Vzor STROJ Slovensk jazyk pre 4 ronk Z

  • Slides: 13
Download presentation
Vzor STROJ Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ Mgr. Tímea Matušeková

Vzor STROJ Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ Mgr. Tímea Matušeková

Pomenuj obrázky kopec kameň palec nôž štetec oheň, plameň klinec

Pomenuj obrázky kopec kameň palec nôž štetec oheň, plameň klinec

Na akú spoluhlásku sú tieto slová zakončené? kameň kopec oheň nôž klinec palec štetec

Na akú spoluhlásku sú tieto slová zakončené? kameň kopec oheň nôž klinec palec štetec mäkkú spoluhlásku

Napíš podstatné mená v nominatíve plurálu. N, pl. KONTROLA kameň kamene kopec kopce oheň

Napíš podstatné mená v nominatíve plurálu. N, pl. KONTROLA kameň kamene kopec kopce oheň ohne nôž nože klinec klince palec palce štetec štetce -e

Odpovedz na otázky: • Akého rodu sú podstatné mená: kameň, kopec, oheň, nôž, klinec,

Odpovedz na otázky: • Akého rodu sú podstatné mená: kameň, kopec, oheň, nôž, klinec, palec, štetec? • Sú to životné alebo neživotné podstatné mená? • Aké zakončenie majú tieto podstatné mená v základnom tvare? • Aké zakončenie majú v nominatíve množného čísla? • Píše sa pri skloňovaní týchto podstatných mien prípona -y?

Zapamätaj si! Podľa vzoru stroj sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené v

Zapamätaj si! Podľa vzoru stroj sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené v základnom tvare na mäkkú spoluhlásku.

Vzor STROJ SINGULÁR PLURÁL N • stroje G • stroja (čaju) G • strojov

Vzor STROJ SINGULÁR PLURÁL N • stroje G • stroja (čaju) G • strojov D • stroju D • strojom A • stroje L • stroji L • strojoch I • strojom I • strojmi

Vyskloňuj podstatné meno nôž a pozorne sleduj, ako sa mení dvojhláska ô SINGULÁR PLURÁL

Vyskloňuj podstatné meno nôž a pozorne sleduj, ako sa mení dvojhláska ô SINGULÁR PLURÁL N • nôž N • nože G • noža G • nožov D • nožu D • nožom A • nôž A • nože L • noži L • nožoch I • nožom I • nožmi .

Podstatné mená napíš v tvare genitívu a nominatívu -OV množného čísla. -e • •

Podstatné mená napíš v tvare genitívu a nominatívu -OV množného čísla. -e • • kraj mesiac kroj topoľ týždeň závej vankúš meč ____________ ____________ ____________ ____________

Do viet doplň vhodné tvary slov. Pomôž si obrázkami. V byte máme nový _________.

Do viet doplň vhodné tvary slov. Pomôž si obrázkami. V byte máme nový _________. vankúš koša Čakali sme naň celý _________. Dostali sme k nemu aj nový ______. koberec Povedali, že má tvar presného ________. Koberec bol však dlhý, týždeň nožom preto sme ho ______ odrezali. Všetky odrezky sme nakoniec hodili do _____. štvorca

Výborne! Teraz si zopakujme ostatné gramatické kategórie podstatných mien. rod číslo pád vzor za

Výborne! Teraz si zopakujme ostatné gramatické kategórie podstatných mien. rod číslo pád vzor za drevenými salašmi _______ veľa drepov urobil _______ odkrojiť nožom _______ od šikovného maliara _______ v snehových závejoch _______ • udatnému hrdinovi _______ • • •

Ďakujem za pozornosť! www. timi. wbl. sk Ak dokážeš bez chyby vyskloňovať podstatné meno

Ďakujem za pozornosť! www. timi. wbl. sk Ak dokážeš bez chyby vyskloňovať podstatné meno peň, môžeš si spustiť film.