RAKSKO Spracovala Mgr Ivana Oenov POLOHA A ROZLOHA

  • Slides: 18
Download presentation
RAKÚSKO Spracovala: Mgr. Ivana Očenášová

RAKÚSKO Spracovala: Mgr. Ivana Očenášová

POLOHA A ROZLOHA � � � Vnútrozemský štát, západne od Slovenska 83 858 km²

POLOHA A ROZLOHA � � � Vnútrozemský štát, západne od Slovenska 83 858 km² Hraničí so štátmi: Českom, Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom, Talianskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Nemeckom

� � Hlavné mesto: Viedeň Úradný jazyk: nemčina Mena: euro (€) Medzinárodný kód: AUT

� � Hlavné mesto: Viedeň Úradný jazyk: nemčina Mena: euro (€) Medzinárodný kód: AUT

POVRCH A VODSTVO � � � Značnú časť rozlohy zaberajú Alpy: Bavorské Alpy, Ötztalské

POVRCH A VODSTVO � � � Značnú časť rozlohy zaberajú Alpy: Bavorské Alpy, Ötztalské Alpy, Zillertalské Alpy, Karnské Alpy, Vysoké Taury, Nízke Taury S Rakúska – Rakúska žulová plošina SV Rakúska – Viedenský les Druhý najhornatejší štát Európy Prispôsobenie dopravy k pohoriam

POVRCH A VODSTVO � � � � � celá vodná sústava patrí k Dunaju

POVRCH A VODSTVO � � � � � celá vodná sústava patrí k Dunaju – Čierne more Dunaj sa využíva na lodnú dopravu Najdôležitejšie prítoky - Inn, Lech, Traun, Salzach, Enns Na juhu sú najväčšie toky Dráva a Mura Vodné elektrárne Rakúsko má aj veľa jazier Neziderské(pri maďarskej hranici) časť Bodamského (hranica s Nemeckom a Švajčiarskom) Atterské jazero (v Hornom Rakúsku) - v Soľnej komore

MAPA RIEK RAKÚSKA

MAPA RIEK RAKÚSKA

OBYVATEĽSTVO A SÍDLA � � � Počet obyvateľov: 8 384 691 Hustota obyvateľstva: 1

OBYVATEĽSTVO A SÍDLA � � � Počet obyvateľov: 8 384 691 Hustota obyvateľstva: 1 ob/98 km² Rímskokatolícka cirkev 84% Tretie najpočetnejšie náboženstvo islam Najväčšie mestá: Viedeň, Graz, Linec, Salzburg, Innsbruck

POĽNOHOSPODÁRSTVO A HOSPODÁRSTVO � � � � Chov hovädzieho dobytka a oviec Mlieko, mliečne

POĽNOHOSPODÁRSTVO A HOSPODÁRSTVO � � � � Chov hovädzieho dobytka a oviec Mlieko, mliečne výrobky, syry Čokoláda Drevospracujúci priemysel (papier, hudobné nástroje) Chemický priemysel (spracovanie dovážanej ropy) Magnezit (2. najväčší výrobca na svete) Nemá žiadnu jadrovú elektráreň

ZAUJÍMAVOSTI , , rakúsky´´ Karibik – jazero Wörthersee

ZAUJÍMAVOSTI , , rakúsky´´ Karibik – jazero Wörthersee

Burgtheater - Dvorné divadlo rakúske národné divadlo vo Viedni a jedno z najvýznamnejších nemecko

Burgtheater - Dvorné divadlo rakúske národné divadlo vo Viedni a jedno z najvýznamnejších nemecko - jazyčných divadiel.

HUDOBNÍ SKLADATELIA W. A. Mozart Joseph Haydn

HUDOBNÍ SKLADATELIA W. A. Mozart Joseph Haydn

Natural history museum Vienna

Natural history museum Vienna

Sisi múzeum

Sisi múzeum

Dóm sv. Štefana

Dóm sv. Štefana

PRATER – ZÁBAVNÝ PARK

PRATER – ZÁBAVNÝ PARK

WIENER RATHAUS

WIENER RATHAUS

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť