Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Komunikace Wh

  • Slides: 6
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Wh question words ve větách VY_22_INOVACE_13 Sada

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Wh question words ve větách VY_22_INOVACE_13 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Eva Dlouhá, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. (vyšší ročníky – opakování) Využití materiálu: procvičení otázek

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. (vyšší ročníky – opakování) Využití materiálu: procvičení otázek v přítomném čase prostém Forma výuky: prezentace v programu Power point, podrobnější metodika viz poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Zopakuj si Wh question words (krátká tázací zájmena začínající většinou písmeny wh). Zkuste si

Zopakuj si Wh question words (krátká tázací zájmena začínající většinou písmeny wh). Zkuste si je tentokrát dát sami do anglického jazyka. kdo kdy who kde, kam jak when čí where how whose Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692 which který co, jaký proč why what

Utvořte sami jednoduché otázky s těmito tázacími zájmeny. Whose book is this? Who are

Utvořte sami jednoduché otázky s těmito tázacími zájmeny. Whose book is this? Who are you? Where have you been? Why are you so sad? What do you think? How old are you? When were you born? Which of these cars do you like? Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Wh tázací zájmena stojí vždy na začátku otázky. Někdy je otázka bez tohoto slovíčka,

Wh tázací zájmena stojí vždy na začátku otázky. Někdy je otázka bez tohoto slovíčka, poznáš kdy? Přelož následující věty do anglického jazyka. Čteš rád knihy? Do you like reading books? Proč rád čteš knihy? Why do you like reading books? Šel jsi včera plavat? Did you go swimming yesterday? Kam jsi šel? Where did you go? Budeš (zamýšlíš) hrát fotbal? Are you going to play football? Kdy budeš (zamýšlíš) hrát fotbal? When are you going to play football? Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692