PRofil JZYKOWY Dla kogo jest profil jzykowy Profil

  • Slides: 9
Download presentation
PRofil JĘZYKOWY

PRofil JĘZYKOWY

Dla kogo jest profil językowy? Profil językowy przygotowywać będzie uczniów do dalszego kształcenia na

Dla kogo jest profil językowy? Profil językowy przygotowywać będzie uczniów do dalszego kształcenia na kierunkach prowadzących zajęcia w języku angielskim głównie studiach filologicznych, ale również innych kierunkach (ekonomicznych lub prawniczych) gdzie wykładowym językiem jest angielski. Absolwenci tego profilu będą mogli podjąć studia również na kierunkach związanych z pozostałymi rozszerzeniami np. : stosunki międzynarodowe, psychologia czy dziennikarstwo. Jakie przedmioty oferujemy w rozszerzeniu? �� język polski �� język angielski �� historia lub geografia Języki obce do wyboru: �� język francuski (podstawa lub kontynuacja) �� język niemiecki (podstawa lub kontynuacja) �� język hiszpański (podstawa)

Osoby wybierające profil językowy rozwiną swoje umiejętności Co otrzymujesz? lingwistyczne podczas zajęć nie tylko

Osoby wybierające profil językowy rozwiną swoje umiejętności Co otrzymujesz? lingwistyczne podczas zajęć nie tylko szkolnych, ale i w instytucjach, z którymi współpracujemy. Wezmą również udział w wielu konkursach warsztatach językowych, Dniu Języków Obcych, z wolontariuszami z całego świata w ramach programu Euroweek, wyjściach do teatru i do kina oraz wyjazdach zagranicznych. Oferujemy zajęcia dodatkowe: ● Let’s talk (zajęcia głównie oparte na konwersacji) ● English around the world (zajęcia oparte na materiałach multimedialnych t. j. filmach, nagraniach audio i ćwiczeniach o tematyce szeroko pojętej cywilizacji krajów anglojęzycznych)

Czym są zajęcia ENGLISH AROUND THE WORLD? To zajęcia pozwalające na: ● ● ●

Czym są zajęcia ENGLISH AROUND THE WORLD? To zajęcia pozwalające na: ● ● ● poszerzenie horyzontów myślowych młodzieży w kontekście różnych zjawisk i odmienności kulturowych pojawiających się we współczesnym świecie, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne często egzotyczne zwyczaje i tradycje, kształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania poznanych wiadomości w komunikacji interpersonalnej, w formie ustnej i pisemnej. Podczas zajęć wykorzystywane będą materiały multimedialne w formie filmów, nagrań audio i towarzyszących im ćwiczeń zamieszczonych na stronach internetowych British Council, kanałach Expedia czy Anglophenia. Uzupełnieniem realizowanego materiału będą różnorodne teksty z innych publikacji (również internetowych) o tematyce szeroko pojętej cywilizacji krajów anglojęzycznych i nie tylko.

Współpracujemy z różnymi instytucjami Instytut Języka Angielskiego na Uniwersytecie Śląskim W ramach porozumienia partnerskiego

Współpracujemy z różnymi instytucjami Instytut Języka Angielskiego na Uniwersytecie Śląskim W ramach porozumienia partnerskiego udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowców Filologii Angielskiej. American Corner Udział w wykładach w Bibliotece Amerykańskiej w Katowicach. Eurolingua - Prywatna Szkoła Języka Angielskiego Współorganizacja cyklicznych konkursów wiedzy o Wielkiej Brytanii. Wydział Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego Cykliczne wykłady dla uczniów w naszej placówce. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie Udział w Ogólnopolskim Konkursie Realioznawczym “Turbolandeskunde”. Wydawnictwa językowe Udział w konkursach organizowanych przez wydawnictwo “Draco”.

W klasie językowej stawiamy na nauczanie języków obcych na wysokim poziomie. Oferujemy: ● Rzetelne

W klasie językowej stawiamy na nauczanie języków obcych na wysokim poziomie. Oferujemy: ● Rzetelne przygotowanie do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. ● Udział w warsztatach w Bibliotece Amerykańskiej - American Corner, ● Udział w warsztatach i wykładach w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego ● Wyjazdy na spektakle teatralne w języku obcym i udział w projekcjach filmowych, ● Wyjazdy zagraniczne, ● Udział w różnorodnych projektach edukacyjnych i konkursach,

Co jest dla nas ważne? ★ Absolwent PROFILU JĘZYKOWEGO posiada umiejętności płynnego posługiwania się

Co jest dla nas ważne? ★ Absolwent PROFILU JĘZYKOWEGO posiada umiejętności płynnego posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie. ★ Kompleksowo przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego. ★ Wyposażymy Cię w podstawowe umiejętności przydatne przyszłym tłumaczom i językoznawcom. ★ Z nami nauczysz się myślenia w języku obcym dzięki poznaniu zagadnień edukacji globalnej i kulturowej. ★ Udział w projektach edukacyjnych pozwoli Ci kształtować kompetencje miękkie, a w szczególności motywację, organizację pracy własnej i zespołowej, otwartość i komunikatywność w języku obcym.

Dołącz do nas! Profil językowy w Plater

Dołącz do nas! Profil językowy w Plater