rgtn tasarm ve yaps rgt tasarm Yneticilerin rgtn

  • Slides: 20
Download presentation
Örgütün tasarımı ve yapısı • Örgüt tasarımı • Yöneticilerin örgütün yapısını oluşturma ve değiştirme

Örgütün tasarımı ve yapısı • Örgüt tasarımı • Yöneticilerin örgütün yapısını oluşturma ve değiştirme sürecidir. • İşte uzmanlaşma • Birbirinden ayrı ve kendine özgü özellikleri olan her işin başka bir kişi tarafından yapılmasıdır. Bütün işi bir kişinin yapmasının tam tersidir. 5– 1

Uzmanlaşma ne ölçüde yararlıdır? 5– 2

Uzmanlaşma ne ölçüde yararlıdır? 5– 2

Örgütsel yapıda kontrol • Emir-komuta zinciri • Her kişinin sadece bir üstüne rapor verdiği

Örgütsel yapıda kontrol • Emir-komuta zinciri • Her kişinin sadece bir üstüne rapor verdiği ve sadece bir kişiden emir aldığı ilişkisel ağ. • Denetim alanı • Bir yöneticinin etkin bir şekilde yönetebileceği ast sayısı. 5– 3

Örgütsel Yapı • Yetki • Yönetim pozisyonundaki kişinin emir verme ve yerine getirilmesini talep

Örgütsel Yapı • Yetki • Yönetim pozisyonundaki kişinin emir verme ve yerine getirilmesini talep etme hakkı • Güç • Bir bireyin alınan kararları etkileyebilmesi • Sorumluluk • Faaliyetlerle ilgili yerine getirilmesi gereken yükümlülük. 5– 4

Hat – kurmay yetkisi • Hat Yetkisi • Operasyon birimlerindeki kişileri yönetme, direktif verme

Hat – kurmay yetkisi • Hat Yetkisi • Operasyon birimlerindeki kişileri yönetme, direktif verme ve kontrol etme yetkisidir. • Kurmay yetki • Örgüt politikalarıyla ilgili olarak belli ölçüde yetkiye sahiptir ama operasyon konusunda söz söyleme yetkileri yoktur. Sadece kendi birimlerindeki faaliyetlerle ilgili yetkileri vardır. Bütün destek birimlerinin yetkisi kurmay yetkidir. 5– 5

Emir-Komuta Zinciri Copyright © 2004 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 5– 6

Emir-Komuta Zinciri Copyright © 2004 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 5– 6

Hat yetkisi – Kurmay Yetkisi 5– 7

Hat yetkisi – Kurmay Yetkisi 5– 7

Yetki ve Güç

Yetki ve Güç

Yetki ve güç

Yetki ve güç

Merkezileşme - Merkezkaç Yönetim • Merkezileşme • Kararların yukarıda mı alındığı yoksa ilgili birimlere

Merkezileşme - Merkezkaç Yönetim • Merkezileşme • Kararların yukarıda mı alındığı yoksa ilgili birimlere dağıtıldığı konusuyla ilgilidir. Bütün kararlar üst yönetimde alınıyorsa merkizeleşme yüksektir. • Merkezkaç yönetim • Alt birimleri ve grupları ilgilendiren kararların ilgili ortamlarda alınmasıdır. Üst yönetim bu konuda karar alma yetkisini kendilerine bırakmıştır.

Bölümleştirme Türleri Fonksiyonel Ürün Temelli Müşteri Temelli Coğrafik Süreç

Bölümleştirme Türleri Fonksiyonel Ürün Temelli Müşteri Temelli Coğrafik Süreç

Bölümleştirme • Fonksiyonel • Temel işletme fonksiyonları çerçevesinde • Ürün temelli • Faaliyet ve

Bölümleştirme • Fonksiyonel • Temel işletme fonksiyonları çerçevesinde • Ürün temelli • Faaliyet ve üretim grupları temelinde • Müşteri temelli • Müşteri grupları temelinde genç, yaşlı, yetişken • Coğrafi temelli • Coğrafi bölgeler temelinde örgütlenme • Süreç temelli • İş veya müşteri akışına göre örgütlenme yapılması

Mekanik ve Organik Örgütler • Mekanik örgütler • Bürokratiktir; yüksek derecede uzmanlaşma vardır, resmiyet

Mekanik ve Organik Örgütler • Mekanik örgütler • Bürokratiktir; yüksek derecede uzmanlaşma vardır, resmiyet vardır, kararlar merkezileşmiştir • Organik örgütler • Esnek ve informel yönetim (adhocracy); düşük uzmanlaşma, düşük hiyerarşi, • Düşük resmileşme ve merkezileşme 5– 13

Mekanik ve Organik Örgütler • • • Katı hiyerarşik kurallar Sabit görevler Pek çok

Mekanik ve Organik Örgütler • • • Katı hiyerarşik kurallar Sabit görevler Pek çok kural Resmi haberleşme Merkezi karar verme Uzun ve dik yapılar • • • İşbirliği ve dayanışma Görevlerin dağıtımında esneklik Çok az kural Informal haberleşme Kararların ilgili yetkililere dağıtılması Yatay örgüt yapıları

Teknoloji ve Yapı • Birim üretim • Üretim birim ve küçük partiler halindedir. •

Teknoloji ve Yapı • Birim üretim • Üretim birim ve küçük partiler halindedir. • Kitle halinde üretim • Yoğun ve büyük partiler halinde üretim yapılıyor • Süreç yönetimi • Üretim sürekli süreç halinde gelişiyor.

Örgüt Yapısı Uygulamaları • Basit yapılar • Uzmanlaşma ve formelleşme düşüktür ama merkezileşme yüksektir.

Örgüt Yapısı Uygulamaları • Basit yapılar • Uzmanlaşma ve formelleşme düşüktür ama merkezileşme yüksektir. • Fonksiyonel yapılar • Meslek temelinde faaliyetler gruplanır ve fonksiyonel yapılar oluşturulur. • Bölümsel yapılar • Kendi içinde kendine yeterli olan birimlerin oluşturulması

Fonksiyonel Yapı

Fonksiyonel Yapı

Bölümsel Yapılar 5– 18

Bölümsel Yapılar 5– 18

Diğer örgütsel yapılar • Matris yapılar • Ürün temelli örgüt yapıları ile fonksiyonel yapıların

Diğer örgütsel yapılar • Matris yapılar • Ürün temelli örgüt yapıları ile fonksiyonel yapıların birbiriyle ilişkilendirilmesi. • Takım temelli yapılar • Çalışma grupları ve takımlarından oluşan örgütler • Sınırları olmayan örgütler • Geleneksel yapılarda olmayan sınırları belirlenmemiş örgütler

Matris Yapı

Matris Yapı