Profil przyrodniczy Dla kogo jest profil przyrodniczy Profil

  • Slides: 8
Download presentation
Profil przyrodniczy

Profil przyrodniczy

Dla kogo jest profil przyrodniczy? Profil przyrodniczy to wybór dla osób, które Jakie przedmioty

Dla kogo jest profil przyrodniczy? Profil przyrodniczy to wybór dla osób, które Jakie przedmioty oferujemy w rozszerzeniu? wiążą swoją przyszłość ze studiami na wielu kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, np. mechatronika, ● ● ● matematyka biologia chemia mechanika i budowa maszyn, lotnictwo, Języki obce do wyboru: robotyka, automatyka, elektrotechnika, budownictwo, matematyka stosowana, ekonomia, medycyna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia. ● ● język angielski (podstawa lub kontynuacja) język francuski (podstawa lub kontynuacja) język niemiecki (podstawa lub kontynuacja) język włoski (podstawa)

Co otrzymujesz? Uczniowie na profilu przyrodniczym będą korzystali z nowocześnie wyposażonych sal i laboratoriów,

Co otrzymujesz? Uczniowie na profilu przyrodniczym będą korzystali z nowocześnie wyposażonych sal i laboratoriów, doposażonych i zmodernizowanych dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 „Uczymy metodą eksperymentu”. Lekcje z chemii i biologii będą prowadzone z podziałem na grupy. W ramach realizowania przedmiotów dodatkowych uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z ratownictwa medycznego oraz informatyki i robotyki w zakresie „C++ and Python programming basics”.

Warsztaty, wykłady, wyjazdy przedmiotowe ● zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ●

Warsztaty, wykłady, wyjazdy przedmiotowe ● zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ● zajęcia w Instytucie Matematyki, Instytucie Fizyki i Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego, ● warsztaty z fizyki jądrowej i medycyny nuklearnej w NCBJ w Świerku, ● warsztaty Koła Biotechnologów Politechniki Śląskiej, ● zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik, ● zajęcia laboratoryjne w Bio. Centrum Edukacji Naukowej, ● zajęcia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, ● zajęcia na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ● coroczny udział w Ogólnopolskiej Nocy Biologów, Śląskim Festiwalu Nauk, Święcie Liczby Pi.

Konkursy Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w konkursach organizowanych przez: ●

Konkursy Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w konkursach organizowanych przez: ● Politechnikę Śląską, ● Uniwersytet Śląski, ● Uniwersytet Jagielloński, ● konkursy organizowane przez Pałac Młodzieży w Katowicach oraz w: ● Olimpiadzie Chemicznej, ● Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Współpraca z instytucjami ● Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego ● Wydział Nauk

Współpraca z instytucjami ● Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego ● Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego ● Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku ● Wydział Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ● Wydziały Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Chemiczny Politechniki Śląskiej ● Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ● Erasmus+ Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projektach i wymianach międzynarodowych.

Co otrzymasz? • Rozwiniesz swoje zainteresowania i pasje matematyczno - przyrodnicze. • Przygotujesz się

Co otrzymasz? • Rozwiniesz swoje zainteresowania i pasje matematyczno - przyrodnicze. • Przygotujesz się do egzaminu dojrzałości na zajęciach prowadzonych przez egzaminatorów OKE (już od pierwszej klasy). • Przygotujesz się do olimpiad, konkursów z zakresu: matematyki, ekologii, ochrony przyrody, chemii. • W ramach “Akademickiej Emilki” będziesz brał udział w wykładach prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich. • Rozwiniesz swoje zainteresowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez: wykłady, spotkania z lekarzami (często naszymi absolwentami), zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. • Poznasz zasady funkcjonowania otaczającej przyrody poprzez udział w zajęciach terenowych, warsztatach ekologicznych.

Dołącz do nas!!! Profil przyrodniczy w Plater

Dołącz do nas!!! Profil przyrodniczy w Plater