalis) • nervová trubica chrbticovom kanáliku • vyplnená mozgovomiechovým mokom •

Chrbticova miecha (medulla spinalis) • nervová trubica chrbticovom kanáliku • vyplnená mozgovomiechovým mokom • nadväzuje na predĺženú miechu • dĺžka asi 40 -45 cm • vychádzajú miechové nervy (31 párov) • tkanivá miechy: biela hmota – obklopuje šedú hmotu, vodivý systém sivá hmota – obklopuje miech. kanálik, tvar motýlych krídel koordinačná f.

Stavba miechy, autonómne funkcie • väčšie nahromadenie sivej hmoty – predný roh predné korene,

Stavba miechy, autonómne funkcie • väčšie nahromadenie sivej hmoty – predný roh predné korene, odstredivé (motorické) nervy • Menšie nahromadenie sivej hmoty – zadný roh zadné korene, dostredivé (senzitívne) nervy Autonómne funkcie: ovplyvňovanie činnosti ciev, potenia, ústredie vyprázdňovacích reflexov

Chrbticová miecha

Chrbticová miecha

Mozog, makroskopická štruktúra • zložité organizačné a riadiace centrum N. S • zabezpečuje fyziologické

Mozog, makroskopická štruktúra • zložité organizačné a riadiace centrum N. S • zabezpečuje fyziologické aj kognitívne aktivity • ODDIELY MOZGU: 1. zadný mozog 2. stredný mozog 3. medzimozog 4. predný mozog

 • predĺžená miecha (myelencephalon – (5)) – pokračovanie chrbt. miechy, najstarší oddiel mozgu,

• predĺžená miecha (myelencephalon – (5)) – pokračovanie chrbt. miechy, najstarší oddiel mozgu, životne dôležité reflexy (dýchacie, tráviace, obranné) • zadný mozog (metancephalon - ) mozoček + Varolov most • mozoček (6) • most (4)

 • Stedný mozog (mesencephalon – (7)) – sprostredkúva dôležité reflexy (sluchové, zrakové), centrum

• Stedný mozog (mesencephalon – (7)) – sprostredkúva dôležité reflexy (sluchové, zrakové), centrum III. , IV. , V. hlavového nervu • Medzimozog (diencephalon –(2)) – obklopený 1. a 2. komorou hemisfér predného mozgu • Časti: Lôžko (thalamus) Podlôžko (hypothalamus)

 • Predný mozog (telencephalon - (1)) –najväčšia časť CNS • 2 hemisféry, na

• Predný mozog (telencephalon - (1)) –najväčšia časť CNS • 2 hemisféry, na povrchu mozgová kôra (sivá hmota) • sídlo uvedomelej činnosti, pamäti Delí sa na 4 laloky: • Čelový – reč a čuch • Temenný – chuť a kožné receptory • Záhlavný – zrak • Spánkový – sluch, polohovo-pohyb. receptor

Ochorenia CNS • Alzheimerova choroba – deštruktívne ochorenie mozgu, typ demencie • Detská mozgová

Ochorenia CNS • Alzheimerova choroba – deštruktívne ochorenie mozgu, typ demencie • Detská mozgová obrna – u detí spôsobuje kombinované postihutia – fyzické + mentálne • Skleróza multiplex – autoimunitné ochorenie, imunitný systém napáda nervové bunky • Parkinsonova choroba – spôsobená úbytkom nervových buniek nedostatok dopamínu poruchy koordinacie pohybu

Ďakujem za pozornosť Zdroje: http: //www. orin. sk/choroby-a-liecby/ochorenia-hlavy-a-centralnehonervoveho-systemu http: //cs. wikipedia. org/wiki/Centr%C 3%A 1

Ďakujem za pozornosť Zdroje: http: //www. orin. sk/choroby-a-liecby/ochorenia-hlavy-a-centralnehonervoveho-systemu http: //cs. wikipedia. org/wiki/Centr%C 3%A 1 ln%C 3%AD_nervov%C 3%A 1_s oustava http: //cs. wikipedia. org/wiki/M%C 3%ADcha http: //cs. wikipedia. org/wiki/Mozek http: //cs. wikipedia. org/wiki/Zadn%C 3%AD_mozek http: //www. google. sk/imgres? imgurl=&imgrefurl=http: //histologyolm. steveg allik. org/node/328&h=0&w=0&sz=1&tbnid=q. FDV 8 b 7 ew. W 4 HM&tbnh=257&tbnw=196&zoom=1&docid=GHC_p. Fc. G 9 Ig. FWM&h l=sk http: //www. laesieworks. com/spinal/images-spinal/Spinal. Cord. jpg http: //predmety. skylan. sk/7/pri/2/nervova/86 jcloze/brain. png