POLOHA A ROZLOHA SLOVENSKA 9 ronk ROZLOHA 49

  • Slides: 16
Download presentation
POLOHA A ROZLOHA SLOVENSKA 9. ročník

POLOHA A ROZLOHA SLOVENSKA 9. ročník

ROZLOHA 49 036 km² Estónsko, Dánsko, • menší štát (podobne ako. . . )

ROZLOHA 49 036 km² Estónsko, Dánsko, • menší štát (podobne ako. . . ) Bosna a Hercegovina) • v srdci Európy Stred Európy – kostol sv. Jána v Kremnických Baniach

POLOHA NA ZEMI Slovensko je bližšie k : ? • severnému pólu 4500 km

POLOHA NA ZEMI Slovensko je bližšie k : ? • severnému pólu 4500 km 5300 km • rovníku Slovensko leží na severnej a východnej pologuli + 1 h oproti svetovému času

VNÚTROZEMSKÝ ŠTÁT • najbližšie more: . m é n r Seve ltské m. a

VNÚTROZEMSKÝ ŠTÁT • najbližšie more: . m é n r Seve ltské m. a B m k 5 3 6 520 km é sk an dr m Ja 5 k 36 Čierne m. 731 km . m

OKRAJOVÉ BODY Oravská Polhora 200 km Nová Sedlica 429 km Záhorská Ves Patince Tvar

OKRAJOVÉ BODY Oravská Polhora 200 km Nová Sedlica 429 km Záhorská Ves Patince Tvar územia – podlhovastý v rovnobežkovom smere

OKRAJOVÉ BODY najsevernejší bod: ORAVSKÁ POLHORA 49° 37´N najjužnejší bod: PATINCE 47° 44´N •

OKRAJOVÉ BODY najsevernejší bod: ORAVSKÁ POLHORA 49° 37´N najjužnejší bod: PATINCE 47° 44´N • rozdiel S-J ≐ 2° nespôsobuje zmenu klímy najzápadnejší bod: ZÁHORSKÁ VES 16° 50´E najvýchodnejší bod: NOVÁ SEDLICA 22° 34´E • rozdiel V – Z ≐ 6° ovplyvňuje čas východu Slnka o 23 min

NADMORSKÁ VÝŠKA najvyšší bod SR – Gerlachovský štít 2655 m n. m. najnižší bod

NADMORSKÁ VÝŠKA najvyšší bod SR – Gerlachovský štít 2655 m n. m. najnižší bod SR – Streda nad Bodrogom 94 m n. m. Slovensko leží na rozhraní Karpát a Panónskej panvy.

GERLACHOVSKÝ ŠTÍT

GERLACHOVSKÝ ŠTÍT

STREDA NAD BODROGOM

STREDA NAD BODROGOM

HLAVNÉ EURÓPSKE ROZVODIE Cez Slovensko prechádza rozvodie medzi Čiernym a Baltským morom.

HLAVNÉ EURÓPSKE ROZVODIE Cez Slovensko prechádza rozvodie medzi Čiernym a Baltským morom.

ŠTÁTNE HRANICE Celková dĺžka hraníc je 1652, 2 km.

ŠTÁTNE HRANICE Celková dĺžka hraníc je 1652, 2 km.

ŠTÁTNE HRANICE Dĺžka hraníc: 1. MAĎARSKO 2. POĽSKO 3. ČESKO 4. RAKÚSKO 5. UKRAJINA

ŠTÁTNE HRANICE Dĺžka hraníc: 1. MAĎARSKO 2. POĽSKO 3. ČESKO 4. RAKÚSKO 5. UKRAJINA 678 km 597 km 240 km 106 km 98 km

EURÓPSKA ÚNIA SLOVENSKO je súčasťou EÚ od 1. 5. 2004. V súčasnosti má únia

EURÓPSKA ÚNIA SLOVENSKO je súčasťou EÚ od 1. 5. 2004. V súčasnosti má únia 28 členov.

EUROZÓNA SLOVENSKO je súčasťou eurozóny od 1. 1. 2009. V súčasnosti má eurozóna 17

EUROZÓNA SLOVENSKO je súčasťou eurozóny od 1. 1. 2009. V súčasnosti má eurozóna 17 členov.

SCHENGENSKÝ PRIESTOR SLOVENSKO je súčasťou Schengenského priestoru od 21. 12. 2007. Členmi priestoru sú

SCHENGENSKÝ PRIESTOR SLOVENSKO je súčasťou Schengenského priestoru od 21. 12. 2007. Členmi priestoru sú väčšinou štáty EÚ.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !