Profesor Nicoleta Varlan DEFINIIE Adjectivul este partea de

  • Slides: 13
Download presentation
Profesor Nicoleta Varlan

Profesor Nicoleta Varlan

DEFINIŢIE • Adjectivul este partea de vorbire care exprimă înşuşirea unui obiect. • Adjectivul

DEFINIŢIE • Adjectivul este partea de vorbire care exprimă înşuşirea unui obiect. • Adjectivul determină un substantiv sau un substitut al acestuia şi se acordă în gen, număr şi caz cu cuvântul determinat.

FELUL ADJECTIVELOR • Adjective propriu-zise : frumos, bun • Adjective provenite din : _verb

FELUL ADJECTIVELOR • Adjective propriu-zise : frumos, bun • Adjective provenite din : _verb la participiu: înflorit _verb la gerunziu: fumegânde _pronume(adjective pronominale) : acest oraş _ adverbe: haine gata

După terminaţie, adjectivele sunt: • Variabile, când îşi modifică forma în vorbire. Ele pot

După terminaţie, adjectivele sunt: • Variabile, când îşi modifică forma în vorbire. Ele pot avea, după masculin şi feminin, singular şi plural: -patru forme: bun, bună, buni, bune -trei forme: cenuşiu, cenuşie, cenuşii -două forme: limpede, limpezi • Invariabile, când nu îşi modifică forma în vorbire: gri, maro, cumsecade, eficace

GRADELE DE COMPARAŢIE • 1. POZITIVUL enunţă însuşirea fără a o compara: elev silitor

GRADELE DE COMPARAŢIE • 1. POZITIVUL enunţă însuşirea fără a o compara: elev silitor • 2. COMPARATIVUL: -de superioritate mai silitor -de egalitate la fel de silitor -de inferioritate mai puţin silitor • SUPERLATIVUL : -relativ cel mai silitor -absolut foarte silitor

Notă: • Unele adjective nu pot avea grade de comparaţie, fie pentru faptul că

Notă: • Unele adjective nu pot avea grade de comparaţie, fie pentru faptul că însuşirea exprimată nu poate fi comparată, fie că, la origine, ele sunt deja comparative sau superlative. • Exemple: interior, inferior, superior, oral, suprem, unic, general, perfect, principal, optim, ultim, uriaş, întreg, mort, complet

Articolul demonstrativ sau adjectival • Leagă un adjectiv de substantivul determinat. Ex. Vreau caietul

Articolul demonstrativ sau adjectival • Leagă un adjectiv de substantivul determinat. Ex. Vreau caietul cel roşu. • Articolul demonstrativ se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul determinat de adjectiv: Ex. Le dau notă mare fetelor celor harnice, nu fetelor celor leneşe.

LOCUŢIUNEA ADJECTIVALĂ • Este grupul unitar de cuvinte, care este sinonim cu un adjectiv

LOCUŢIUNEA ADJECTIVALĂ • Este grupul unitar de cuvinte, care este sinonim cu un adjectiv şi se comportă în propoziţie ca adjectivul: El este un bărbat cu scaun la cap. Alte exemple de locuţiuni adjectivale: cu dare de mână-înstărit, bogat cu noroc-norocos cu minte-înţelept cu capul în nori-aiurit, zăpăcit • Locuţiunile adjectivale pot avea grade de comparaţie: Ei sunt oameni foarte de treabă.

FUNCŢIILE SINTACTICE ALE ADJECTIVULUI • Atribut adjectival: Am citit o carte interesantă. • Nume

FUNCŢIILE SINTACTICE ALE ADJECTIVULUI • Atribut adjectival: Am citit o carte interesantă. • Nume predicativ: Ziua era frumoasă. • Complement indirect: Din galben s-a făcut roşu. • Complement circumstanţial de timp: De tânără era recunoscută drept un talent. • Complement circumstanţial de mod: El era mai mult îndrăzneţ decât isteţ.

OBSERVAŢII • Prin poziţia antepusă faţă de substantivul pe care îl determină, adjectivul preia

OBSERVAŢII • Prin poziţia antepusă faţă de substantivul pe care îl determină, adjectivul preia articolul acestuia: Copilul frumos-Frumosul copil • Adjectivul îşi poate schimba valoarea gramaticală devenind: -substantiv: Frumosul merge pe apă. Cel frumos merge pe apă. Un frumos ca el rar găseşti. - adverb: Tu cânţi frumos.

FIŞĂ DE LUCRU • CLASA a V-a Analizaţi adjectivele din textul următor: Blândele dealuri

FIŞĂ DE LUCRU • CLASA a V-a Analizaţi adjectivele din textul următor: Blândele dealuri îşi arcuiau coamele spre cerul înalt şi limpede. În lumina albă a palidului soare de sfârşit de iarnă coasta golaşă era cenuşie. Peisajul cu tonuri gri era trist şi doar mugurul verde al ierbii încolţite îl înveselea.

FIŞĂ DE LUCRU • CLASA a VI-a • Analizaţi adjectivele din textul următor: “Trecea

FIŞĂ DE LUCRU • CLASA a VI-a • Analizaţi adjectivele din textul următor: “Trecea prin codri pustii, prin munţi cu fruntea ninsă si, când răsărea dintre stânci bătrâne luna cea palidă ca faţa unei fete moarte , atunci iscodeau din când în când câte o zdreanţă uriaşă de cer. ” Mihai Eminescu-Făt-Frumos din lacrimă

FIŞĂ DE LUCRU • CLASA a. VII-a • Indicaţi adjectivele din textul următor şi

FIŞĂ DE LUCRU • CLASA a. VII-a • Indicaţi adjectivele din textul următor şi precizaţi procedeul prin care s-au format: În dimineţile primăvăratice , gâzele traversează văzduhul nesfârşit. Sub razele binefăcătoare ale soarelui , aerul este călduţ. Cerul este albăstriu, nepătat de nori. • Indicaţi câte un adjectiv sinonim cu următoarele locuţiuni adjectivale: la locul lui; cel din urmă; dintr-o bucată; bătător la ochi; întors pe dos; într-o ureche.