REALISMUL Definitie Realismul este un curent literarartistic aprut

  • Slides: 11
Download presentation
REALISMUL

REALISMUL

Definitie § Realismul este un curent literar-artistic, apărut în Franţa la mijlocul secolului al

Definitie § Realismul este un curent literar-artistic, apărut în Franţa la mijlocul secolului al XIX-lea, ce îşi propune reprezentarea obiectiva şi veridică a realităţii.

Context social- cultural § dezvoltarea ştiinţelor: medicină, psihologie, antropologie care generează o orientare raţionalistă,

Context social- cultural § dezvoltarea ştiinţelor: medicină, psihologie, antropologie care generează o orientare raţionalistă, pozitivistă, subliniind relaţia dintre om şi societate, om şi mediu, elementele care determină formarea şi evoluţia speciei umane. ( G. Cuvier, Ch. Darwin, H. Taine) § dezvoltarea burgheziei şi a sistemului capitalist § dezvoltarea presei

Caracteristici ale realismului § Dacă romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilităţii, urmărind să emoţioneze

Caracteristici ale realismului § Dacă romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilităţii, urmărind să emoţioneze , să impresioneze, realismul se adresează raţiunii, având drept ţintă adevărul, cunoaşterea, înţelegerea lumii, a raportului dintre individ şi societate. Imaginaţia nelimitată a romanticilor este înlocuită cu observarea şi analizarea atentă a realitătii.

§ principiul veridicităţii şi al verosimilităţii: realismul ofera o imagine a omului şi a

§ principiul veridicităţii şi al verosimilităţii: realismul ofera o imagine a omului şi a lumii cât mai aproape de adevăr, fără să idealizeze , să înfrumuseţeze, fără să caute senzaţionalul, spectaculosul. Ceea ce conteaza este iluzia realităţii, impresia de real, credibilul

§ Degas, Absintul

§ Degas, Absintul

§ preocuparea pentru social. § Textul realist prezintă o imagine cât mai clară şi

§ preocuparea pentru social. § Textul realist prezintă o imagine cât mai clară şi mai complexă a societăţii dintr-un timp şi un spaţiu istoric determinat, evidenţiind structura şi mecanismele sociale. Omul este înţeles ca o fiinţa socială care trăieşte, se dezvoltă, se formează în mijlocul unei anumite societăţi. Relaţia om-societate este una dintre temele fundamentale realismului. § Un subiect privilegiat în realism este banul, modul în care acesta influenţează destine şi caractere. Tema banului/ a înavuţirii este însoţită de o atitudine critică în faţa tendinţei de transformare a banului în valoare supremă.

Degas, Afaceri cu bumbac

Degas, Afaceri cu bumbac

preocuparea pentru psihologic. Scriitorul realist analizează mecanismele psihologice ale individului, viaţa interioară a acestuia

preocuparea pentru psihologic. Scriitorul realist analizează mecanismele psihologice ale individului, viaţa interioară a acestuia

§ acţiunea prezintă viaţa cotidiană, cu detaliile ei banale, comune. Tocmai această insistenţa pe

§ acţiunea prezintă viaţa cotidiană, cu detaliile ei banale, comune. Tocmai această insistenţa pe detaliul semnificativ creează iluzia realităţii; § ca modalitate narativă predomină scenă , care prin detaliile ei , oferă senzaţia de eveniment concret, viu, real;