Pavol Orszgh Hviezdoslav mojej matky re je krsota

  • Slides: 9
Download presentation
Pavol Országh Hviezdoslav. . . Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je

Pavol Országh Hviezdoslav. . . Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá je, vidím, cítim celok života, môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá a moja odev, ktorej neviem ceny, . . . P. O. Hviezdoslav Mňa kedys' zvádzal svet 2. 2. 1849 – 8. 11. 1921

Detstvo. . . • ľudová škola vo Vyšnom Kubíne • u strýka Jána •

Detstvo. . . • ľudová škola vo Vyšnom Kubíne • u strýka Jána • u strýka Pavla v Miškovci • na Gymnáziu v Kežmarku škola, ktorú navštevoval P. O. Hviezdoslav evanjelické lýceum v Kežmarku

Po maturite. . . • právnická akadémia v Prešove • advokátsky pomocník A. Nádašiho

Po maturite. . . • právnická akadémia v Prešove • advokátsky pomocník A. Nádašiho v Dolnom Kubíne • neskôr pracoval v Martine • vrátil do Dolného Kubína • advokátsky koncipista v Senici • v Budapešti zložil advokátsku skúšku a otvoril si vlastnú kanceláriu v Námestove prešovské roky 1870 - 1872

Tvorba. . . • • • manželia Ilonka a Pavol Országhovci v Námestove lyrika

Tvorba. . . • • • manželia Ilonka a Pavol Országhovci v Námestove lyrika epika dráma preklady každý literárny druh realizoval výlučne veršom

Z lyriky. . . Hviezdoslavov rukopis • Sonety – obsahujú 21 básní • Letorosty

Z lyriky. . . Hviezdoslavov rukopis • Sonety – obsahujú 21 básní • Letorosty - trojdielny lyrický cyklus z rokov 1885 – 1893 • Žalmy a hymny • Prechádzky jarom, Prechádzky letom (1898) – cykly prírodnej lyriky, ktoré patria k „najjasavejším“ miestam Hviezdoslavovej poézie • Stesky – štvordielny cyklus, ktorý Hviezdoslav napísal po návrate z Námestova do Dolného Kubína (1903) • Dozvuky – autor tento cyklus vytvoril v rokoch 1901 – 1910 • Krvavé sonety –cyklus 32 básní - sonetov napísal Hviezdoslav krátko po vypuknutí vojny v roku 1914

Pozdrav • literárny druh: – prírodná lyrika – zahŕňa básne, ktoré z tematického hľadiska

Pozdrav • literárny druh: – prírodná lyrika – zahŕňa básne, ktoré z tematického hľadiska vznikli pod silným vplyvom pôsobenia prírody • literárny žáner: – lyrická báseň • literárna forma: – poézia • téma: – láska a obdiv k prírode • idea: – básnik (lyrický hrdina) posiela pozdravy prírode, lesom, horám; vyznáva sa zo svojej lásky k prírode, oslavuje ju;

 • strofy: – nie sú pravidelné (8 -veršové, 11 a 12 -veršové) •

• strofy: – nie sú pravidelné (8 -veršové, 11 a 12 -veršové) • verš – nie je založený na rovnakom počet slabík vo verši – rým nie je pravidelný – verš nie je zhodný s vetou, myšlienkou, ale presahuje do ďalšieho verša (. . . zrak jeho urknul, zmámila / lož, ohlušila presila. . . ) – básnik používa veršový presah

Umelecké prostriedky • epitetá: – bratskom cite; láskyplnej matky; plamenným krídlom; myseľ hravú; zmladenej

Umelecké prostriedky • epitetá: – bratskom cite; láskyplnej matky; plamenným krídlom; myseľ hravú; zmladenej duše • personifikácia: – mrcha svet v nás skvári, zmorí; zmámila lož; (lesy) vy vzkriesite, duša ladí k piesni. . . • metafory: – duch už sa zažal, plamenným krídlom šibe hor. . . • prirovnanie: – jak v nebo naspäť meteor; ako dúhy pás • básnik používa veľmi často obrátený slovosled (inverziu) – a srdečnosť kde odveká; jeden horskej riavy skok; jedno orla skolotanie

Ďakujem za pozornosť. spracované podľa www. slovakradio. sk fotografie: internet Mgr. Anna Kobzová

Ďakujem za pozornosť. spracované podľa www. slovakradio. sk fotografie: internet Mgr. Anna Kobzová