Pnske vojny 264 146 pred Kr Mgr Pavol

  • Slides: 15
Download presentation
Púnske vojny (264 -146 pred Kr. ) Mgr. Pavol Ročkár

Púnske vojny (264 -146 pred Kr. ) Mgr. Pavol Ročkár

Obsah Ciele a rozvíjané kompetencie učiva Prvá púnska vojna (264 -241 pred Kr. )

Obsah Ciele a rozvíjané kompetencie učiva Prvá púnska vojna (264 -241 pred Kr. ) Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) Tretia púnska vojna (149 -146 pred Kr. ) Záver

Cieľ a rozvíjané kompetencie učiva Cieľ: Dané učivo v prezentácii – téma Púnske vojny

Cieľ a rozvíjané kompetencie učiva Cieľ: Dané učivo v prezentácii – téma Púnske vojny (264 -146 pred Kr. ) – je určené žiakom I. ročníka SOŠ na hodinu dejepisu tematického celku: Staroveký Rím. Žiak bude vedieť s pomocou priložených mapiek a textu uviesť príčiny, priebeh a dôsledky všetkých troch púnskych vojen.

Cieľ a rozvíjané kompetencie učiva Rozvíjané kompetencie učiva: • komunikácia v materinskom jazyku: pri

Cieľ a rozvíjané kompetencie učiva Rozvíjané kompetencie učiva: • komunikácia v materinskom jazyku: pri práci s textom a obrazovými zdrojmi tlmočiť myšlienky, pocity, fakty a názory na príčiny a dôsledky púnskych vojen ústnou formou • spoločenské a občianske kompetencie: prostredníctvom faktov o púnskych vojnách si uvedomiť deštrukčné vplyvy vojen na ľudskú spoločnosť ale i ich význam pre ďalšie smerovanie histórie OBSAH ZÁVER

Prvá púnska vojna (264 -241 pred Kr. ) • Príčinou Prvej púnskej vojny (264

Prvá púnska vojna (264 -241 pred Kr. ) • Príčinou Prvej púnskej vojny (264 – 241 pred Kr. ) bol spor Kartága a Ríma o Sicíliu. Vojna bola dlho nerozhodná, lebo Rimania víťazili na súši a Kartáginci zasa na mori. • V roku 241 pred Kr. Rimania pri západnom pobreží Sicílie napokon rozhodujúco porazili aj kartáginské loďstvo a vojsko vedené Hamilcarom Barcasom. Na základe zmluvy Kartágo stratilo Sicíliu, ktorá sa stala prvou provinciou Ríma a Kartáginci museli zaplatiť veľké vojnové reparácie a prišli aj o Sardíniu a Kroziku.

Prvá púnska vojna (264 -241 pred Kr. ) OBSAH Stredomorie pred Prvou púnskou vojnou

Prvá púnska vojna (264 -241 pred Kr. ) OBSAH Stredomorie pred Prvou púnskou vojnou (264 -241 pred Kr. ) ZÁVER

Druhá Púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Príčinou Druhej púnskej vojny (218

Druhá Púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Príčinou Druhej púnskej vojny (218 – 201 pred Kr. ) bol útok kartáginského veliteľa Hannibala na mesto Saguntum – spojenca Ríma na Pyrenejskom polostrove. • Rimania preto vypovedali Kartágu vojnu a Hannibal sa v roku 218 pred Kr. vypravil cez Pyreneje a Alpy do Itálie. V Pádskej nížine sa k Hannibalovi pridávali Galovia. Porazil Rimanov vo veľkých bitkách pri Trasimentskom jazere (217 pred Kr. ) a pri Cannách (216 pred Kr. ), čo bola najťažšia rímska porážka v dejinách, kde prišli Rimania o 70 000 mužov.

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Roku 212 pred Kr. sa

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Roku 212 pred Kr. sa Hannibal následne objavil s vojskom pred bránami Ríma, výraznejší úspech však už potom nedosiahol. Medzitým Rimania poslali vojsko do Hispánie, kde postupne pod vedením Publia Cornelia Scipiona ovládli kartáginské mestá. • Roku 204 pred Kr. sa Scipio vylodil na pobreží Afriky a Hannibal sa musel stiahnuť z Itálie a vypraviť späť do Afriky. V bitke pri meste Zama roku 202 pred Kr. utrpeli Kartáginci definitívnu porážku. Kartágo následným mierom z roku 201 pred Kr. stratilo všetky územia v Hispánii.

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Rímsky historik Titus Livius popisuje

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Rímsky historik Titus Livius popisuje osobnosť najlepšieho generála kartáginských vojsk počas Druhej púnskej vojny (218 -201 pred Kr. ) Hannibala nasledovne: • „Neobyčajne smelo sa púšťal do každého nebezpečenstva a vyznačoval sa mimoriadnou rozvahou. Bol rovnako otužilý proti horúčave i proti chladu. Jedol a pil toľko, koľko si vyžadovala prirodzená potreba jeho tela. Zaobišiel sa bez mäkkého lôžka a ani si nevyžadoval ticho pri odpočinku. Ani oblečením sa nijako nelíšil od svojich spolubojovníkov. Bol najlepší spomedzi jazdcov, najlepší spomedzi pešiakov. Prvý odchádzal do boja a posledný sa z neho vracal. . “ • Pozorne si prečítajte text a zakrúžkujte v ňom tú časť, v ktorej Titus Livius pripodobňuje Hannibala k obyčajným vojakom.

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Rímsky historik Titus Livius popisuje

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) • Rímsky historik Titus Livius popisuje osobnosť najlepšieho generála kartáginských vojsk počas Druhej púnskej vojny (218 -201 pred Kr. ) Hannibala nasledovne: • „Neobyčajne smelo sa púšťal do každého nebezpečenstva a vyznačoval sa mimoriadnou rozvahou. Bol rovnako otužilý proti horúčave i proti chladu. Jedol a pil toľko, koľko si vyžadovala prirodzená potreba jeho tela. Zaobišiel sa bez mäkkého lôžka a ani si nevyžadoval ticho pri odpočinku. Ani oblečením sa nijako nelíšil od svojich spolubojovníkov. Bol najlepší spomedzi jazdcov, najlepší spomedzi pešiakov. Prvý odchádzal do boja a posledný sa z neho vracal. . “

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) Znázornite na mape Hannibalov pochod do

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) Znázornite na mape Hannibalov pochod do Itálie

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) Hannibalov pochod do Itálie.

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) Hannibalov pochod do Itálie.

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) OBSAH Hannibalov pochod do Itálie ZÁVER

Druhá púnska vojna (218 -201 pred Kr. ) OBSAH Hannibalov pochod do Itálie ZÁVER

Tretia púnska vojna (149 -146 pred Kr. ) • Tretiu púnsku vojnu (149 –

Tretia púnska vojna (149 -146 pred Kr. ) • Tretiu púnsku vojnu (149 – 146 pred Kr. ) vyprovokoval spojenec Ríma numidský kráľ Massinisa. Kartágo sa začalo brániť a tak na základe mierovej zmluvy mu Rím vypovedal vojnu. Mesto Rimania po dvojročnom obliehaní dobyli, pričom z jeho 500 000 obyvateľov prežilo boje len 50 000, ktorí mohli byť predaný do otroctva. • Zničením Kartága Rím zlikvidoval svojho najväčšieho konkurenta a rozšíril svoje územie o novú provinciu – Afriku (dnešné Tunisko). OBSAH ZÁVER

Záver • Ďakujem za pozornosť. • Moje kontaktné údaje sú: • iulius@centrum. sk •

Záver • Ďakujem za pozornosť. • Moje kontaktné údaje sú: • [email protected]. sk • Použité zdroje: • http: //www. history. com/topics/hannibal/videos#ham ilcar-barca-and-the-punic-wars • http: //no. wikipedia. org/wiki/Fil: Hannibal_route_of_i nvasion. gif • http: //en. wikipedia. org/wiki/Punic_Wars OBSAH