Till dig som r chef Materialet som ligger

  • Slides: 6
Download presentation
Till dig som är chef § Materialet som ligger i ledningssystemet under verksamhetsplanering och

Till dig som är chef § Materialet som ligger i ledningssystemet under verksamhetsplanering och uppföljning, jämställd och jämlik verksamhet, jämställdhet och jämlikhet, APTmaterial och har ett filnamn som inleds med APT har till syfte att underlätta för dig som chef som vill ta upp frågor om jämställdhet, jämlikhet, normer och diskriminering på era arbetsplatsträffar § Materialet är varierande och du väljer det som passar dig och din arbetsgrupp bäst och/eller det som du känner dig mest bekväm med att börja med § Varje presentation är max 5 sidor och innehåller bakgrund, korta fakta samt några diskussionsfrågor – Hur lång tid presentationen tar beror på ämnet liksom gruppens intresse för dialog och diskussion – Ett tips kan vara att börja med de presentationer som är av ”lärande karaktär” § Målsättningen är att varje enhet ska använda APT-materialet vid minst tre APT: er per år för att få igång samtal och diskussioner kring jämställdhet, jämlikhet, normer och diskriminering på sin enhet eller i sin ledningsgrupp § Behöver du stöd eller har frågor kring materialet kontakta Syvonne Nordström, utvecklingsstrateg, 070 -576 34 07 VAD VI GÖR OCH HUR

Härskarteknik: Undanhållande av information MOTSTRATEGI KRÄV KORTEN PÅ BORDET BEKRÄFTARTEKNIK INFORMERA VAD VI GÖR

Härskarteknik: Undanhållande av information MOTSTRATEGI KRÄV KORTEN PÅ BORDET BEKRÄFTARTEKNIK INFORMERA VAD VI GÖR OCH HUR

Härskartekniken: UNDANHÅLLANDE AV INFORMATION § Undanhållande av information – Att ha information och hålla

Härskartekniken: UNDANHÅLLANDE AV INFORMATION § Undanhållande av information – Att ha information och hålla den innebär makt vilket kan hindra en person eller grupp från att handla eller handla på ett annat sätt om de haft informationen. – Det kan handla om att inte få tillgång till möteshandlingar, protokoll, nyheter, utskick eller inbjudningar. – Det kan handla om att diskussionen inför ett beslut sker vid fikat, vid lunchen eller på väg mot en konferens. Beslutet kan sedan lätt fattas vid mötet men för den eller dem som inte var med i diskussionerna inför beslutet kan känna sig överkörda. VAD VI GÖR OCH HUR

Motstrategin: KRÄV KORTEN PÅ BORDET § Härskartekniken Undanhållande av information kan motverkas genom att

Motstrategin: KRÄV KORTEN PÅ BORDET § Härskartekniken Undanhållande av information kan motverkas genom att Kräva korten på bordet § Pratar ”alla andra” om något som om det vore självklart? – Påpeka att du inte har fått någon information. – Påpeka för en överordnad att det finns ett strukturellt problem där du inte får den information som du har rätt till. – Inga beslut ska tas i en grupp om inte alla har getts möjlighet till korrekt information inför beslutet. § Sammanfattat – Du är inte dum, någon gör dig dum genom att inte ge dig information. – Kräv att viktiga frågor skjuts upp om mer tid behövs för inläsning. – Använd det egna nätverket för att skaffa information. § Om detta händer ofta bör utgångspunkten vara – Dålig informationsstruktur i organisationen. – Att en person är omedveten om sitt handlande och om vad det ger för konsekvenser. VAD VI GÖR OCH HUR

Bekräftarteknik: INFORMERA § Bekräftarteknik förebygger och motverkar härskartekniker. Det är ett sätt att förändra

Bekräftarteknik: INFORMERA § Bekräftarteknik förebygger och motverkar härskartekniker. Det är ett sätt att förändra sociala klimat genom nya förhållningssätt. § För att inte själv tillämpa ”undanhållande av information” bör alla vara noga med att informera och inkludera alla parter i beslutsprocesser. § Transparens är en ledstjärna. § Var uppmärksam på individer som kanske är blyga och inte vågar ta så mycket plats eller kräva korten på bordet. § Har ni av ren entusiasm diskuterat ett projekt eller en idé utanför arbetstid? Se till att inkludera alla i diskussionerna när ni sedan ses på jobbet. VAD VI GÖR OCH HUR

ATT DISKUTERA TVÅ OCH TVÅ 1. Vad kan användandet av härskartekniken undanhållande av information

ATT DISKUTERA TVÅ OCH TVÅ 1. Vad kan användandet av härskartekniken undanhållande av information ge för konsekvenser för den som blir utsatt? 2. Hur vanligt tror ni att det är att omgivningen använder sig av bekräftartekniker när en härskarteknik tillämpas? Om ni tror att det är sällan – Vad tror ni att det beror på i sin tur? 3. Om ni upplevde att en kollega fick information undanhållande av en annan kollega/ chef – Hur skulle ni själva vilja agera? Hur tror ni att ni faktisktskulle agera? Om det finns en diskrepans mellan vilja och faktiskt agerande – Vad skulle ni behöva för att agera som ni skulle vilja? 4. Kom överens om en härskarteknik som ni ska vara aktsamma på fram till nästa APT. Kom överens om hur ni ska agera när ni upptäcker en sådan sker (mot kollega, chef, patient, närstående etc) och diskutera olika bekräftartekniker och motstrategiers användbarhet. VAD VI GÖR OCH HUR