SLOVESN VID jazyk a jazykov komunikace esk jazyk

  • Slides: 9
Download presentation
SLOVESNÝ VID jazyk a jazyková komunikace český jazyk

SLOVESNÝ VID jazyk a jazyková komunikace český jazyk

SLOVESNÝ VID � Rozlišujeme: �a) slovesný vid dokonavý (D) �b) slovesný vid nedokonavý (N)

SLOVESNÝ VID � Rozlišujeme: �a) slovesný vid dokonavý (D) �b) slovesný vid nedokonavý (N)

SLOVESNÝ VID NEDOKONAVÝ � Označuje děj neohraničený, stále probíhající v čase, má tři časy

SLOVESNÝ VID NEDOKONAVÝ � Označuje děj neohraničený, stále probíhající v čase, má tři časy a)minulém - mluvil b)přítomném - mluví c)budoucím – bude mluvit Budoucí čas tvoří některá slovesa pomocí předpony po- nebo pů-: půjde, poběží

SLOVESNÝ VID DOKONAVÝ � Označuje děj ohraničený v čase, má jen dva časy –

SLOVESNÝ VID DOKONAVÝ � Označuje děj ohraničený v čase, má jen dva časy – minulý a budoucí: a)minulém – promluvil b)budoucím – promluví

VIDOVÉ DVOJICE � Slovesa vidu nedokonavého a dokonavého tvoří vidové dvojice vytvořena od stejného

VIDOVÉ DVOJICE � Slovesa vidu nedokonavého a dokonavého tvoří vidové dvojice vytvořena od stejného kořenu – buď pomocí předpony: malovat (N) – zmalovat (D) � nebo pomocí přípony: říci (D) – říkat (N) psát (N) – napsat (D)

CVIČENÍ � Urči 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. u slovesa slovesný vid

CVIČENÍ � Urči 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. u slovesa slovesný vid Viset Prát se Mávat Zhrozit se Kývat Vyzdobit Sednout si

ŘEŠENÍ � Urči 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. u slovesa slovesný vid

ŘEŠENÍ � Urči 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. u slovesa slovesný vid Viset (N) Prát se (D) Mávat (N) Hrozit se (D) Kývat (N) Vyzdobit (D) Sednout si (D)

CVIČENÍ � Označ slovesný vid a doplň sloveso opačného vidu 1. 2. 3. 4.

CVIČENÍ � Označ slovesný vid a doplň sloveso opačného vidu 1. 2. 3. 4. Mýt Prodat Kreslit Psát

ŘEŠENÍ � Označ slovesný vid a doplň sloveso opačného vidu 1. 2. 3. 4.

ŘEŠENÍ � Označ slovesný vid a doplň sloveso opačného vidu 1. 2. 3. 4. Mýt (N) – umýt (D) Prodat (D) – prodávat (N) Zdobit (N) – ozdobit (D) Psát (N) – napsat (D)