ivotopis Funkn styl administrativn ivotopis curriculum vitae strun

  • Slides: 14
Download presentation
Životopis Funkční styl administrativní

Životopis Funkční styl administrativní

Životopis (curriculum vitae) = stručná informace o průběhu života pisatele, obsahuje základní údaje o

Životopis (curriculum vitae) = stručná informace o průběhu života pisatele, obsahuje základní údaje o autorovi, jeho znalosti a zkušenosti. Přikládá se k ………………………………………. …(doplňte). Druhy životopisu: a) občanský (administrativní) b) publicistický (vzpomínky, paměti, deník) 2 podoby občanského CV: strukturovaný x klasický

Co si budeme pamatovat Životopis bývá první informací o naší osobě. Informace v něm

Co si budeme pamatovat Životopis bývá první informací o naší osobě. Informace v něm uvedené musí být pravdivé, pravopisná správnost by měla být samozřejmostí. Nepodceňujeme ani formu (čistý kvalitní papír A 4, psané na stroji či PC). Někdy je požadován životopis cizojazyčný. K životopisu často přikládáme průvodní dopis.

Životopis - procvičování Představte si sami sebe v roli zaměstnava-tele a zamyslete se nad

Životopis - procvičování Představte si sami sebe v roli zaměstnava-tele a zamyslete se nad tím, na co se při čtení životopisu zaměří. Jaký bude obsah životopisu a pořadí jednotlivých údajů? Došlo v poslední době k nějakým změnám v psaní životopisu?

Řešení Obsah a pořadí údajů Osobní a kontaktní údaje Jméno a příjmení, titul -

Řešení Obsah a pořadí údajů Osobní a kontaktní údaje Jméno a příjmení, titul - nepoužívejte iniciály ani oslovení typu pán, paní, slečna Adresa – musí být aktuální s ohledem na korespondenci s novým zaměstnavatelem Telefon – uveďte jedno telefonní číslo, na kterém budete k zastižení

Řešení E-mailová adresa – údaj, který mnoho napoví o vašich počítačových znalostech (Pozor na

Řešení E-mailová adresa – údaj, který mnoho napoví o vašich počítačových znalostech (Pozor na podobu adresy! Posuďte vhodnost: [email protected] cz, agent [email protected] cz) Můžete uvést datum a místo narození, státní příslušnost či stav – není to však povinné.

Řešení Vzdělání Údaje o vzdělání začněte uvádět od nejnovějších k nejstarším. Uvádějte časové údaje,

Řešení Vzdělání Údaje o vzdělání začněte uvádět od nejnovějších k nejstarším. Uvádějte časové údaje, přesný název a adresu školy, obor studia, způsob ukončení. Základní školu neuvádíme, její absolvování se považuje za samozřejmost.

Řešení Pracovní zkušenosti Začínáme od nejnovějších údajů. Nezapomeňte uvést náplň práce. V této části

Řešení Pracovní zkušenosti Začínáme od nejnovějších údajů. Nezapomeňte uvést náplň práce. V této části uvádíme i mateřskou dovolenou, resp. evidenci na úřadu práce. Další vzdělávání (kurzy, školení) Tyto údaje jsou důkazem zájmu uchazeče o zvyšování kvalifikace.

Řešení Jazykové znalosti Důležité je uvést, jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. 4

Řešení Jazykové znalosti Důležité je uvést, jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. 4 stupně znalosti: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie

Řešení Další schopnosti + řidičský průkaz + ovládání PC (uveďte počítačové programy, úroveň znalostí

Řešení Další schopnosti + řidičský průkaz + ovládání PC (uveďte počítačové programy, úroveň znalostí – např. základní, uživatelská, administrátorská) Zdravotní stav – uvádíme, pokud máme nějaké omezení

Řešení Nesmí chybět vlastnoruční podpis, datum a místo. Foto bývá jako příloha. Rada na

Řešení Nesmí chybět vlastnoruční podpis, datum a místo. Foto bývá jako příloha. Rada na závěr Životopis má obsahovat stručné a výstižné formulace. Životopisy do dvou stran mají větší šanci na úspěch než životopisy na více stran. Jsou důkazem toho, že dovedete šetřit čas svůj i svého zaměstnavatele.

Cvičení v Napište vlastní strukturovaný (heslovitý) životopis. v Určete druh životopisu v následující ukázce.

Cvičení v Napište vlastní strukturovaný (heslovitý) životopis. v Určete druh životopisu v následující ukázce. Určete utajenou osobnost. v Připravte si podobné životopisy tak, aby spolužáci hádali jméno osobnosti.

Ukázka životopisu Vedle Shakespeara byl nejvýznamnějším anglickým autorem, oblíbeným klasikem realistického románu 19. století.

Ukázka životopisu Vedle Shakespeara byl nejvýznamnějším anglickým autorem, oblíbeným klasikem realistického románu 19. století. Je typem autora, který se z nuzných poměrů vypracoval na opravdovou hvězdu literárního nebe. V dětství býval často nemocný, jeho rodina se ocitla na hranici bídy. Po přestěhování do Londýna začaly dluhy narůstat. Nakonec putoval otec budoucího spisovatele do vězení pro dlužníky. Jako dvanáctiletý chlapec pracoval v továrně na leštidla.

Použitá literatura SOCHROVÁ, Marie: Maturita – přehledně vypracovaná témata. Fragment. Praha 2007. ISBN 978

Použitá literatura SOCHROVÁ, Marie: Maturita – přehledně vypracovaná témata. Fragment. Praha 2007. ISBN 978 -80 -253 -0480 -8 Galerie géniů aneb kdo byl kdo. Albatros. Praha 1999. ISBN 80 -00 -00763 -0 Řešení hádanky: Charles Dickens