Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Komunikace Picture

  • Slides: 6
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Picture describing VY_22_INOVACE_31 Sada 2 Základní škola

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Picture describing VY_22_INOVACE_31 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Vanda Steinová, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Využití materiálu: popis obrázku, důraz na využití vazby

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Využití materiálu: popis obrázku, důraz na využití vazby there is/are a přítomného času průběhového Forma výuky: prezentace v programu Power. Point, podrobnější metodika viz. poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Answer the questions • How many people can you see in the picture? •

Answer the questions • How many people can you see in the picture? • Where are they? • What are they doing? • What is their favourite programme? Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Take your exercise book and describe the room. There are three men in the

Take your exercise book and describe the room. There are three men in the living room. They are watching ice hockey match. They are having a drink. They are talking about the match. There is a sofa and a coffee table in the living room. Now look at the picture carefully and try to remember as much as possible. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Answer the questions • What colour is the carpet? • What colour is the

Answer the questions • What colour is the carpet? • What colour is the sofa? • What is each man wearing? • How many glasses are there on the table? Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692