P O Hviezdoslav 1846 1921 Pk STRUN IVOTOPIS

  • Slides: 17
Download presentation
P. O. Hviezdoslav 1846 - 1921 Pk

P. O. Hviezdoslav 1846 - 1921 Pk

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS • * 1846, Vyšný Kubín • zemianska rodina, otec garbiar a roľník

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS • * 1846, Vyšný Kubín • zemianska rodina, otec garbiar a roľník • štúdium • 1862 gymnázium v Miškolci • 1865 gymnázium v Kežmarku • 1870 – 1872 právo na akadémii v Prešove • pôsobisko • advokátsky pomocník v Dolnom Kubíne, Turčianskom sv. Martine • 1875 – advokátske skúšky v Budapešti • advokátska prax v Námestove • 1876 – 1879 – podsudca na súde v Dolnom Kubíne • 1879 – návrat do Námestova = 20 najplodnejších literárnych rokov • 1899 – návrat do Dolného Kubína • 1902 – vzdal sa advokátskej praxe a venoval sa už iba literárnej činnosti • † 1921 Dolný Kubín

Dom , v ktorom býval v Kežmarku Na začiatku pobytu v Námestove

Dom , v ktorom býval v Kežmarku Na začiatku pobytu v Námestove

Literárne múzeum Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Literárne múzeum Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Pracovňa Hviezdoslava v múzeu Hviezdoslavova osobná knižnica v múzeu

Pracovňa Hviezdoslava v múzeu Hviezdoslavova osobná knižnica v múzeu

Rukopisy Hviezdoslava v múzeu

Rukopisy Hviezdoslava v múzeu

V roku 1876 sa Hviezdoslav v Dolnom Kubíne oženil s dcérou oravského seniora Ilonou

V roku 1876 sa Hviezdoslav v Dolnom Kubíne oženil s dcérou oravského seniora Ilonou Novákovou, s ktorou vychovával bratove deti

Hájovňa v Oravskej Polhore, v ktorej je nainštalovaná expozícia Hájnikovej ženy Pôvodná hájovňa, v

Hájovňa v Oravskej Polhore, v ktorej je nainštalovaná expozícia Hájnikovej ženy Pôvodná hájovňa, v ktorej sa roku 1904 narodil Milo Urban, vyhorela v roku 1912

Interiér expozície Hájnikovej ženy v hájovni

Interiér expozície Hájnikovej ženy v hájovni

Interiér expozície Hájnikovej ženy v hájovni

Interiér expozície Hájnikovej ženy v hájovni

Básnik na sklonku života

Básnik na sklonku života

Hviezdoslavov hrob v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavov hrob v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie v Bratislave

Hviezdoslavovo námestie v Bratislave

Pamätná minca k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava

Pamätná minca k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava

Pamätná minca k 150. výročiu narodenia Hviezdoslava Na líci mince je v náznaku zobrazená

Pamätná minca k 150. výročiu narodenia Hviezdoslava Na líci mince je v náznaku zobrazená štylizovaná ženská tvár vytvorená korunami stromov a hviezdami. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, uvedený v opise, je pri hornom okraji rozdelený štátnym znakom, po stranách ktorého je v rozdelenom riadku letopočet razby 1999. Pri spodnom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty.

Na rube mince je zobrazený portrét Pavla Országha Hviezdoslava, okolo ktorého je v opise

Na rube mince je zobrazený portrét Pavla Országha Hviezdoslava, okolo ktorého je v opise letopočet 1849, označujúci rok jeho narodenia, nápis PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV a letopočet 1921, označujúci rok jeho úmrtia.