Tarih dersinden alma MAKEDON DEVRMC RGTN KURULUU MDnn

  • Slides: 12
Download presentation
Tarih dersinden çalışma MAKEDON DEVRİMCİ ÖRGÜTÜN KURULUŞU

Tarih dersinden çalışma MAKEDON DEVRİMCİ ÖRGÜTÜN KURULUŞU

MDÖ’nün kuruluş nedenleri �XIX yy Makedo halkı hala Osmanlı idaresi altındaymış. Yapmış olduğu ayaklanmalar

MDÖ’nün kuruluş nedenleri �XIX yy Makedo halkı hala Osmanlı idaresi altındaymış. Yapmış olduğu ayaklanmalar sonucunda başarı elde edemeyen Makedon halkı bu durumdan memnun değilmiş. �Bu durumda Makedo aydınları kendi teşkilatlarını kurmaya karar verirler. �Bu fikirler arasında en tanınışları: Petar Pop Arsov, Pere Toşev, Dame Gruev , İvan hacı Nıkolov ve diğerleri.

Dame Gruev 1871 -1906

Dame Gruev 1871 -1906

Petar Pop Arsov 1868 -1941

Petar Pop Arsov 1868 -1941

Makedon Devrici örgütün kuruluşu �MDÖ ‘nün kurulmasının inisiyatörü Dame Gruevdir. Selanik görüşmelerinde MDÖ’nün kurulmasının

Makedon Devrici örgütün kuruluşu �MDÖ ‘nün kurulmasının inisiyatörü Dame Gruevdir. Selanik görüşmelerinde MDÖ’nün kurulmasının kurucu toplantısını hazırlamış. �Bu toplantı 4 eylul 1893 y Selanikte gerçekleşir. �Toplantıya Dame Gruev , Petar Pop Arsov , İvan Haci Nikolov, Hristo Taarcev , Hristo Batanciev ve Andon

�MDÖ’nün Merkez komite başkanlığına Hristo Tatarçev seçilir. �MDÖ’nün amacı Osmanlı idaresi altında Siyasi Özerk

�MDÖ’nün Merkez komite başkanlığına Hristo Tatarçev seçilir. �MDÖ’nün amacı Osmanlı idaresi altında Siyasi Özerk bir devlet olması dalebi içindeymiş. �Bu amaçla genel ayaklanma hazırlanması gerekteymiş.

MDÖ’nün yayılması ve örgütlenme şekli �MDÖ’nün en yüksek yönetim organı MERKEZ KOMİTEYMİŞ. v bölge

MDÖ’nün yayılması ve örgütlenme şekli �MDÖ’nün en yüksek yönetim organı MERKEZ KOMİTEYMİŞ. v bölge v. Kaza v. Köy komiteleri geliyormuş. Örgüte üye olanlar ant içiyorlarmış. Örgüte üye olanlar sırrı korumaktymışlar. Bu örgütün kendi kurye ve çete grupları varmiş.

�Mektuplar şifreli yazılıyormuş, yönrticilerin ve özel yerlerin takma adları varmış. �Zaman ileredikçe MDÖ ‘nün

�Mektuplar şifreli yazılıyormuş, yönrticilerin ve özel yerlerin takma adları varmış. �Zaman ileredikçe MDÖ ‘nün aydınlarında artma meydana gelmiş. �Bu örgütün başarı göstermesinde en önemli aydınlar arasında Goce Delçev, Gyorçe Petrov ve Pere Toşev önemli rölü oynamakta. �MDÖ’nün gelişmsi 1896 y Selanik kongresinden sonra hız kazanmış.

�Örgüt Gizli Makedon Edirne Devrimci örgütü olarak da tanınmaya başlamış. �Sınır ötesi temsilciği ve

�Örgüt Gizli Makedon Edirne Devrimci örgütü olarak da tanınmaya başlamış. �Sınır ötesi temsilciği ve Anyasa ve tüzük hazırlanmış.

Çetelerin kurulması �MDÖ’nün ilk çeteleri 1897 y Goçe Delcev tarafından gerçekleşir. �Her çetenin kendi

Çetelerin kurulması �MDÖ’nün ilk çeteleri 1897 y Goçe Delcev tarafından gerçekleşir. �Her çetenin kendi voyvodası ve sekreteri varmış. �Çeteler örgüt için para ve başka aktıvıtelerde bulunurlarmış. �Bunlar genelikle dağ ve köylerde gizleniyormuuş.

Goce Delcev 1872 -1903

Goce Delcev 1872 -1903

Örgütün genişlemesinde ki engeller �Mali sorunlar �Balkan devletlerin propagandaları �Sofya’da ki Yüksek Makedon komitesi

Örgütün genişlemesinde ki engeller �Mali sorunlar �Balkan devletlerin propagandaları �Sofya’da ki Yüksek Makedon komitesi