Vztahy koen kvadratick rovnice Kvadratick rovnice Vlastnosti koen

  • Slides: 12
Download presentation
Vztahy kořenů kvadratické rovnice

Vztahy kořenů kvadratické rovnice

Kvadratická rovnice Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Kořeny jsou: Upravíme na normovanou rovnici Pro kořeny

Kvadratická rovnice Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Kořeny jsou: Upravíme na normovanou rovnici Pro kořeny kvadratické rovnice platí: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Jsou-li x 1, x 2 kořeny normované kvadratické

Kvadratická rovnice Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Jsou-li x 1, x 2 kořeny normované kvadratické rovnice, potom lze kvadratický trojčlen rozložit na součin: kořenoví činitelé Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Jsou-li x 1, x 2 kořeny obecné kvadratické

Kvadratická rovnice Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Jsou-li x 1, x 2 kořeny obecné kvadratické rovnice, potom lze kvadratický trojčlen rozložit na součin: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Z vlastností kořenů kvadratické rovnice vyplývá: a) Kvadratickou rovnici lze řešit také

Kvadratická rovnice Z vlastností kořenů kvadratické rovnice vyplývá: a) Kvadratickou rovnici lze řešit také rozkladem b) Pomocí známých kořenů lze kvadratický trojčlen rozložit na součin lineárních(kořenových) činitelů Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Řešte rovnice na základě vlastností kořenů kvadratické rovnice Protože je a z

Kvadratická rovnice Řešte rovnice na základě vlastností kořenů kvadratické rovnice Protože je a z toho vyplývá Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Řešte rovnice na základě vlastností kořenů kvadratické rovnice Protože je z toho

Kvadratická rovnice Řešte rovnice na základě vlastností kořenů kvadratické rovnice Protože je z toho vyplývá Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Řešte rovnice na základě vlastností kořenů kvadratické rovnice Dostupné z Metodického portálu

Kvadratická rovnice Řešte rovnice na základě vlastností kořenů kvadratické rovnice Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Sestavte kvadratickou rovnici, která má tyto kořeny: Dostupné z Metodického portálu www.

Kvadratická rovnice Sestavte kvadratickou rovnici, která má tyto kořeny: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Rovnice má kořen . Bez řešení rovnice určete chybějící koeficient a druhý

Kvadratická rovnice Rovnice má kořen . Bez řešení rovnice určete chybějící koeficient a druhý kořen. Řešíme soustavu rovnic Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kvadratická rovnice Rovnice má kořen . Bez řešení rovnice určete chybějící koeficient a druhý

Kvadratická rovnice Rovnice má kořen . Bez řešení rovnice určete chybějící koeficient a druhý kořen. Jiný způsob řešení - dosadíme známý kořen do rovnice: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Citace: KOČOVÁ, Kamila. Vzahy mezi kořeny kvadratické rovnice. Metodický portál : Digitální učební materiály

Citace: KOČOVÁ, Kamila. Vzahy mezi kořeny kvadratické rovnice. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12. 10. 2010, [cit. 2012 -07 -08]. Dostupný z WWW: <http: //dum. rvp. cz/materialy/vzahy-mezikoreny-kvadraticke-rovnice-3. html>. ISSN 1802 -4785.