Nezamstnanost Definice pojmu nezamstnan dle Mezinrodn organizace prce

  • Slides: 15
Download presentation
Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Definice pojmu nezaměstnaný dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je nezaměstnaný osoba, která je schopna

Definice pojmu nezaměstnaný dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je nezaměstnaný osoba, která je schopna pracovat, chce pracovat a do nabídnutého zaměstnání je schopna okamžitě nastoupit. Přes veškerou snahu je však bez práce. dle Statistického úřadu Evropských společenství Eurostat je nezaměstnaný osobou bez placeného zaměstnání nebo pracující na velmi krátký úvazek s nízkým výdělkem. Je evidován na ÚP, aktivně si hledá zaměstnání a do zaměstnání je schopen okamžitě nastoupit.

Míra nezaměstnanosti V České republice zjišťují míru nezaměstnanosti dvě instituce: Ministerstvo práce a sociálních

Míra nezaměstnanosti V České republice zjišťují míru nezaměstnanosti dvě instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vychází ze statistik jednotlivých ÚP, každý rok vydává statistickou ročenku trhu práce. Český statistický úřad provádí vlastní šetření (tzv. výběrové šetření pracovních sil) : dotazuje se určitého počtu domácností, a zjišťuje tak i skrytou nezaměstnanost.

Trh práce - Je rozdělen do několika částí (=segmentace trhu práce) Rozlišujeme několik typů:

Trh práce - Je rozdělen do několika částí (=segmentace trhu práce) Rozlišujeme několik typů: 1) S ohledem na pracovní pozici 2) S ohledem na zdroj nabídky a formu realizace pracovního místa

1) S ohledem na pracovní pozici Primární- lepší pracovní pozice s vyšší prestiží, možnost

1) S ohledem na pracovní pozici Primární- lepší pracovní pozice s vyšší prestiží, možnost profesionálního růstu, lepší pracovní podmínky, vyšší finanční ohodnocení, zvyšování mezd, důraz je kladen na specifické dovednosti, nízkou fluktuaci a případné snadnější uplatnění na trhu práce. Sekundární- horší pracovní pozice s nižší prestiží, nižší mzdová úroveň, periodické přerušování pracovní kariéry obdobími nezaměstnanosti, někdy neexistuje zvyšování mezd.

2) S ohledem na zdroj nabídky a formu realizace pracovního místa Formální- trh oficiálních

2) S ohledem na zdroj nabídky a formu realizace pracovního místa Formální- trh oficiálních pracovních příležitostí- oficiálně nabízená pracovní místa ( ÚP, agentury práce), je regulován platnými zákony v oblasti práce. Neformální- mimo kontrolu institucí, nelegálně zaměstnaní.

Druhy nezaměstnanosti Frikční- v důsledku mobility pracovníků Strukturální- nezaměstnaní nemají potřebnou kvalifikaci Cyklická(sezónní)- vzniká

Druhy nezaměstnanosti Frikční- v důsledku mobility pracovníků Strukturální- nezaměstnaní nemají potřebnou kvalifikaci Cyklická(sezónní)- vzniká z důvodu odbytových potíží a z nedostatečné poptávky Nepravá- práce na snížený úvazek nebo práce nevyužívající plně schopnosti a kvalifikaci pracovníků Skrytá- lidé kteří tvoří tzv. skrytou pracovní sílunemají a ani nehledají zaměstnání, ale ani se neevidují na ÚP

Délka nezaměstnanosti Krátkodobá Dlouhodobá -V ČR je za dlouhodobou nezaměstnanost považována nezaměstnanost přesahující období

Délka nezaměstnanosti Krátkodobá Dlouhodobá -V ČR je za dlouhodobou nezaměstnanost považována nezaměstnanost přesahující období delší šest měsíců. -Mezinárodní organizací práce (ILO) je za dlouhodobou nezaměstnanost považována ta, kde se nezaměstnaný neúspěšně uchází o práci po dobu delší než jeden rok.

Státní politika zaměstnanosti Mezi její faktory patří: Míra nezaměstnanosti Inflace Zahraniční obchod HDP

Státní politika zaměstnanosti Mezi její faktory patří: Míra nezaměstnanosti Inflace Zahraniční obchod HDP

Pasivní politika zaměstnanosti Realizuje se v systému pojištění v nezaměstnanosti- tzv. podpora v nezaměstnanosti.

Pasivní politika zaměstnanosti Realizuje se v systému pojištění v nezaměstnanosti- tzv. podpora v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti pomáhá lidem, kteří ztratili pracovní místo, překlenout toto období a vyhledávat si aktivně nové místo v novém pracovním uplatnění.

Aktivní politika zaměstnanosti Její cíle jsou: Posilování zaměstnatelnosti Vytváření rovných příležitostí ve vztahu k

Aktivní politika zaměstnanosti Její cíle jsou: Posilování zaměstnatelnosti Vytváření rovných příležitostí ve vztahu k pracovnímu místu Získání a udržení pracovního místa Poskytnutí příležitosti znevýhodněným osobám

Psychosociální účinky nezaměstnanosti na jednotlivce Nezaměstnanost ohrožuje psychiku a zdraví člověka, objevují se deprese,

Psychosociální účinky nezaměstnanosti na jednotlivce Nezaměstnanost ohrožuje psychiku a zdraví člověka, objevují se deprese, psychosomatické potíže, závislost na návykových látkách aj. Ztráta zaměstnání má dopad na rodinu Postupná ztráta schopností a dovedností Izolace Nezájem účastnit se občanského a politického života Dopad na děti nezaměstnaných, které pak nedokáží odstranit naučené vzorce chování

Faktory působící na vznik nezaměstnanosti Klient je znevýhodněn na trhu práce Klient má špatný

Faktory působící na vznik nezaměstnanosti Klient je znevýhodněn na trhu práce Klient má špatný příklad v rodině a svém okolí Klient není ochoten jít pracovat za nabízenou mzdu Klient nemá potřebnou motivaci aj.

Nezaměstnanost jako šance Dává možnost přemýšlet o možnostech a příležitosti: Změnit svoji stávající profesi

Nezaměstnanost jako šance Dává možnost přemýšlet o možnostech a příležitosti: Změnit svoji stávající profesi Zaměřit se zcela jiným směrem Začít samostatně podnikat a uživit se sám Poznat nové možnosti Dále se vzdělávat Pracovat na svém osobním individuálním rozvoji

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.