Till dig som r chef Materialet som ligger

  • Slides: 6
Download presentation
Till dig som är chef § Materialet som ligger i ledningssystemet under verksamhetsplanering och

Till dig som är chef § Materialet som ligger i ledningssystemet under verksamhetsplanering och uppföljning, jämställd och jämlik verksamhet, jämställdhet och jämlikhet, APTmaterial och har ett filnamn som inleds med APT har till syfte att underlätta för dig som chef som vill ta upp frågor om jämställdhet, jämlikhet, normer och diskriminering på era arbetsplatsträffar § Materialet är varierande och du väljer det som passar dig och din arbetsgrupp bäst och/eller det som du känner dig mest bekväm med att börja med § Varje presentation är max 5 sidor och innehåller bakgrund, korta fakta samt några diskussionsfrågor – Hur lång tid presentationen tar beror på ämnet liksom gruppens intresse för dialog och diskussion – Ett tips kan vara att börja med de presentationer som är av ”lärande karaktär” § Målsättningen är att varje enhet ska använda APT-materialet vid minst tre APT: er per år för att få igång samtal och diskussioner kring jämställdhet, jämlikhet, normer och diskriminering på sin enhet eller i sin ledningsgrupp § Behöver du stöd eller har frågor kring materialet kontakta Syvonne Nordström, utvecklingsstrateg, 070 -576 34 07 VAD VI GÖR OCH HUR

Härskarteknik: Påförande av skuld och skam MOTSTRATEGI INTELLEKTUALISERA BEKRÄFTARTEKNIKEN BEKRÄFTA DIG SJÄLV OCH ANDRA

Härskarteknik: Påförande av skuld och skam MOTSTRATEGI INTELLEKTUALISERA BEKRÄFTARTEKNIKEN BEKRÄFTA DIG SJÄLV OCH ANDRA VAD VI GÖR OCH HUR

HÄRSKARTEKNIKEN: PÅFÖRANDE AV SKULD OCH SKAM § Härskartekniken Påförande av skuld och skam är

HÄRSKARTEKNIKEN: PÅFÖRANDE AV SKULD OCH SKAM § Härskartekniken Påförande av skuld och skam är nära besläktad med dubbelbestraffning och lite mer diffus och svårfångad än de tre första – Någon annan får dig att känna skam och skuld för en handling/händelse/situation trots att det inte är du eller din person som är den utlösande faktorn till händelsen eller situationen. – Kan ses som det sammanlagda resultatet av att bli utsatt för de övriga härskarteknikerna. § Den som inte får information utan blir osynliggjord, förlöjligad och dubbelbestraffad får svårt att känna något annat än ”Allt är mitt fel, jag är misslyckad” – Typ exempel är när kvinnor som blir våldtagna får höra att det är deras fel. § Skam och skuld påförs utifrån men upplevs inifrån vilket också gör den svår att identifiera som härskarteknik. VAD VI GÖR OCH HUR

Motstrategi: INTELLEKTUALISERA § Första steget är att: – Medvetandegöra för dig själv att dina

Motstrategi: INTELLEKTUALISERA § Första steget är att: – Medvetandegöra för dig själv att dina skuld och skamkänslor har påförts av någon annan. – Försök i den mån det går att lyfta ur dig själv ur situationen där du kände skuld och skam senast: § Hur såg situationen ut? § Varför kände du skuld här? § Hur tror du situationen upplevde situationen? § Fanns det något ”dolt” budskap i det som förmedlades till dig och kan du sätta ord på det? § Se situationen utifrån normer i samhället, exempelvis utifrån kön. Känner du skam och skuld utifrån normer om hur en kvinna/man/ens könsidentitet bör vara/upplevas? VAD VI GÖR OCH HUR

Bekräftarteknik: BEKRÄFTA DIG SJÄLV OCH ANDRA § Bekräftarteknik förebygger och motverkar härskartekniker. Det är

Bekräftarteknik: BEKRÄFTA DIG SJÄLV OCH ANDRA § Bekräftarteknik förebygger och motverkar härskartekniker. Det är ett sätt att förändra sociala klimat genom nya förhållningssätt. § Motsatsen till skuld och skam är alla former av beteenden som ger uppbackning, bekräftelse och stöd. § Eftersom påförande av skuld och skam slår till inifrån så är det nödvändigt att bekräftartekniken börjar inifrån. Definiera positiva normer för det liv som du har valt att leva. § Bekräfta dig själv. § Gör dig medveten om de normer som råder i samhället och hur de kan ge skuld och skamkänslor när en inte håller sig inom ramen för normerna för ex hur en kvinna/man ska vara eller om du överhuvudtaget inte identifierar dig som kvinna eller man. VAD VI GÖR OCH HUR

ATT DISKUTERA TVÅ OCH TVÅ 1. Vad kan användandet av härskartekniken påförande av skuld

ATT DISKUTERA TVÅ OCH TVÅ 1. Vad kan användandet av härskartekniken påförande av skuld och skam ge för konsekvenser för den som blir utsatt? 2. Hur vanligt tror ni att det är att omgivningen använder sig av bekräftartekniker när en härskarteknik tillämpas? Om ni tror att det är sällan – Vad tror ni att det beror på i sin tur? 3. Om ni upplevde att en kollega blev utsatt för påförande av skuld och skam av en annan kolleg/chef – Hur skulle ni själva vilja agera? Hur tror ni att ni faktisktskulle agera? Om det finns en diskrepans mellan vilja och faktiskt agerande – Vad skulle ni behöva för att agera som ni skulle vilja? 4. Kom överens om en härskarteknik som ni ska vara aktsamma på fram till nästa APT. Kom överens om hur ni ska agera när ni upptäcker en sådan sker (mot kollega, chef, patient, närstående etc) och diskutera olika bekräftartekniker och motstrategiers användbarhet. VAD VI GÖR OCH HUR