Pavol Orszgh Hviezdoslav Krvav sonety Pavol Orszgh Hviezdoslav

  • Slides: 7
Download presentation
Pavol Országh Hviezdoslav Krvavé sonety

Pavol Országh Hviezdoslav Krvavé sonety

Pavol Országh Hviezdoslav „najväčší slovenský básnik“ myšlienkami a rozsahom diela narodil sa vo Vyšnom

Pavol Országh Hviezdoslav „najväčší slovenský básnik“ myšlienkami a rozsahom diela narodil sa vo Vyšnom Kubíne a zomrel v Dolnom Kubíne Hviezdoslavov Kubín (súťaž v umeleckom prednese) žil v období prvej polovice 19. stor. až 1. pol. 20. stor. študoval právo v Prešove bol advokátom písal poéziu a veršovanú epiku a drámu náročný jazyk predstaviteľ slovenského literárneho realizmu

Dobré vedieť najprv písal po maďarsky a po nemecky po slovensky začal písať pod

Dobré vedieť najprv písal po maďarsky a po nemecky po slovensky začal písať pod vplyvom Andreja Sládkoviča Hviezdoslav bol jeho (básnický) pseudonym Hviezdoslav = oslava hviezdneho vesmíru a jeho vzťahu k človeku v lyrických skladbách vyjadroval hlboké básnické úvahy na témy ľudského života, úlohu a poslanie Boha, vzťah k nemu

Najvýznamnejšie diela Krvavé sonety lyrická skladba Zuzanka Hraškovie balada Rastislav – epická báseň Ežo

Najvýznamnejšie diela Krvavé sonety lyrická skladba Zuzanka Hraškovie balada Rastislav – epická báseň Ežo Vlkolinský veršovaná epika Gábor Vlkolinský – veršovaná epika Hájnikova žena veršovaná epika Herodes a Herodias dráma

Krvavé sonety LD = lyrika LF = poézia ŽÁNER = lyrická skladba zložená z

Krvavé sonety LD = lyrika LF = poézia ŽÁNER = lyrická skladba zložená z 32 sonetov * sonet = znelka; 14 -veršová lyrická báseň motívy: krv symbol ublíženia, utrpenia, smrti, vojny vojna vinník mier obžaloba ľudstva obžaloba kresťanstva

 verše sú zoradené do strof po 4+4+6 znelka básnik skracuje slová, aby zachoval

verše sú zoradené do strof po 4+4+6 znelka básnik skracuje slová, aby zachoval rytmus verša v Krvavých sonetoch sa uplatňuje obkročný rým (abba) verš sa niekedy nezhoduje s vetným členením a jeho časť presahuje do ďalšieho verša nastáva presah

 jedno z prvých diel o 1. svetovej vojne protivojnové básnické dielo téma: odsudzuje

jedno z prvých diel o 1. svetovej vojne protivojnové básnické dielo téma: odsudzuje nezmyselné zabíjanie a ničenie hodnôt civilizácie idea: vyjadruje právo človeka a národa na slobodnú existenciu