nsan Davran ve Geliimi nsan Trnde Evrimsel kalt

  • Slides: 11
Download presentation
İnsan Davranışı ve Gelişimi

İnsan Davranışı ve Gelişimi

İnsan Türünde Evrimsel kalıt Evrim tarihimiz davranışlarımız için olağanüstü gizil güçler sağlamıştır. beyin kabuğunun

İnsan Türünde Evrimsel kalıt Evrim tarihimiz davranışlarımız için olağanüstü gizil güçler sağlamıştır. beyin kabuğunun (cerebral cortex) gelişmesi ile dünyayı sembollerle en iyi temsil edebilen hayvan türü olduğumuz söylenebilir.

Zekanın kalıtımı Zeka zihinsel becerilerin tümü olarak tanımlanır ve insanın öğrenmiş olduğu herşey ve

Zekanın kalıtımı Zeka zihinsel becerilerin tümü olarak tanımlanır ve insanın öğrenmiş olduğu herşey ve öğrenme yeteneği de bu tanıma girer. Zekanın kalıtımsal yönü vardır. Ancak zeka için tek başına kalıtımsal demek olası değildir. Çevresel faktörlerde önemlidir. n

Davranışın Gelişimi Her gelişim dönemine ilişkin bilgi edinmemiz gerekmektedir. Bu bize yetişkin olarak çevremizdeki

Davranışın Gelişimi Her gelişim dönemine ilişkin bilgi edinmemiz gerekmektedir. Bu bize yetişkin olarak çevremizdeki çocukları daha iyi anlama fırsatı sağlar. Örn. Motor gelişim, Fiziksel G. , Duyuşşal G. , Algısal G. vb.

n n Davranışın oluşup olgunlaşmasında dış çevreden gelen bol uyarım önemlidir. Örn. Margeret Meat’

n n Davranışın oluşup olgunlaşmasında dış çevreden gelen bol uyarım önemlidir. Örn. Margeret Meat’ in yeni ginedeki çalışmaları

Davranışın Biyolojik Temelleri n İnsan çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan bir varlıktır. Psikolojinin

Davranışın Biyolojik Temelleri n İnsan çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan bir varlıktır. Psikolojinin konusu olan iç yaşantılar ve davranışlar bu karşılıklı alışverişten ortaya çıkar. Davranışın belirleyicileri Çevresel belirleyiciler Kalıtımsal yapı --Zamanda belirl. --Geçmişte belirl. n

n n n ÇEVRESEL BELİRLENİCİLER Zamanda belirleyiciler: O an içinde bulunulan çevresel uyarıcılardan gelen

n n n ÇEVRESEL BELİRLENİCİLER Zamanda belirleyiciler: O an içinde bulunulan çevresel uyarıcılardan gelen etkilenmelerdir. Örn. Yeni ediniler bilgiler Geçmişte belirleyiciler: Geçmişteki deneyimler ve öğrenilenlerin davranışı etkilemesi. Örn. Kırmızı ışıkta durulacağını bilmek

n n n KALITSAL BELİRLEYİCİLER Doğa canlıları bazı donanımlarla var etmiştir. Ör. eline iğne

n n n KALITSAL BELİRLEYİCİLER Doğa canlıları bazı donanımlarla var etmiştir. Ör. eline iğne batan insanın aniden elini çekmesi, ağzına sirke alanın tükrük bezinin uyarılması vb.

Gerek çevresel gerekse de kalıtımsal belirleyiciler davranışın ön koşullarıdırlar ve bunlar psikolojide UYARICI olarak

Gerek çevresel gerekse de kalıtımsal belirleyiciler davranışın ön koşullarıdırlar ve bunlar psikolojide UYARICI olarak tanımlanırlar. Uyarıcılara karşılık gelen davranışlara da TEPKİ denir. U______O_______T

UYARICI___DUYU ORG. ___ORGANİZMA___TEPKİ -açık tepki -kapalı tepki _________----------__________ Arada beyinde psikolojik ve organik birleştirici

UYARICI___DUYU ORG. ___ORGANİZMA___TEPKİ -açık tepki -kapalı tepki _________----------__________ Arada beyinde psikolojik ve organik birleştirici oluşumlar vardır.

n n Açık tepkiler Gözle görülebilir davtanışlardır. Örn. konuşma , yürüme, yazma Kapalı tepkiler

n n Açık tepkiler Gözle görülebilir davtanışlardır. Örn. konuşma , yürüme, yazma Kapalı tepkiler Organizmanın ancak kendisi tarafından algılanabilen yaşantılardır. Örn. sevinme, kıskanma, unutma