Slovn lohy na pohyb 9 Ronk 1 loha

  • Slides: 6
Download presentation
Slovné úlohy na pohyb 9. Ročník

Slovné úlohy na pohyb 9. Ročník

1. Úloha Za autobusom poslali o hodinu neskôr automobil. Kedy a ako ďaleko od

1. Úloha Za autobusom poslali o hodinu neskôr automobil. Kedy a ako ďaleko od miesta štartu dostihol automobil autobus, ak priemerná rýchlosť autobusu bola 60 km/h a automobilu 140 km/h?

2. Úloha 2. Z dvoch turistických osád A, B, vzdialených od seba 40 km

2. Úloha 2. Z dvoch turistických osád A, B, vzdialených od seba 40 km vyšli oproti sebe 2 skupiny turistov. Z osady A vyšla 0 9. 00 h skupina chodcov priemernou rýchlosťou 4 km/h. Z osady B vyšla o 9. 30 h skupina cyklistov priemernou rýchlosťou 15 km/h. Kedy sa stretnú? Vypočítajte aj vzdialenosť miesta ich stretnutia od osád A a B.

3. Úloha Z mesta A do mesta. B vyšlo o 8. 00 h osobné

3. Úloha Z mesta A do mesta. B vyšlo o 8. 00 h osobné auto rýchlosťou 82 km/h. V tom istom čase vyšlo z B do A nákladné auto rýchlosťou 63 km/h. O koľko hodín sa stretnú, ak je vzdialenosť medzi mestami 174 km?

4. Úloha O 6. 40 vyštartovala zo stanice bicyklista rýchlosťou 12 km/h. Presne o

4. Úloha O 6. 40 vyštartovala zo stanice bicyklista rýchlosťou 12 km/h. Presne o 10. 00 sa za ním vydal osobný automobil rýchlosťou 84 km/h. O ktorej hodine osobný automobil dobehne bicyklistu?

5. Úloha Vzdialenosť z mesta A do mesta B je asi 300 km. Z

5. Úloha Vzdialenosť z mesta A do mesta B je asi 300 km. Z obidvoch miest vyšli súčasne oproti sebe dve autá. Jedno išlo priemernou rýchlosťou 80 km/h a druhé priemernou rýchlosťou 70 km/h. O aký čas sa tieto autá stretnú? V akej vzdialenosti od mesta B sa stretnú?